Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Giáo trình Luật"

Giáo trình Luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Giáo trình Luật.

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lí luận chính trị)

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lí luận chính trị)
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lí luận chính trị) do PGS.TS. Ngô Tuấn Nghĩa chủ biên, cùng tập thể tác giả là những nhà nghiên cứu, nhà giáo dục có nhiều kinh nghiệm tổ chức biên soạn.

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học - Bộ giáo dục và đào tạo

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học - Bộ giáo dục và đào tạo
Luật Minh Khuê giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị) do GS.TS. Hoàng Chí Bảo làm chủ biên cùng tập thể tác giả là những nhà nghiên cứu, nhà giáo dục biên có nhiều kinh nghiệm biên soạn.

Giáo trình Luật đất đai - Trường Đại học luật Hà Nội

Giáo trình Luật đất đai - Trường Đại học luật Hà Nội
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn Giáo trình Luật đất đai - Trường Đại học luật Hà Nội do tập thể tác giả là giảng viên trường Đại học luật Hà Nội biên soạn, TS. Trần Quang Huy làm chủ biên.

Giáo trình đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam (dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh)

Giáo trình đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam (dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh)
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu tới bạn đọc nội dung cuốn "Giáo trình đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam" do do tập thể các nhà khoa học, giảng viên có kinh nghiệm của một số trường đại học biên soạn, PGS, TS. Đinh Xuân Lý và CN. Nguyễn Đăng Quang đồng chủ biên.

Giáo trình Luật học so sánh - Trường Đại học Luật Hà Nội

Giáo trình Luật học so sánh - Trường Đại học Luật Hà Nội
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn Giáo trình Luật học so sánh - Trường Đại học Luật Hà Nội do Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hoàn làm chủ biên cùng sự tham gia biên soạn của tâp thể tác giả là giảng viên trường đại học luật Hà Nội.

Giáo trình Luật đầu tư - Trường Đại học Luật Hà Nội

Giáo trình Luật đầu tư - Trường Đại học Luật Hà Nội
Luật Minh Khuê trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn Giáo trình Luật đầu tư - Trường Đại học Luật Hà Nội, do TS. Bùi Ngọc Cường làm chủ biên, cùng sự tham gia biên soạn của tập thể tác giả là giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng