1. Giới thiệu tác giả

Giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Trường Đại học luật Hà Nội do PGS.TS. Nguyễn Bá Bình làm chủ biên cùng sự tham gia biên soạn của tập thể tác giả là giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội.

Tập thể tác giả:

PGS.TS. Nguyễn Bá Bình

TS. Nguyễn Hùng Cường

PGS.TS. Nguyễn Minh Hằng

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền

PGS.TS. Nguyễn Thanh Tâm

TS. Nguyễn Đăng Thắng

TS. Đồng Thị Kim Thoa

ThS. Nguyễn Thị Anh Thơ

TS. Nguyễn Quỳnh Trang

TS. Nguyễn Thanh Tú

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Trường Đại học Luật Hà Nội.

Giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Trường Đại học luật Hà Nội

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bá Bình chủ biên

Nhà xuất bản Tư pháp

3. Tổng quan nội dung sách

Mở cửa đất nước để hội nhập quốc tế, khu vực cổ phần hóa, toàn cầu hóa đã và đang là xu thế khách quan, nhu cầu thiết yếu của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Bối cảnh ấy mang lại nhiều thuận lợi trong các quốc gia, thương nhân trong hoạt động thương mại quốc tế nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức khi phải đối mặt với các tranh chấp thương mại quốc tế phức tạp trên nhiều khía cạnh, bao gồm cả kinh tế và pháp lý. Vì thế, việc nghiên cứu và thực hành pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế ngày càng trở nên bức thiết và có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi quốc gia và thương nhân.

Giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế của Trường Đại học Luật Hà Nội là sáu trình đầu tiên ở Việt Nam chuyên biệt về lĩnh vực này, giải quyết các vấn đề pháp lý quốc tế liên quan tới cả tranh chấp thương mại quốc tế công và tranh chấp thương mại quốc tế tư. Giáo trình đề cập các cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế của với WTO, EU, ASEAN, cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và chính phủ nước tiếp nhận đầu tư, cơ chế giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế bằng tòa án quốc gia, trọng tài, thương lượng và hòa giải. Giáo trình cũng làm rõ việc giải quyết tranh chấp bằng các phương thức đặc thù trong các lĩnh vực cụ thể, phổ biến như bán phá giá, trợ cấp xuất khẩu và tự vệ thương mại.

Kết lại giáo trình là phần giới thiệu về các chế tài được áp dụng trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế công và tranh chấp thương mại quốc tế tư. Giáo trình được biên soạn với các giảng viên và các nhà thực hành pháp luật, không chỉ cung cấp kiến thức hàn lâm mà còn các tình huống thực tiễn nhằm giúp người đọc có được cái nhìn bao quát từ góc độ lý thuyết lẫn vận dụng trong thực tế.

Cuốn giáo trình được biên soạn với cấu trúc chương mục như sau:

Chương 1: Khái quát về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

1. Khái niệm tranh chấp thương mại quốc tế

2. Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

3. Chủ thể tham gia quá trình giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

4. Nguồn pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

Chương 2: Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế tại cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO

1. Giới thiệu khái quát về cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO

2. Thẩm quyền, nguyên tắc và thủ tục giải quyết tranh chaaos tại cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO (DSB)

3. Pháp luật áp dụng để giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế của WTO

4. Thực thi phán quyết của DSB

5. Thẩm quyền, nguyên tắc và thủ tục giải quyết tranh chấp theo thủ tục trọng tài của WTO

Chương 3: Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các quốc gia theo cơ chế giải quyết tranh chấp của EU, ASEAN và NAFTA

1. Khái quát về việc giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các quốc gia theo cơ chế giải quyết tranh chấp của một liên kết kinh tế theo khu vực

2. Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế theo cơ chế giải quyết tranh chấp của EU

3. Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các quốc gia theo cơ chế giải quyết tranh chấp của ASEAN

4. Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các quốc gia theo cơ chế giải quyết tranh chấp của NAFTA

Chương 4: Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các quốc gia ngoài khuôn khổ các cơ chế riêng biệt

1. Khái quát về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các quốc gia ngoài khuôn khổ các cơ chế rieng biệt

2. Các biện pháp phi tài phán

3. Các biện pháp tài phán

Chương 5: Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và chính phủ nước tiếp nhận đầu tư

1. Khái quát về giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và chính phủ nước tiếp nhận đầu tư

2. Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và nước tiếp nhận đầu tư theo quy tắc trọng tài UNCITRAL và công ước ÍCID

3. Một số vấn đề cần lưu ý trong giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và chính phủ nước tiếp nhận đầu tư theo các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

4. Pháp luật về giải quyết  tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và Chính phủ Việt Nam

Chương 6: Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế tại tòa án quốc gia

1. Khái quát về hợp đồng thương mại quốc tế, tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế và giải quyết tranh chấp hợp đông thương mại quốc tế tại tòa án quốc gia

2. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế tại Tòa án quốc gia

3. Luật áp dụng trong giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế tại tòa án quốc gia

4. Công nhận và thi hành bản án của tòa án nước ngoài về tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế

5. Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế tại tòa án Việt Nam

Chương 7: Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế bằng trọng tài thương mại quốc tế

1. Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế bằng thương lượng

2. Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế bằng hòa giải

Chương 8: Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế bằng thương lượng và hòa giải

1. Khái quát về giải quyết tranh chấp liên quan đến các biện pháp khắc phục thương mại

2. Giải quyết tranh chấp theo pháp luật của nước nhập khẩu

Chương 9: Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế trong một số lĩnh vực cụ thể

1. Khái quát về giải quyết tranh chấp liên quan đến các biện pháp khắc phục thương mại

2. Giải quyết tranh chấp theo pháp luật của nước nhập khẩu

3. Giải quyết tranh chấp theo luật WTO

4. Chuẩn bị các nguồn lực tham gia giải quyết tranh chấp

Chương 10: Các chế tài được áp dụng trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

1. Khái quát chung về chế tài được áp dụng trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

2. Các chế tài được áp dụng trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

3. Các chế tài được áp dụng trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

4. Đánh giá bạn đọc

Giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Trường đại học Luật Hà Nội được biên soạn giới thiệu tới bạn đọc, người học những nội dung cơ bản của môn học Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, gồm: khái quát về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế; cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế của WTO, EU, ASEAN, NAFTA; cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng tòa án quốc gia, trọng tài, thương lượng và hòa giải; các chế tài áp dụng trong giải quyết tranh chấp thương mại.

Đây là học liệu quan trọng và cần thiết phục vụ học tập và giảng dạy bộ môn Luật thương mại quốc tế của học viên, sinh viên đào tạo ngành Luật và thương mại, đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích đối với bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu về lĩnh vực này.

5. Kết luận

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé! Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách “Giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Trường Đại học luật Hà Nội".

Luật Minh Khuê chia sẻ dưới đây một số phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế theo quy định của pháp luật Việt Nam để bạn đọc tham khảo:

Giải quyết bằng thương lượng, hòa giải.

Hình thức hòa giải bao gồm hai hình thức như sau:

- Tự hòa giải: Việc tổ chức và giám sát do các bên tự quy định không có sự trợ giúp của bất kỳ tổ chức hoặc người hòa giải thứ ba nào.

- Hòa giải quy chế: Do một tổ chức, hoặc một trung tâm hòa giải chuyên nghiệp thức hiện, các bên phải tuân theo những nguyên tắc hòa giải riêng của tổ chức hòa gải đó.

Về mặt pháp lý quyết định của Hòa giải việ không có hiệu lực bắt buộc thi hành mà chỉ mang tính chất khuyến nghị. Tuy nhiên các bên trong mối quan hệ hoàn toàn có thể quy định thỏa thuận về một điều khoản về việc đảm bảo trách nhiệm thi hành đúng kết quả hòa giải của hòa giải viên.

Phương thức hòa giải mang tính hữu nghị cao, đem đến sự hợp tác lâu dài giữa các đối tác, đồng thời bảo toàn được bí mật kinh doanh, quá trình làm việc của hai bên. Nguyên tắc hòa giải mang tính tự do ý chí, đảm bảo tính khách quan, tôn trọng tập quán thương mại.

Giải quyết tranh chấp bằng Tòa án

- Đây là hình thức giải quyết mang tính cưỡng chế cao nhất, được tiến hành thông qua hoạt động của cơ quan tài phán. Bản án, quyết định của Tòa án được đảm bảo thi hành theo đúng quy định pháp luật.

- Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án có thể ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để đảm bảo thi hành án như kê biên tài sản đang tranh chấp, phong tỏa tài khoản tại ngân hàng,…

- Đương sự có thể tiến hành kháng cáo, yêu cầu xét xử lại nếu thấy phán quyết của Tòa không thỏa đáng

Thủ tục giải quyết căn cứ theo Điều 683 Bộ luật dân sự năm 2015, theo đó:

- Các bên trong quan hệ hợp đồng được thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng đối với hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều này.

- Trường hợp các bên không có thỏa thuận về pháp luật áp dụng thì pháp luật của nước có mối liên hệ gắn bó nhất với hợp đồng đó được áp dụng. Do đó, khi có tranh chấp, Tòa án sẽ xác định dựa vào luật mà các bên thỏa thuận áp dụng.

- Mức án phí xác định theo Danh mục mức án phí, lệ án phí được quy định tại Nghị quyết 326/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Giải quyết tranh chấp bằng Tòa án thường phức tạp, lâu dài và không có tính bảo mật thông tin cao. Các bên nên cân nhắc để chọn lựa giải pháp tốt ưu nhất cho doanh nghiệp mình.

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Căn cứ theo Điều 5 Luật trọng tài thương mại 2010, điều kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài gồm:

- Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài.

- Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.

Khi đã có đủ các điều kiện để giải quyết tranh chấp bằng TTTM như có thỏa thuận trọng tài có hiệu lực… thì các bên thực hiện các bước theo trình tự tố tụng trọng tài.

- Nộp đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo

- Bị đơn nộp bản tự bảo vệ (theo Điều 35 Luật TTTM 2010)

- Thành lập Hội đồng trọng tài

- Hòa giải (theo Điều 58 Luật TTTM 2010)