Luật sư tư vấn:

Theo Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế và theo Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân, hồ sơ quyết toán thuế cuối năm Doanh nghiệp cần phải nộp cho cơ quan thuế bao gồm các giấy tờ sau:

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 05-QTT-TNCN (áp dụng đối với doanh nghiệp có phát sinh việc chi trả tiền công, tiền lương)

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu 03/TNDN 

- Báo cáo tài chính theo Thông tư 133/2016/TT-BTC hoặc Thông tư 200/2016/TT-BTC

Hồ sơ và tài liệu doanh nghiệp cần chuẩn bị cho quyết toán và lưu trữ tại doanh nghiệp bao gồm: 

1. Thuế GTGT:

- Tờ khai thuế GTGT hàng tháng, quý

- Cần phải kiểm tra lại tất cả các hóa đơn đã kê khai nhưng có vấn đề (bị mất bản gốc, số tiền lớn hơn 20tr nhưng không chuyển tiền qua NH, sai tên, địa chỉ, mã số thuế….) photo ra một bản, lập bảng kê để riêng ra.

>> Xem thêm:  Ủy quyền nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

- Các hóa đơn bị mất bản gốc, chỉ có bản photo cần chuẩn bị kèm theo các công văn báo mất đã gửi cơ quan thuế

- Các hóa đơn đầu ra hủy cần photo kèm với biên bản hủy để riêng ra

- Các hoá đơn mua hàng có giá trị lớn hơn 20 triệu đồng trở lên bạn nên có bản sao chứng từ thanh toán kèm theo để đỡ mất công mỗi lần cán bộ thuế hỏi lại phải đi tìm trong tập sổ phụ ngân hàng.

2. Thuế TNCN:

- Hợp đồng lao động (để xem xét việc trả lương Gross hay là lương Net, mức lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác…),  hồ sơ nhân sự (để chắc chắn nhân sự đó có tồn tại thật tại công ty.

- Quyết định lương, quyết định tăng lương, quy chế lương công ty.

- Bảng lương và các chứng từ thanh toán lương,  kèm một file excel tổng hợp từng năm về tổng thu nhập, tổng thuế phải nộp, đã nộp

- Thẻ lương nhân viên có chữ ký của người nhận, UNC chuyển lương qua Ngân hàng

- Các biên lai khấu trừ thuế cho các lao động không ký hợp đồng, các lao động nghỉ việc giữa năm

- Tờ khai đăng ký giảm trừ gia cảnh có xác nhận của cơ quan thuế của từng nhân sự

>> Xem thêm:  Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) qua mạng năm 2020

- Bản sao công chứng hộ chiếu, visa của các cá nhân người nước ngoài

- Các ủy quyền quyết toán thuế của các lao động quyết toán thuế tại doanh nghiệp

- Các giấy tờ khác liên quan

3. Thuế TTĐB:

- Các chứng minh thuế TTDB đã nộp ở khâu trước để khấu trừ ở khâu tại doanh nghiệp đối với đơn vị sản xuất mặt hàng chịu thuế

- Các tờ khai nộp thuế, biên lai nộp thuế ở khâu nhập khẩu và bán hàng trong nước

- Tổng hợp doanh số hàng hóa tiêu thụ đặc biệt bán ra

- Các giấy tờ tài liệu khác có liên quan

4. Thuế Xuất nhập khẩu, thuế nhà thầu

- Các hợp đồng ngoại bản Tiếng Anh và tiếng Việt, nếu có dịch công chứng là tốt nhất

>> Xem thêm:  Tổng cục thuế hướng dẫn hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho người Mỹ (Hoa Kỳ)

- Hồ sơ tài liệu liên quan đến các mặt hàng xuất nhập khẩu như: CO, CQ,…

- Tờ khai nhập khẩu, xuất khẩu

- Chứng từ nộp thuế bằng tiền mặt, chứng từ chuyển tiền qua ngân hàng (photo)

- Các tài liệu khác có liên quan.

5. Thuế TNDN

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư (các lần sửa đổi, bổ sung – nếu có)

- Các biên bản kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan chức năng… (nếu có)

- Các biên bản họp Hội đồng quản trị liên quan đến tài chính

- Các biên bản họp và báo cáo của Ban kiểm soát liên quan đến tài chính

- Các biên bản họp và báo cáo của Kiểm toán nội bộ liên quan đến tài chính

>> Xem thêm:  Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân bao gồm những giấy tờ gì ?

- Biên bản họp Đại hội cổ đông liên quan đến tài chính

- Hợp đồng lao động

- Hồ sơ cá nhân lao động

- Bảng lương, bảng trích nộp bảo hiểm cho người lao động

- Bảng đối chiếu BH với cơ quan bảo hiểm

- Hồ sơ các khoản nợ giữa cá nhân người lao động và công ty

- Biên bản kiểm tra về lao động (nếu có)

- Quyết định tuyển dụng, quyết định chức danh, quyết định tiếp nhận, quyết định lương

- Tài liệu, hồ sơ đào tạo nhân sự

- Quy chế nhân viên

>> Xem thêm:  Hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục nộp thuế thuê nhà làm trụ sở văn phòng ?

- Hệ thống taì chính kế toán

- Hệ thống chứng từ kế toán: hóa đơn mua vào, các chứng từ nộp thuế,HĐKT, biên bản thanh lý hợp đồng, các bảng biểu phân bổ, tổng hợp, các tờ trình,  khế ước tiền vay…

- Quyển gốc và lien xanh hóa đơn GTGT bán ra (khớp với sổ mua hóa đơn GTGT)

- Bảng cân đối công nợ phải thu, phải trả

- Xác nhận công nợ bên mua và bên bán đến thời điểm kiểm tra

- Hồ sơ hệ thống TSCĐ hữu hình và vô hình

- Biên bản kiểm kê TSCĐ, CCDC, hang hóa, tiền mặt, xác nhận số dư ngân hàng

- Danh mục các công trình XDCB, đầu tư mua sắm thiết bị chưa hòan thành

- Hệ thống báo cáo tài chính theo quyết định của Nhà nước  hàng năm có xác nhận của cơ quan thuế

- Các tờ khai thuế GTGT, thuế XNK, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế TNCN, thuế TNDN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn… hàng tháng có xác nhận của Cơ quan thuế, BCTC đã kiểm toán

- Xác nhận của cơ quan thuế về tình hình thực hiện nghĩa vụ NSNN

- Các quyết định khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC, chi phí trả trước

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật Thuế, gọi:  1900.6162  để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế - Công ty luật Minh Khuê