Hàng đen (Black cargo) là hàng hóa mà vì một lý do nào đó, có thể là hàng độc hại hay nguy hiểm cho sức khỏe con người, mà công nhân bốc dỡ tẩy chay không bốc dỡ loại hàng này.