1. Khái niệm:

Lệnh giao dịch khớp lệnh là lệnh mua hoặc bán chứng khoán được thực hiện theo cơ chế khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán. Giá khớp lệnh được xác định dựa trên sự tương tác giữa cung và cầu của thị trường tại thời điểm khớp lệnh. Cơ chế khớp lệnh giúp xác định giá giao dịch tối ưu, phản ánh tình hình thị trường một cách trung thực và minh bạch.

Ví dụ:

- Nếu bạn muốn mua 100 cổ phiếu của công ty XYZ và đặt lệnh với giá tối đa là 50.000 đồng/cổ phiếu, hệ thống sẽ tìm những lệnh bán phù hợp nhất để khớp lệnh của bạn.

- Nếu có người bán 100 cổ phiếu XYZ với giá 49.000 đồng/cổ phiếu, lệnh của bạn sẽ được khớp ngay với giá này.

Sửa lệnh

Sửa lệnh là việc thay đổi một số thông tin của lệnh giao dịch đã được đặt trước khi lệnh đó được khớp. Các thông tin có thể sửa đổi bao gồm: số lượng cổ phiếu, mức giá đặt mua hoặc bán, hoặc thời gian hiệu lực của lệnh. Việc sửa lệnh giúp nhà đầu tư điều chỉnh chiến lược giao dịch theo diễn biến thực tế của thị trường.

Ví dụ: Bạn đã đặt lệnh mua 100 cổ phiếu của công ty XYZ với giá 50.000 đồng/cổ phiếu, nhưng sau đó bạn thấy giá thị trường giảm xuống còn 48.000 đồng/cổ phiếu. Bạn có thể sửa lệnh của mình để mua với giá thấp hơn.

Hủy lệnh

Hủy lệnh là việc xóa bỏ hoàn toàn lệnh giao dịch đã được đặt trước khi lệnh đó được khớp. Hủy lệnh thường được thực hiện khi nhà đầu tư thay đổi quyết định hoặc nhận thấy điều kiện thị trường không phù hợp với lệnh đã đặt. Việc hủy lệnh đảm bảo nhà đầu tư không bị ràng buộc bởi các lệnh giao dịch không còn phù hợp với chiến lược đầu tư của mình.

Ví dụ: Bạn đã đặt lệnh bán 200 cổ phiếu của công ty XYZ với giá 52.000 đồng/cổ phiếu, nhưng sau đó bạn nhận được thông tin tích cực về công ty và quyết định giữ lại cổ phiếu. Bạn có thể hủy lệnh bán đó để không bị khớp lệnh.

=> Trong giao dịch chứng khoán, lệnh giao dịch khớp lệnh, sửa lệnh và hủy lệnh là những thao tác cơ bản mà nhà đầu tư cần nắm vững. Hiểu rõ và sử dụng hiệu quả các thao tác này giúp nhà đầu tư tối ưu hóa chiến lược giao dịch, phản ứng kịp thời với biến động thị trường và bảo vệ lợi ích đầu tư của mình.

 

2. Quy định chung:

Quyền sửa, hủy lệnh giao dịch khớp lệnh của nhà đầu tư

- Quyền sửa, hủy lệnh giao dịch khớp lệnh

Nhà đầu tư có quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ lệnh giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian cho phép theo quy định của các Sở Giao dịch Chứng khoán, bao gồm:

+ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)

+ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

+ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Đà Nẵng (UPCOM)

- Hiệu lực của việc sửa, hủy lệnh

Việc sửa hoặc hủy lệnh giao dịch chỉ có hiệu lực đối với phần lệnh chưa được thực hiện. Điều này có nghĩa là nếu một phần của lệnh đã được khớp, nhà đầu tư chỉ có thể sửa hoặc hủy phần còn lại chưa được khớp.

Ví dụ: Bạn đặt lệnh mua 500 cổ phiếu của công ty ABC. Sau khi 300 cổ phiếu đã được khớp, bạn có thể sửa hoặc hủy lệnh cho 200 cổ phiếu còn lại.

- Ảnh hưởng đến thứ tự ưu tiên khớp lệnh

Việc sửa, hủy lệnh giao dịch có thể ảnh hưởng đến thứ tự ưu tiên khớp lệnh của nhà đầu tư. Thứ tự ưu tiên khớp lệnh được xác định dựa trên thời gian đặt lệnh và mức giá của lệnh. Khi một lệnh được sửa đổi, thời gian đặt lệnh sẽ thay đổi, làm mất thứ tự ưu tiên ban đầu và lệnh sẽ được đưa vào hàng đợi với thời gian sửa lệnh mới.

Ví dụ: Bạn đặt lệnh mua 500 cổ phiếu với giá 40.000 đồng/cổ phiếu vào lúc 10:00 sáng. Nếu bạn sửa lệnh này vào lúc 10:15 sáng, lệnh của bạn sẽ mất ưu tiên thời gian 10:00 và thay vào đó được ưu tiên theo thời gian 10:15, ảnh hưởng đến khả năng khớp lệnh nhanh chóng.

=> Nhà đầu tư cần hiểu rõ quyền sửa, hủy lệnh giao dịch khớp lệnh để sử dụng quyền này một cách hiệu quả, phù hợp với chiến lược đầu tư và điều kiện thị trường. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc sửa, hủy lệnh có thể ảnh hưởng đến thứ tự ưu tiên khớp lệnh, do đó cần cân nhắc kỹ trước khi thực hiện các thao tác này. Điều này giúp nhà đầu tư bảo vệ lợi ích và tối ưu hóa hiệu quả giao dịch của mình.

 

3. Quy định chi tiết:

3.1. Thời gian sửa, hủy lệnh:

Trong phiên khớp lệnh liên tục

Nhà đầu tư có thể sửa hoặc hủy lệnh giao dịch bất kỳ lúc nào trong thời gian phiên khớp lệnh liên tục. Điều này giúp nhà đầu tư linh hoạt điều chỉnh các lệnh giao dịch của mình theo diễn biến thực tế của thị trường.

Ví dụ: Phiên khớp lệnh liên tục thường diễn ra từ 9:00 sáng đến 11:30 sáng và từ 1:00 chiều đến 2:30 chiều. Trong khoảng thời gian này, nhà đầu tư có thể thực hiện sửa hoặc hủy lệnh mà không gặp hạn chế nào.

Trong phiên khớp lệnh định kỳ

- Phiên khớp lệnh định kỳ mở cửa:

Ví dụ: 

+ Nhà đầu tư không được phép sửa hoặc hủy các lệnh LO (lệnh giới hạn) và ATO (lệnh giao dịch tại giá khớp lệnh xác định giá mở cửa).

+ Phiên khớp lệnh định kỳ mở cửa diễn ra từ 8:30 sáng đến 9:00 sáng. Trong thời gian này, nếu bạn đã đặt lệnh LO hoặc ATO, bạn không thể sửa hoặc hủy lệnh này.

- Phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa:

Ví dụ:

+ Nhà đầu tư không được phép sửa hoặc hủy các lệnh LO (lệnh giới hạn) và ATC (lệnh giao dịch tại giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa).

+ Phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa thường diễn ra từ 2:30 chiều đến 2:45 chiều. Trong thời gian này, nếu bạn đã đặt lệnh LO hoặc ATC, bạn không thể sửa hoặc hủy lệnh này.

Ngoài giờ giao dịch

Nhà đầu tư không được phép sửa hoặc hủy lệnh giao dịch ngoài giờ giao dịch. Các lệnh chưa được khớp sẽ giữ nguyên trạng thái cho đến khi phiên giao dịch tiếp theo bắt đầu.

Ví dụ:

Nếu bạn đặt lệnh sau khi phiên giao dịch kết thúc vào lúc 2:45 chiều, bạn không thể sửa hoặc hủy lệnh này cho đến khi phiên giao dịch tiếp theo bắt đầu vào 8:30 sáng ngày hôm sau.

=> Việc sửa, hủy lệnh giao dịch cần tuân theo các quy định về thời gian để đảm bảo hiệu quả và tính minh bạch của thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư cần nắm vững thời gian cho phép sửa, hủy lệnh trong từng loại phiên giao dịch để có thể điều chỉnh chiến lược giao dịch một cách linh hoạt và chính xác.

 

3.2. Cách thức sửa, hủy lệnh:

Kênh thực hiện sửa, hủy lệnh

Nhà đầu tư có thể sửa hoặc hủy lệnh giao dịch chứng khoán thông qua hai kênh chính:

- Hệ thống giao dịch trực tuyến của công ty chứng khoán: Nhà đầu tư sử dụng tài khoản giao dịch trực tuyến để thực hiện sửa, hủy lệnh trực tiếp trên nền tảng giao dịch do công ty chứng khoán cung cấp.

- Tại quầy giao dịch của công ty chứng khoán: Nhà đầu tư đến trực tiếp quầy giao dịch của công ty chứng khoán và yêu cầu nhân viên hỗ trợ sửa hoặc hủy lệnh.

Quy trình sửa lệnh giao dịch

Khi thực hiện sửa lệnh, nhà đầu tư cần cung cấp đầy đủ thông tin về lệnh giao dịch muốn sửa. Thông tin cụ thể bao gồm:

- Mã chứng khoán: Mã của cổ phiếu hoặc chứng khoán cần sửa lệnh.

- Loại lệnh: Loại lệnh đang được sửa (ví dụ: lệnh giới hạn - LO, lệnh thị trường - MP).

- Giá: Giá giao dịch mới muốn sửa.

- Khối lượng: Số lượng chứng khoán mới muốn sửa.

- Mã lệnh gốc: Mã của lệnh ban đầu mà nhà đầu tư muốn sửa đổi.

Quy trình hủy lệnh giao dịch

Khi hủy lệnh, nhà đầu tư cần cung cấp mã lệnh giao dịch muốn hủy. Quy trình cụ thể như sau: Mã lệnh giao dịch: Mã của lệnh ban đầu mà nhà đầu tư muốn hủy.

Lưu ý khi sửa, hủy lệnh

- Thời gian: Lệnh sửa hoặc hủy chỉ có hiệu lực nếu thực hiện trong khoảng thời gian cho phép theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Thứ tự ưu tiên khớp lệnh: Khi sửa lệnh, thứ tự ưu tiên khớp lệnh của nhà đầu tư có thể bị ảnh hưởng do thời gian đặt lệnh thay đổi.

- Phần lệnh chưa khớp: Việc sửa hoặc hủy chỉ áp dụng cho phần lệnh chưa được khớp.

=> Nhà đầu tư cần nắm vững quy trình và cách thức sửa, hủy lệnh giao dịch chứng khoán để đảm bảo tính hiệu quả và chính xác trong giao dịch. Việc sử dụng hệ thống giao dịch trực tuyến hoặc trực tiếp tại quầy giao dịch của công ty chứng khoán đều yêu cầu cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về lệnh muốn sửa hoặc hủy.

 

3.3. Lưu ý:

Việc sửa đổi hoặc hủy lệnh giao dịch có thể tiềm ẩn một số rủi ro như sau:

- Lệnh có thể không được sửa đổi hoặc hủy kịp thời, dẫn đến giao dịch không diễn ra theo mong muốn của nhà đầu tư.

- Việc sửa đổi hoặc hủy lệnh nhiều lần có thể ảnh hưởng đến thứ tự ưu tiên khớp lệnh của nhà đầu tư.

Do đó, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện việc sửa đổi hoặc hủy lệnh giao dịch.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Khớp lệnh là gì? Nguyên tắc và các loại khớp lệnh trong chứng khoán

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.