1. Giới thiệu tác giả

Giáo trình Luật tố tụng hành chính Việt Nam - Trường Đại học luật Hà Nội, do ThS. Hoàng Văn Sao và Nguyễn Phúc Thành chủ biên cùng sự tham gia biên soạn của tập thể tác giả là giảng viên Trường đại học Luật Hà Nội.

Tập thể tác giả:

TS. Trần Thị Hiền

TS. Hoàng Quốc Hồng

TS. Nguyễn Mạnh Hùng

TS. Phạm Hồng Quang

TS. Nguyễn Thị Thủy

ThS. Hoàng Văn Sao

Nguyễn Phúc Thành

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Giáo trình Luật tố tụng hành chính - Trường Đại học luật Hà Nội

Giáo trình Luật tố tụng hành chính Việt Nam - Trường Đại học luật Hà Nội

Tác giả: ThS. Hoàng Văn Sao và Nguyễn Phúc Thành chủ biên 

Nhà xuất bản Công an nhân dân

3. Tổng quan nội dung sách

Luật Tố tụng hành chính là ngành luật bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình giải quyết vụ án hành chính nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức và cơ quan nhà nước cũng như trật tự pháp luật của Nhà nước ta. Bằng các quy định của pháp luật tố tụng hành chính, người dân có thêm phương tiện hữu hiệu để làm chủ xã hội và xây dựng bộ máy nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Luật Tố tụng hành chính là môn học trong chương trình đào tạo cử nhân luật của Trường Đại học Luật Hà Nội. Từ nhiều năm nay, môn học này đã cung cấp và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn về giải quyết những khiếu kiện chính đáng của công dân, góp phần xây dựng, củng cố thiết chế và cơ chế giải quyết các khiếu kiện thông qua thủ tục tư pháp ở nước ta.

Để phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập theo chương trình đào tạo cử nhân luật, năm 2001, Trường Đại học Luật Hà Nội đã lần đầu tiên cho xuất bản cuốn Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam. Từ đó đến nay cuốn Giáo trình này thật sự hữu ích cho cả người dạy và người học. Tuy nhiên, hiện nay, quy định của pháp luật liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân trong quan hệ giữa công dân và cơ quan công quyền đã có nhiều thay đổi, đòi hỏi Giáo trình phải sửa đổi, bổ sung để phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đào tạo luật trong tình hình hiện nay.

Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam được tái bản năm 2014 trên cơ sở những yêu cầu và nguyên tắc của Luật Tố tụng hành chính đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2011), Hiến pháp được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2013, đồng thời cập nhật những quy định hiện hành của pháp luật và sự kết thừa, tổng kết kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy môn học luật tố tụng hành chính trong nhiều năm qua cũng như những bài học từ thực tiễn xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, thực tiễn xét xử hành chính của Tòa án nhân dân ở nước ta. Cho đến nay giáo trình đã được tái bản thêm nhiều lần và cập nhật theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

Cuốn giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam của Trường Đại học Luật Hà Nội được biên soạn với cấu trúc Chương mục như sau:

Chương 1: Khoa học Luật Tố tụng hành chính và ngành Luật Tố tụng hành chính Việt Nam

Khoa học luật tố tụng hành chính

Ngành luật tố tụng hành chính Việt Nam

Chương 2: Nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính Việt Nam

Khái niệm nguyên tắc cơ bản trong luật tố tụng hành chính Việt Nam

Những nguyên tắc cơ bản trong luật tố tụng hành chính Việt Nam

Chương 3: Thẩm quyền xét xử vụ án hành chính của Toà án nhân dân

Khái niệm thẩm quyền xét xử vụ án hành chính của tòa án nhân dân

Cơ sở xác định thẩm quyền xét xử vụ án hành chính của tòa án nhân dân

Phân định thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu kiện của công dân

Phạm vi thẩm quyền xét xử vụ án hành chính của tòa án nhân dân

Chương 4: Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng

Khái niệm cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hành chính

Nhiệm vụ, quyền hạn của người tiến hành tố tụng

Thay đổi người tiến hành tố tụng hành chính

Chương 5: Người tham gia tố tụng

Khái niệm người tham gia tố tụng hành chính

Quyền và nghĩa vụ của đương sự

Quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng khác

Vai trò của cơ quan nhà nước, tổ chức và công dân trong tố tụng hành chính

Chương 6: Chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hành chính

Khái niệm chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hành chính

Xác minh, thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ trong vụ án hành chính

Chương 7: Khởi kiện và thụ lí vụ án hành chính

Khái niệm vụ án hành chính

Khởi kiện vụ án hành chính

Thụ lý vụ án hành chính

Biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tủ tụng hành chính

Chương 8: Giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm

Khái niệm, mục đích và ý nghĩa của giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm

Những công việc chính của tòa án cần tiến hành trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm

Các quyết định của tòa án trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm

Chương 9: Xét xử sơ thẩm vụ án hành chính

Khái niệm, ý nghĩa của xét xử sơ thẩm vụ án hành chính

Chuẩn bị mở phiên tòa

Phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính

Quyền hạn của hội đồng xét xử sơ thẩm

Chương 10: Thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính

Khái niệm, mục đích phúc thẩm vụ án hành chính

Kháng cáo, kháng nghị-cơ sở để phúc thẩm vụ án hành chính

Xét xử phúc thẩm vụ án hành chính

Thẩm quyền xét xử phúc thẩm của tòa án

Chương 11: Thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về vụ án hành chính

Thủ tục giám đốc thẩm vụ án hành chính

Thủ tục tái thẩm vụ án hành chính

Thủ tục xem xét lại quyết định của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về vụ án hành chính

Chương 12: Thi hành bản án, quyết định của toà án về vụ án hành chính

Khái niệm và ý nghĩa của thi hành bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính

Tổ chức và thủ tục thi hành bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính

Vai trò của Viện kiểm sát nhân dân đối với việc thi hành bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính

4. Đánh giá bạn đọc

Giáo trình Luật Tố tụng hành chính của trường đại học Luật Hà Nội được biên soạn, trong đó trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Tố tụng hành chính, gồm: khóa học Luật Tố tụng hành chính và ngành luật tố tụng hành chính Việt Nam; nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính Việt Nam; thẩm quyền xét xử vụ án hành chính của Tòa án nhân dân; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; người tham gia tố tụng; chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hành chính; khởi kiện và thụ lí vụ án hành chính; thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm vụ án hành chính; thi hành bản án, quyết định của Tòa án.

Cuốn giáo trình là học liệu quan trọng và cần thiết phục vụ học tập và giảng dạy bộ môn Luật Tố tụng hành chính của học viên, sinh viên và giảng viên trường đại học luật Hà Nội, đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích đối với bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu pháp lý trong lĩnh vực này.

5. Kết luận

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé! Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách “Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam - Trường Đại học Luật Hà Nội".

Luật Minh Khuê trích dẫn dưới đây một số quy định về thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định tại Luật Tố tụng hành chính năm 2015 để bạn đọc tham khảo:

Điều 30. Khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

1. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định, hành vi sau đây:

a) Quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo quy định của pháp luật;

b) Quyết định, hành vi của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính, xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng;

c) Quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức.

2. Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức giữ chức vụ từ Tổng Cục trưởng và tương đương trở xuống.

3. Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước.

4. Khiếu kiện danh sách cử tri.

Điều 33. Xác định thẩm quyền trong trường hợp vừa có đơn khiếu nại, vừa có đơn khởi kiện

1. Trường hợp người khởi kiện có đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án có thẩm quyền, đồng thời có đơn khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì Tòa án phải yêu cầu người khởi kiện lựa chọn cơ quan giải quyết và có văn bản thông báo cho Tòa án.

Trường hợp người khởi kiện không thể tự mình làm văn bản thì đề nghị Tòa án lập biên bản về việc lựa chọn cơ quan giải quyết. Tùy từng trường hợp cụ thể Tòa án xử lý như sau:

a) Trường hợp người khởi kiện lựa chọn Tòa án giải quyết thì Tòa án thụ lý giải quyết vụ án theo thủ tục chung, đồng thời thông báo cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại và yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại chuyển toàn bộ hồ sơ giải quyết khiếu nại cho Tòa án;

b) Trường hợp người khởi kiện lựa chọn người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại giải quyết thì Tòa án căn cứ vào quy định tại điểm e khoản 1 Điều 123 của Luật này trả lại đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo cho người khởi kiện.

Trường hợp hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng người khiếu nại không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại và có đơn khởi kiện vụ án hành chính thì Tòa án xem xét để tiến hành thụ lý vụ án theo thủ tục chung.

2. Trường hợp nhiều người vừa khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án có thẩm quyền, đồng thời có đơn khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại và tất cả những người này đều lựa chọn một trong hai cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì thẩm quyền giải quyết được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Trường hợp nhiều người vừa khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án có thẩm quyền, đồng thời có đơn khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, trong đó có người lựa chọn Tòa án giải quyết và có người lựa chọn người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hoặc trường hợp có người chỉ khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án có thẩm quyền và người khác chỉ khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì thẩm quyền giải quyết được xác định như sau:

a) Trường hợp quyền lợi, nghĩa vụ của người khởi kiện và người khiếu nại độc lập với nhau thì việc giải quyết yêu cầu của người khởi kiện thuộc thẩm quyền của Tòa án, còn việc giải quyết khiếu nại của những người khiếu nại thuộc thẩm quyền của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại;

b) Trường hợp quyền lợi, nghĩa vụ của người khởi kiện và người khiếu nại không độc lập với nhau thì Tòa án thụ lý giải quyết vụ án theo thủ tục chung, đồng thời thông báo cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại và yêu cầu chuyển toàn bộ hồ sơ giải quyết khiếu nại cho Tòa án.

4. Trường hợp người khởi kiện không lựa chọn cơ quan giải quyết thì Tòa án trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện.