Luật sư tư vấn về chủ đề "hợp đồng mua bán hàng hóa"

hợp đồng mua bán hàng hóa | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hợp đồng mua bán hàng hóa.

Quy định về giám định tổn thất hàng hóa.

Quy định về giám định tổn thất hàng hóa.
Mục đích quan trọng nhất của việc giám định hàng tổn thất hàng hóa là xác định mức độ, nguyên nhân và thời điểm xảy ra tổn thất một cách chính xác, làm căn cứ để xác định đối tượng chịu trách nhiệm bồi thường

Các loại hợp đồng mua bán thông qua sở giao dịch hàng hóa

Các loại hợp đồng mua bán thông qua sở giao dịch hàng hóa
Mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa là một phương thức mua bán đặc biệt, mới được quy định trong Luật Thương mại năm 2005. Tùa vào tính chất, đặc điểm của hợp đồng mà có thể phân loại các hợp đồng mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

Khái niệm về mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

Khái niệm về mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa
Mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa là một phương thức mua bán hàng hóa đặc biệt. Theo đó, các bên thỏa thuận thực hiện việc mua bán một lượng nhất định của một loại hàng hóa nhất định qua sở giao dịch hàng hóa theo những tiêu chuẩn của sở giao dịch hàng hóa.

Hợp đồng mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

Hợp đồng mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa
Mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó, các bên thỏa thuận thực hiện việc mua bán một lượng nhất định của một loại hàng hóa nhất định qua sở giao dịch hàng hóa theo những tiêu chuẩn của sở giao dịch hàng hóa.

Điều kiện về nội dung của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Điều kiện về nội dung của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Hợp đồng mua bán là sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó một bên là người bán có nghĩa vụ chuyển vào quyền sở hữu của bên kia, là người mua, một tài sản nhất định. Về nội dung của hợp đồng mua bán hàng hóa, mỗi quốc gia lại có những quy định khác nhau.

Những lưu ý khi thực hiện ký hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Những lưu ý khi thực hiện ký hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế hay còn gọi theo cách gọi truyền thống trước đây là hợp đồng mua bán ngoại thương là sự thỏa thuận giữa các bên mua bán ở các nước khác nhau. Vậy, khi thực hiện ký hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế cần lưu ý những vấn đề gì?

Pháp luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Pháp luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, dù hoàn chỉnh, chi tiết đến đâu cũng không thể dự kiến, bao gồm tất cả những vấn đề, những tình huống có thể phát sinh trong thực tế. Do đó, cần phải bổ sung cho hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế một cơ sở pháp lý cụ thể. Vậy, cơ sở pháp lý đó là những gì?

Đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế hay hợp đồng mua bán ngoại thương hoặc hợp đồng xuất nhập khẩu, mang những đặc điểm cơ bản của hợp đồng mua bán trong nước. Vậy, theo pháp luật của các quốc gia trên thế giới Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế mang những đặc điểm nào?

Hợp đồng cung cấp hàng hóa dài hạn quốc tế

Hợp đồng cung cấp hàng hóa dài hạn quốc tế
Hợp đồng này dành cho các giao dịch liên quan đến Hàng hóa sản xuất, chứ không phải Hàng hóa nguyên liệu thô, loại hàng hóa vốn có đặc điểm riêng và thường được bán theo những hợp đồng tiêu chuẩn của các hiệp hội của nhà sản xuất hay bên bán hàng.

Đặc điểm và chức năng của điều khoản giải quyết tranh chấp trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Đặc điểm và chức năng của điều khoản giải quyết tranh chấp trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Điều khoản giải quyết tranh chấp là một loại điều khoản của hợp đồng. Do đó giống như các điều khoản khác trong hợp đồng, nó luôn ràng buộc trách nhiệm của các bên trong việc thực hợp đồng. Tìm hiều về đặc điểm và chức năng của điều khoản giải quyết tranh chấp trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Thiệt hại phi vật chất là gì? Vấn đề bồi thường thiệt hại phi vật chất trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo Công ước Viên 1980

Thiệt hại phi vật chất là gì? Vấn đề bồi thường thiệt hại phi vật chất trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo Công ước Viên 1980
Thiệt hại phi vật chất là gì? Công ước Viên 1980 ghi nhận như thế nào về bồi thường thiệt hại phi vật chất trong tranh chấp mua bán hàng hóa quốc tế? Trên cơ sở luận giải hệ thống pháp luật liên quan và thực tiễn xét xử tại cơ quan tài phán để làm rõ vấn đề này:

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là gì? Khái niệm và đặc điểm

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là gì? Khái niệm và đặc điểm
Sự tồn tại của hợp đồng thương mại quốc tế trong đó có hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế không có gì xa lạ với chúng ta. Song lại không có một quy định nào xác định cụ thể khái niệm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Vì vậy, bài viết này Luật Minh Khuê nghiên cứu và phân tích làm rõ nội dung trên:
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook