1. Chế độ nghỉ phép của giáo viên

Giáo viên là một ngành nghề dặc biệt, bên cạnh chế độ nghỉ phép theo quy định của bộ luật lao động, giáo viên còn được hưởng chế độ nghỉ phép phù hợp với nghề nghiệp của mình là thời gian nghỉ hè, nghỉ học kỳ và một số ngày nghỉ phép khác. Nói chung, chế độ nghỉ phép của giáo viên thường bao gồm: Nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng hưởng nguyên vương và nghỉ việc riêng không hưởng lương.

- Chế độ nghỉ phép hằng năm của giáo viên:

Theo quy định của pháp luật, ngoài việc giáo viên được hưởng chế độ nghỉ phép như người lao động được quy định trong Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn, giáo viên còn được hưởng thêm chế độ nghỉ hè và có hưởng lương. Theo đó, thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên gồm: nghỉ hè và các ngày nghỉ khác, cụ thể như sau:

+ Thời gian nghỉ hè của giáo viên, được quy định như sau:

 • Đối với giáo viên mầm non: Thời gian nghỉ hè là 08 tuần, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp, trợ cấp khác (nếu có). Đồng thời căn cứ kế hoạch năm học, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trường bố trí thời gian nghỉ hè của giáo viên một cách phù hợp;
 • Đối với giáo viên phổ thông gồm các cấp tiểu học, trung học cơ sở , trung học phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, thường xuyên, trường / lớp cho người khuyết tật, thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên là 02 tháng (bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ luật Lao đọng), được hưởng nguyên lương và các phụ cấp khác (nếu có).

Chú ý: Riêng giảng viên đại học, Pháp luật chỉ quy định thời gian làm việc của đối tượng này là 44 tuần để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng, ... và thời gian này trừ đi số ngày nghỉ Tết, Lễ ... theo quy định của Bộ luật Lao động.

+ Thời gian nghỉ Tết, Lễ theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019, cụ thể:

Người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

 • Tết Dương lịch: 01 ngày ;
 • Tết Âm lịch: 05 ngày;
 • Ngày chiến thắng (ngày 30 tháng 04 dương lịch): 01 ngày;
 • Ngày quốc tế lao động (ngày 01 tháng 05 dương lịch): 01 ngày;
 • Ngày quốc khánh (ngày 02 tháng 09 dương lịch và 01 ngày liền trước hoặc sau): 02 ngày;
 • Ngày giỗ tổ Hùng Vương (ngày 10 tháng 03 âm lịch): 01 ngày.

Như vậy, giáo viên cũng được nghỉ các ngày lễ, tết tương tự như đối với cán bộ, công chức, người lao động khác. Tuy nhiên, thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên còn có thêm nghỉ học kỳ và 02 tháng nghỉ hè (bao gồm cả ngày nghỉ hằng năm).

Khác với người lao động được hưởng chế độ nghỉ phép hằng năm khi làm đủ số thời gian quy định, đối với giáo viên, hai tháng nghỉ hè sẽ được tính thay cho ngày nghỉ hàng năm nên ngoài thời gian nghỉ hè ngày ra giáo viên chỉ có thể xin nghỉ lâu dài cho việc riêng ngoài các quy định về hưởng Lễ, Tết và không được hưởng lương và các phụ cấp khác nếu được sự cho phép của ban giám hiệu nhà trường (hiệu trưởng).

- Chế độ nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương:

Giáo viên được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong trường hợp sau đây:

 • Bản thân mình kết hôn: 03 ngày;
 • Con đẻ, con nuôi kết hôn: 01 ngày;
 • Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: 03 ngày.

Bên cạnh đó, giáo viên nghỉ là nhưng vẫn hưởng nguyên lương trong các trường hợp như sau:

 • Giáo viên nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút;
 • Khi giáo viên đang trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc.

- Chế độ nghỉ việc riêng không hưởng lương:

Theo quy định, người lao động (giáo viên) được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sửu dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em, ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn, Ngoài ra, người lao động (giáo viên) có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động (hiệu trưởng) để nghỉ không hưởng lương.

Theo đó, cũng giống như quy định tại Luật Viên chức , người lao động (giáo viên) có quyền được nghỉ việc không lương với điều kiện là có lý do chính đáng, phải thông báo với người sử dụng lao động (hiệu trưởng) và được hiệu trưởng đồng ý bằng văn bản. Quy định cũng không quy định thời gian nghỉ việc tối đa bao nhiêu ngày tùy thuộc vào sự cho phép của thủ trưởng đơn vị.

Bên cạnh đó, Giáo viên còn được nghỉ việc hưởng chế độ nghỉ ốm theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản pháp luật khác liên quan, như là:

 • Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động hoặc điều trị thương tật, bệnh tật tái phát do tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ y tế;
 • Người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;
 • Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con mà thuộc hai trường hợp nêu trên.

Cụ thể, thời gian hưởng chế độ khi con ốm  đâu trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi; tối đa 15 ngày làm việc nếu con đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi. Nếu giáo viên mắc bệnh cần chữa trị dài ngày được nghỉ tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết bà ngày nghỉ hằng tuần.

Tóm lại, theo quy định mới nhất, giáo viên được phép nghỉ hè (08 tuần) và các ngày nghỉ lễ, nghỉ phép khác theo quy định. Ngoài những ngày nghỉ đó, giáo viên còn có chế độ nghỉ thai sản, nghỉ chăm con ốm, nghỉ ốm đau, đi chữa bệnh, .. Cần lưu ý, giáo viên không có ngày nghỉ phép trong năm như các đối tượng lao động khác mà chỉ được nghỉ các ngày nghỉ lễ , tết, nghỉ việc riêng, ... bởi giáo viên đã được hưởng chế độ nghỉ hè thay cho nghỉ phép hằng năm. Căn cứ theo quy định tại Thông tư 15/2017/TT-BGDDT, trong thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên vẫn được hưởng nguyên lương và các phụ cấp khác (nếu có). Ben cạnh đó, giáo viên còn được nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lưu ý: Về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hằng năm với cán bộ công chức, viên chức lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được quy định cụ thể tại Thông tư 57 năm 2014 của Bộ Tài chính. Theo  đó, giáo  viên được thanh toán tiền nghỉ hằng năm như sau:

 • Tiền phương tiện đi lại; tiền phụ cấp đi đường khi đi nghỉ phép hàng năm;
 • Thanh toán tiền lương hoặc tiền bồi dưỡng cho những ngày được nghỉ phép hàng năm theo pháp luật quy định nhưng chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm.

Theo đó, hiệu trưởng từng trường hợp có thể căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể để bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo quy định của pháp luật.

2. Quyền hạn của hiệu trưởng trong việc cho giáo viên nghỉ phép

Hiệu trưởng là người đứng đầu trường học để mọi hoạt động và tổ chức của trường được diễn ra theo khuôn khổ thì vai trò quản lý của hiệu trưởng rất quan trọng.

- Nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng của một trường học:

+ Hiệu trưởng tiểu học có những quyền và nghĩa vụ sau đây:

 • Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển nhà nước; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;
 • Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng thi đua khen thưởng; hội đồng kỷ luật, hội trường tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh;
 • Phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại; tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển; khen thưởng, thi hành kỷ luật đối với giáo viên, nhiên viên theo quy định
 • Quản lý hành chính, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường;
 • Quản lý học sinh và tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường; tiếp nhận, giới thiệu học sinh chuyển trường; quyết định khen thưởng, kỷ luật, phê duyệt kết quả đanh giá, xếp loại, danh sách học sinh lên lớp, ở lại lớp; Tổ chức kiểm tra, xác nhận việc hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh trong nhà trường và các đối tượng khác trên địa bàn trường phụ trách;
 • Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; Tham gia giảng dạy bình quan 2 tiết trong một tuần; được hưởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định;
 • Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và đào tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục;
 • Thực hiện xã hội hóa giáo dục, phối hợp tổ chức, huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia hoạt động giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.

+ Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có quyền và nghĩa vụ sau đây:

 • Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường;
 • Tổ chức xây dựng chiến lược, tầm nhìn, mục tiêu, quy hoạch phát triển nhà trường; quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường; kế hoạch giáo dục hằng năm của nhà trường để trình hội đồng trường phê duyệt và tổ chức thực hiện;
 • Thực hiện các quyết định hoặc kết luận của hội đồng trường;
 • Báo cáo, đánh giá kết qủa thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và các quyết định của hội đồng trường;
 • Thực hiện tuyển dụng, quản lý giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động, tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên;
 • Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức;
 • Quản lý tài chính và tài sản của nhà trường;
 • Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh;
 • Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động; thực hiện công khai đối với nhà trường và xã hội theo quy định của pháp luật;
 • Tham gia sinh hoạt cùng tổ chuyên môn; được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo và chính sách ưu đãi theo quy định;
 • Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Nhìn chung, hiệu trưởng phải thực hiện một số nhiệm vụ đối với giáo viên như:

 • Tuyền dụng, quản lý giáo viên, nhân viên;
 • Ký hợp đồng lao động, tiếp nhận, điều động giáo viên;
 • Quản lý chuyên môn;
 • Phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo  viên, nhân viên;
 • Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật.

Theo đó, căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng được pháp luật quy định thì hiệu trưởng có quyền quản lý và thực hiện các chế độ, chính sách với giáo viên bao gồm cả chế độ nghỉ. Hiệu trưởng có thẩm quyền xét duyệt cho giáo viên nghỉ phép, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về chế độ nghỉ phép. Hiệu trưởng có quyền cho giáo viên nghỉ việc riêng không hưởng lương nếu giáo viên có yêu cầu. Việc hiệu trưởng cho giáo viên nghỉ không hưởng lương phụ thuộc tình hình, điều kiện từng trường. Và khi cho giáo viên nghỉ phải đảm bảo các công tác sau: Phân công được giáo viên dạy thay; Quy định về tiền lương dành cho giáo viên dạy thay; Tiền lương của giáo viên trong các trường hợp hưởng nguyên lương. 

Cần lưu ý luật không có quy định thời hạn nghỉ. Điều này còn phụ thuộc vào số lượng giáo viên, điều kiện, quy mô và các tình hình khác của trường học, Ví dụ như : trường không có nhiều giáo viên dạy thay thì việc xin nghỉ sẽ khó khăn hơn nếu không thuộc các trường hợp được nghỉ mà pháp luật quy định (thai sản, đau ốm, ...)

Như vậy, việc nghỉ phép của giáo viên phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về chế độ nghỉ. Đối với các trường hợp không có quy định về số ngày nghỉ phép tối đa, hiệu trưởng có thể quyết định số ngày nghỉ phép của giáo viên dựa trên lý do nghỉ và điều kiện, tình hình của nhà trường.

- Một số lưu ý về chế độ nghỉ phép của hiệu trưởng và phó hiệu trưởng: Theo những quy định đã trình bày ở trên, pháp luật chỉ xác định thời gian nghỉ hè đối với giáo viên mà không có quy định về thời gian nghỉ hè đối với chức danh Hiệu trưởng hay Phó hiệu trưởng. Do đó, đối với chức danh Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng là viên chức sẽ áp dụng thời gian nghỉ hàng năm theo Luật Viên chức. Theo đó, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng sẽ được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động như người lao động không có chế độ nghỉ hè như những giáo viên khác.

Trên đây là bài viết tham khảo của công ty Luật Minh Khuê về vấn đề hiệu trưởng có quyền cho giáo viên nghỉ tối đa bao nhiêu ngày, hy vọng bài viết này sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.

Mọi vướng mắc, không hiểu nào liên quan đến vấn đề này hay bất kỳ vấn đề pháp lý nào khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của công ty Luật Minh Khuê chúng tôi để nhanh chóng nhận được sự giải đáp thắc mắc kịp thời, dễ hiểu đến từ đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm chuyên môn. Rất mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng. Xin chân thành cảm ơn!