1. Giới thiệu tác giả

Giáo trình Luật đầu tư - Trường Đại học Luật Hà Nội do TS. Bùi Ngọc Cường làm chủ biên.

Tập thể tác giả:

TS. Lê Đình Vinh

TS. Phạm Thị Thu Giang

TS. Nguyễn Thị Dung

TS. Bùi Ngọc Cường

TS. Nguyễn Thị Vân Anh

TS. Đồng Ngọc Ba

TS. Vũ Đặng Hải Yến

TS. Đoàn Trung Kiên

TS. Nguyễn Thanh tâm

ThS. Trần Bảo Ánh

ThS. Vũ Phương Đông

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Giáo trình Luật đầu tư - Trường Đại học Luật Hà Nội

Giáo trình Luật đầu tư - Trường Đại học Luật Hà Nội

Tác giả: TS. Bùi Ngọc Cường (chủ biên)

Nhà xuất bản Công an nhân dân

3. Tổng quan nội dung sách

Nội dung của Giáo trình Luật Đầu tư được xây dựng trên cơ sở những thành tựu nghiên cứu của khoa học luật đầu tư và nội dung của hệ thống pháp luật thực định về đầu tư. Với những nội dung cơ bản của khoa học luật đầu tư và hệ thống pháp luật đầu tư đã trình bày, để thực hiện nhiệm vụ của mình, Giáo trình Luật Đầu tư của Trường Đại học Luật Hà Nội được xây dựng với những nội dung cụ thể sau đây:

– Những vấn đề chung về luật đầu tư,

– Thủ tục đầu tư và triển khai dự án đầu tư;

– Các biện pháp đảm bảo và khuyến khích đầu tư;

– Quy chế pháp lý về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp cao và khu kinh tế;

– Hoạt động đầu tư ra nước ngoài;

– Đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước;

– Một số vấn đề cơ bản về luật đầu tư quốc tế.

Cuốn giáo trình được biên soạn với cấu trúc chương mục như sau:

Chương I: Những vấn đề chung về luật đầu tư

Khái quát về đầu tư

Khái quát về luật đầu tư

Khoa học luật đầu tư và hệ thống môn học luật đầu tư

Chương II: Quy trình, thủ tục đầu tư và triển khai dự án đầu tư

Khái niệm và phân loại dự án đầu tư

Những nội dung cơ bản của quy trình, thủ tục đầu tư và triển khai dự án đầu tư

Chương III: Các biện pháp bảo đảm và khuyến khích đầu tư

Các biện pháp đảm bảo đầu tư

Những vấn đề chung về các biện pháp đảm bảo đủ tư

Sự cần thiết phải động ban hành các biện pháp bảo đảm đầu tư

Nội dung các biện pháp bảo đảm đầu tư

Các biện pháp khuyến khích đầu tư

Những vấn đề chung về các biện pháp khuyến khích đầu tư

Sự cần thiết phải đặt ra các biện pháp khuyến khích đầu tư

Nội dung các biện pháp khuyến khích đầu tư

Chương IV: Đầu tư trực tiếp theo hợp đồng

Đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)

Đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT); hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh (BTO); hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT)

Chương V: Quy chế pháp lý về các khu kinh tế đặc biệt

Sự hình thành khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp cao, khu kinh tế ở Việt Nam và hướng phát triển đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

Khái niệm và đặc trưng của các khu kinh tế đặc biệt

Trình tự, thủ tục thành lập các khu kinh tế đặc biệt

Những quy định cơ bản về hoạt động đầu tư vào các khu kinh tế đặc biệt

Quản lý nhà nước đối với các khu kinh tế đặc biệt

Chương VI: Đầu tư nước ngoài

Khái quát về đầu tư ra nước ngoài

Pháp luật về đầu tư ra nước ngoài

Chương VII: Đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước

Khái quát chung về đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước

Nội dung đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước

Trình tự đầu tư kinh doanh vốn nhà nước

Chương VIII: Một số vấn đề cơ bản về luật đầu tư quốc tế

Sự phát triển của luật đầu tư quốc tế

Quy luật

Một số nội dung cơ bản của các hiệp định đầu tư quốc tế

Một số hiệp định đầu tư quan trọng ở cấp địa phương, khu vực và song phương Việt Nam đang và sẽ là thành viên

Chương IX: Pháp luật đầu tư của một số nước

Giới thiệu về luật đầu tư của Campuchia

Giới thiệu về luật khuyến khích và quản lý đầu tư nước ngoài của cộng hòa Dân Chủ nhân dân lào

Giới thiệu luật kinh doanh nước ngoài của Thái Lan

Giới thiệu luật đầu tư của Singapore

Giới thiệu pháp luật đầu tư nước ngoài của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

4. Đánh giá bạn đọc

Nội dung Giáo trình Luật Đầu tư của trường Đại học Luật Hà Nội được biên soạn bám sát vào thực tiễn pháp luật về đầu tư ở Việt Nam. Pháp luật về đầu tư ở Việt Nam đã có quá trình hình thành và phát triển trải qua nhiều giai đoạn, với những điều kiện khác nhau về chính trị, kinh tế và xã hội. Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay, với vị trí là một bộ phận cấu thành cơ bản của lĩnh vực pháp luật năng động nhất – pháp luật thương mại, pháp luật về đầu tư sẽ còn có những thay đổi cả về nội dung và kỹ thuật lập pháp trước đòi hỏi của thực tiễn kinh doanh. Cùng với sự không hoàn thiện của hệ thống pháp luật về đầu tư, Giáo trình Luật Đầu tư sẽ tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện. 

Luật đầu tư đang có hiệu lực thi hành hiện nay là Luật đầu tư năm 2020, theo Luật mới này đã có nhiều quy định mới. Trong thời gian tới, cuốn giáo trình cũng sẽ được tái bản, sửa chữa để kịp thời cập nhật nội dung mới trong cuốn sách phục vụ người học, người đọc.

Cuốn giáo trình là học liệu quan trọng và cần thiết phục vụ học tập và giảng dạy bộ môn Luật đầu tư của học viên, sinh viên và giảng viên trường đại học luật Hà Nội, đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích đối với bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu về lĩnh vực này.

5. Kết luận

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé! Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách “Giáo trình Luật đầu tư - Trường Đại học Luật Hà Nội".

Luật Minh Khuê trích dẫn dưới đây một số điểm mới cơ bản của Luật Đầu tư 2020 để bạn đọc tham khảo:

Chính thức cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ (Điều 6)

Từ ngày 01/01/2021, cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:

- Kinh doanh dịch vụ đòi nợ (quy định mới);

- Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I Luật Đầu tư 2020;

- Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II Luật Đầu tư 2020;

- Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III Luật Đầu tư 2020;

- Kinh doanh mại dâm;

- Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người (bổ sung việc cấm mua, bán xác, bào thai người);

- Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

- Kinh doanh pháo nổ.

Như vậy, từ ngày 01/01/2021, chính thức cấm tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Số lượng ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện giảm còn 227

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hiện nay được áp dụng theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư 2014, bao gồm 243 ngành, nghề.

Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2021 thì số lượng này sẽ được giảm xuống còn 227 ngành nghề theo Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật Đầu tư 2020.

Bổ sung nhiều ngành, nghề ưu đãi đầu tư (Khoản 1 Điều 16)

Luật Đầu tư 2020 bổ sung một số ngành, nghề ưu đãi đầu tư so với hiện nay, gồm:

- Giáo dục đại học;

- Sản xuất các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ;

- Sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển;

- Bảo quản thuốc, sản xuất trang thiết bị y tế;

- Sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ tạo ra hoặc tham gia chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành.

Thêm hình thức ưu đãi đầu tư (Khoản 1 Điều 15)

Các hình thức ưu đãi đầu tư áp dụng từ ngày 01/01/2021 bao gồm:

+ Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;

+ Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

+ Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất;

+ Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế (quy định mới).

Điểm mới về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt (Điều 20)

Theo đó, việc áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt nhằm khuyến khích phát triển một số dự án đầu tư có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội do Chính phủ quyết định và được áp dụng đối với các đối tượng sau đây

- Dự án đầu tư thành lập mới (bao gồm cả việc mở rộng dự án thành lập mới đó) các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư; trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

- Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

Mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt: Mức ưu đãi và thời hạn áp dụng ưu đãi đặc biệt thực hiện theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật về đất đai. Hỗ trợ đầu tư đặc biệt được thực hiện theo các hình thức quy định tại Khoản 1 Điều 18 của Luật Đầu tư 2020.

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt trên không áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

+ Dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành;

+ Dự án đầu tư quy định tại khoản 5 Điều 15 của Luật Đầu tư 2020.

Trong trường hợp cần khuyến khích phát triển một dự án đầu tư đặc biệt quan trọng hoặc đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Chính phủ trình Quốc hội quyết định áp dụng các ưu đãi đầu tư khác với ưu đãi đầu tư được quy định tại Luật Đầu tư 2020 và các luật khác.

....