Giữ một vị thế là thuật ngữ phổ biến dùng cho các hoạt động của một người đầu cơ trong thị trường, với mong kỳ vọng kiếm lợi nhuận. Một vị thế có thể trường (long) hoặc đoản (short) vào cuối ngày giao dịch. Một nhà giao dịch mua chứng khoán, ngoại hối hoặc các công cụ của thị trường tiền tệ để dự trữ, với kỳ vọng bán ra sau này để kiếm lời. Nếu giữ cho các định chế hoặc cho khách hàng khác, thì các chứng khoán đó được liệt kê như một phần của tài sản trong tài khoản giao dịch của ngân hàng. Còn được gọi là taking a view.