Elision – nuốt âm

Nuốt âm là sự lược bỏ đi một hoặc nhiều âm (có thể là nguyên âm, phụ âm hoặc cả âm tiết) trong một từ hoặc một cụm từ khiến cho người nói phát âm dễ dàng hơn. Hành động nuốt âm thường xảy ra tự nhiên không chủ định nhưng cũng có thể có sự cân nhắc.

comfortable

/ 'kʌmfətəbl /

/ 'kʌmftəbl /

fifth

/ fifθ /

/ fiθ /

him

/ him /

/ im /

chocolate

/ 't∫ɒkələt /

/ 't∫ɒklət /

vegetable

/ 'vedʒətəbl /

/ 'vedʒtəbl /

Khi có hai hay nhiều phụ âm đi với nhau, sẽ xuất hiện khuynh hướng nuốt âm khi đọc. Có những trường hợp sự nuốt âm sẽ kéo theo âm tiết trong từ sẽ bị giảm:

Dịch vụ dịch thuật pháp luật - Ảnh minh họa

 

word/combination

no elision

elision

asked

[ɑ:skt]

[ɑ:st]

lecture

[ˈlɛktʃə]

[ˈlɛkʃə]

desktop

[ˈdɛskˌtɒp]

[ˈdɛsˌtɒp]

hard disk

[ˌhɑ:dˈdɪsk]

[ˌhɑ:ˈdɪsk]

kept quiet

[ˌkɛptˈkwaɪət]

[ˌkɛpˈkwaɪət]

kept calling

[ˌkɛptˈko:lɪŋ]

[ˌkɛpˈko:lɪŋ]

kept talking

[ˌkɛptˈto:kɪŋ]

[ˌkɛpˈto:kɪŋ]

at least twice

ˌtli:stˈtwaɪs]

ˌtli:sˈtwaɪs]

straight towards

[ˌstɹeɪtˈtʊwo:dz]

[ˌstɹeɪˈtʊwo:dz]

next to

[ˈnɛkstˌtʊ]

[ˈnɛksˌtʊ]

want to

[ˈwɒntˌtʊ]

[ˈwɒnˌtʊ]

seemed not to notice

[ˈsi:mdˌnɒttəˈʊtɪs]

[ˈsi:mˌnɒˈʊtɪs]

for the first time

[fəðəˌfɜ:stˈtaɪm]

[fəðəˌfɜ:sˈtaɪm]

Chú ý:

Trong tiếng Anh, có một số âm thường được lược bỏ:

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại

- Phụ âm “v” trong “of” khi nó đứng trước phụ âm.

o Ví dụ: lots of them / ’lɒts əv ðəm / => / ’lɒts ə ðəm /

- Những âm yếu sau p, t, k (thường là âm ə).

o Potato / pə'teitəʊ / => / p'teitəʊ /

o Tomato / tə'mɑ:təʊ / => / t'mɑ:təʊ /

o Canary / kə'neəri / => /k'neəri /

- Phụ âm ở giữa trong nhóm phụ âm thức tạp

o Looked back / ‘lʊkt’bæk / => / ‘lʊk’bæk /

o Acts / ækts / => / æks /

Bây giờ các bạn đã phần nào hiểu được vì sao phải nuốt âm khi học tiếng Anh rồi nhé. Hãy thử luyện tập với các từ vựng và các nhóm từ trên mà không nuốt âm, chắc chắc sẽ là rất phiền toái. Chúc các bạn học tập tốt!

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự miễn phí qua tổng đài điện thoại

Trong tiếng Anh, có một số vần trong các từ được phát âm là âm /au/ được:

  • ow: bow, cow, how, now, brow
  • own: crown, brown, town
  • ou: our, loud, lounge
  • out: out, shout, bout
  • ouch: touch, ouch, couch
  • ouse: house, grouse, mouse
  • ound: bound, found, round

Liên hệ sử dụng dịch vụ dịch thuật:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ tư vấn luật: 1900.6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  [email protected]

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

PHÒNG DỊCH THUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

 

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến qua tổng đài điện thoại