Người gửi : TH

Luật sư trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Dân sự 2015

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng

Bộ luật dân sự 2015 có quy định:

Điều 117. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự
1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;
b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;
c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.

Hình thức của hợp đồng có thể được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, một số trường hợp pháp luật yêu cầu phải công chứng, chứng thực hoặc xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì các bên phải tuân thủ quy định này.

Điều 400. Thời điểm giao kết hợp đồng

1. Hợp đồng được giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận được chấp nhận giao kết.

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận im lặng là sự trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng trong một thời hạn thì thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm cuối cùng của thời hạn đó.

3. Thời điểm giao kết hợp đồng bằng lời nói là thời điểm các bên đã thỏa thuận về nội dung của hợp đồng.

4. Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản hay bằng hình thức chấp nhận khác được thể hiện trên văn bản.

Trường hợp hợp đồng giao kết bằng lời nói và sau đó được xác lập bằng văn bản thì thời điểm giao kết hợp đồng được xác định theo khoản 3 Điều này.

Vậy tại thời điểm người đại diện hợp pháp của hai bên ký tên, đóng dấu vào hợp đồng thì thời điểm đó được xác định là thời điểm giao kết hợp đồng.

Điều 401. Hiệu lực của hợp đồng

1. Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác.

2. Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo cam kết. Hợp đồng chỉ có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật.

Vậy trong trường hợp hợp đồng giao kết bằng văn bản thì hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm cả hai bên/ bên cuối cùng ký vào hợp đồng (tức hợp đồng vẫn có hiệu lực). Tuy nhiên, do hai bên bên không thỏa thuận rõ ngày, tháng ký kết, thời điểm giao hàng, thời hạn thanh toán và thực hiện các nghĩa vụ khác nên việc thực hiện hợp đồng này căn cứ vào sự thiện chí của hai bên thực hiện theo nội dung đã thỏa thuận miệng trước đó hoặc sự thỏa thuận thêm sau này. Nếu một trong hai bên không muốn thực hiện hợp đồng thì cũng rất khó để bên còn lại bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Vậy có thể xác định hợp đồng này có hiệu lực nhưng giá trị ràng buộc quyền và nghĩa vụ giữa các bên là không cao.

Thói quen thương mại

Thói quen trong hoạt động thương mại là quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng được hình thành và lặp lại nhiều lần trong một thời gian dài giữa các bên, được các bên mặc nhiên thừa nhận để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng thương mại.

( Điều 3 - Luật thương mại 2005).

Nếu bên mua và bên bán đã hợp tác với nhau nhiều lần, trong một thời gian dài và đã hình thành những thói quen mua bán với c nhau thì hiện tại bạn có thể áp dụng những thói quen đó để giải thích và yêu cầu thực hiện hợp đồng.

Bạn cũng có thể tham khảo quy định nêu trên để xác định quyền và nghĩa vụ giữa hai bên.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến về hiệu lực của hợp đồng, gọi:1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê