1. Thế nào là công ty thẩm định giá?

Trước hết, ta có thể hiểu thẩm định giá là một hoạt động của các cơ quan hoặc tổ chức có chức năng đánh giá giá trị của các tài sản bằng tiền, tuân theo quy định của Bộ luật Dân sự và phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm và thời điểm cụ thể. Nhiệm vụ chính của thẩm định giá là phục vụ cho các mục đích cụ thể theo tiêu chuẩn thẩm định giá.

Dịch vụ thẩm định giá, còn được gọi là định giá, là một quá trình quan trọng nhằm xác định giá trị của các tài sản, sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu và nhiều khía cạnh khác, bao gồm một loạt các yếu tố như bất động sản, doanh nghiệp, thương hiệu, trang thiết bị, nhà xưởng và phương tiện vận tải. Quá trình này thường thực hiện thông qua việc áp dụng các phương pháp và quy định pháp luật liên quan.

Việc xác định giá trị của tài sản thường được tiến hành bởi các chuyên gia thẩm định hoặc các công ty chuyên cung cấp dịch vụ thẩm định giá, những người phải đáp ứng đủ điều kiện pháp lý để thực hiện công việc này (bao gồm việc được cấp chứng nhận kinh doanh dịch vụ thẩm định giá từ Bộ Tài chính) và phải có năng lực phù hợp.

Các công ty thẩm định giá là những doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ thẩm định giá cho các tài sản, bao gồm cả bất động sản, tài sản vô hình, doanh nghiệp và các tài sản trí tuệ, nhằm phục vụ cho các mục đích cụ thể của cá nhân và tổ chức.

Sau khi hoàn tất quá trình thẩm định giá, các công ty thẩm định giá sẽ phát hành chứng chỉ và báo cáo kết quả định giá cho tài sản đó. Điều này tạo nền tảng pháp lý cho chủ sở hữu tài sản (cá nhân hoặc tổ chức) để tiến hành các giao dịch liên quan đến giá trị của tài sản đã được thẩm định giá.

Trong quá trình cung cấp dịch vụ thẩm định giá, bên yêu cầu định giá thường phải thanh toán một khoản phí dịch vụ, được gọi là phí thẩm định giá. Phí này thường được thỏa thuận giữa hai bên dựa trên hợp đồng dịch vụ và thỏa thuận hợp tác.

Thẩm định giá đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Kết quả của quá trình thẩm định giá giúp các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và cá nhân có quyền và lợi ích liên quan đến tài sản, đưa ra các quyết định quản lý và thực hiện các giao dịch dân sự một cách chính xác.

2. Hồ sơ thành lập công ty thẩm định giá mới nhất

2.1. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp thẩm định giá

Quá trình chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp đòi hỏi sự tỉ mỉ và chú ý đặc biệt đối với từng loại hình doanh nghiệp cụ thể. Hồ sơ này cần được cấu thành một cách toàn diện và bao gồm các tài liệu quan trọng sau đây:

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp: Đây là tài liệu cơ bản đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong việc thành lập doanh nghiệp. Trong tài liệu này, mọi thông tin về mục tiêu, phạm vi hoạt động, địa chỉ trụ sở và các chi tiết quản lý cơ bản sẽ được nêu rõ.

- Điều lệ công ty: Điều lệ là bộ khung pháp lý quan trọng điều chỉnh hoạt động và quản lý của doanh nghiệp. Nó bao gồm các quy định về quyền và nghĩa vụ của các thành viên, cổ đông, và cơ cấu tổ chức nội bộ.

- Danh sách thành viên hoặc cổ đông: Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp, bạn sẽ cần đưa ra danh sách thành viên (nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên) hoặc danh sách cổ đông (nếu là công ty cổ phần). Thông tin này gồm tên, địa chỉ, số lượng cổ phần sở hữu, vị trí, và các chi tiết khác liên quan.

- Bản sao y chứng thực giấy tờ tùy thân: Để xác minh danh tính của các thành viên hoặc cổ đông cá nhân, hồ sơ cần đi kèm với bản sao y chứng thực giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, hoặc hộ chiếu. Điều này giúp đảm bảo tính xác thực và đáng tin cậy trong quá trình đăng ký.

- Bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Nếu doanh nghiệp có liên quan đến đầu tư, việc đính kèm bản sao y chứng thực của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là rất quan trọng. Điều này thể hiện sự tuân thủ luật pháp và quy định về đầu tư của doanh nghiệp.

Việc chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp sẽ đảm bảo tính pháp lý cho hoạt động kinh doanh. Bằng cách chú trọng vào việc hiểu rõ và tuân thủ các yêu cầu pháp lý, bạn có thể tạo ra một hồ sơ toàn diện và đáng tin cậy trong quá trình thành lập doanh nghiệp của mình.

2.2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Quá trình hoàn thành hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá yêu cầu sự chú ý và tuân thủ theo hướng dẫn được nêu tại Điều 14 Nghị định 89/2013/NĐ-CP. Hồ sơ này bao gồm các tài liệu cụ thể dưới đây:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá: Đây là văn bản cơ bản quan trọng trong việc yêu cầu cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. Đơn này sẽ phải tuân thủ mẫu do Bộ Tài chính ban hành.

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp: Để xác minh tính hợp pháp của doanh nghiệp, bạn cần đính kèm bản sao chứng thực của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Giấy đăng ký hành nghề thẩm định giá và Giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về thẩm định giá: Đối với các thẩm định viên về giá hành nghề, hồ sơ cần bao gồm giấy đăng ký hành nghề thẩm định giá được doanh nghiệp xác nhận, và nếu có, Giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về thẩm định giá.

- Bản sao Hợp đồng lao động hoặc Phụ lục hợp đồng lao động: Để chứng minh mối quan hệ lao động của các thẩm định viên về giá hành nghề tại doanh nghiệp, bạn cần đính kèm bản sao chứng thực Hợp đồng lao động hoặc Phụ lục hợp đồng lao động (nếu có).

- Tài liệu chứng minh về mức vốn góp của thành viên hoặc tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần: Để đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 18 và Khoản 1 Điều 21 của Nghị định 89/2013/NĐ-CP, bạn cần cung cấp tài liệu chứng minh mức vốn góp của thành viên hoặc tổ chức.

- Biên lai nộp lệ phí: Để đảm bảo việc nộp lệ phí được ghi nhận, hồ sơ cần kèm theo biên lai xác nhận việc đã nộp lệ phí theo quy định.

- Bản sao chứng thực văn bản bổ nhiệm chức vụ và văn bản ủy quyền: Đối với đại diện pháp luật của doanh nghiệp, hồ sơ cần đi kèm bản sao chứng thực của văn bản bổ nhiệm chức vụ và văn bản ủy quyền trong lĩnh vực thẩm định giá (nếu có).

Việc nêu rõ các tài liệu và thông tin này trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá không chỉ đảm bảo tính pháp lý mà còn thể hiện sự tôn trọng và tuân thủ các quy định liên quan đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

3. Thủ tục thành lập công ty thẩm định giá và xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

3.1. Thủ tục thành lập công ty thẩm định giá

Quy trình thành lập công ty và thực hiện thủ tục sau khi thành lập:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty

Thành phần hồ sơ đã được chúng tôi liệt kê tại phần trước.

Bước 2: Gửi hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh

- Để thẩm định nội dung, hồ sơ đăng ký thành lập công ty thẩm định giá sẽ được gửi tới Phòng đăng ký kinh doanh thông qua Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

- Thủ tục nộp lệ phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp sẽ được tiến hành song song với việc nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

- Trong vòng 03 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ phản hồi người nộp hồ sơ về tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo về bất kỳ thay đổi hoặc bổ sung hồ sơ (nếu có).

Bước 3: Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc, bắt đầu từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

Thông tin về đăng ký doanh nghiệp sẽ được công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Hoàn tất thủ tục sau khi thành lập công ty thẩm định giá

Sau khi thành lập công ty thẩm định giá, các thủ tục bổ sung bao gồm:

- Khắc con dấu;

- Đặt biển tại địa điểm trụ sở công ty;

- Mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Đăng ký chữ ký số để tiến hành việc nộp thuế điện tử;

- Thực hiện kê khai và nộp thuế môn bài;

- In và cấp số hóa đơn;

- Hoàn thành việc góp vốn đầy đủ và đúng thời hạn trong vòng 90 ngày kể từ ngày cấp giấy đăng ký kinh doanh.

3.2. Thủ tục xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Quy trình xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá:

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Hồ sơ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá bao gồm các tài liệu mà chúng tôi đã nêu chi tiết trong phần trước.

Bước 2: Gửi hồ sơ xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

- Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá sẽ được gửi tới Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp cần chuẩn bị một bộ hồ sơ và có thể gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện.

- Sau khi hồ sơ được nhận, Cục Quản lý giá có quyền yêu cầu thẩm định viên về giá hoặc doanh nghiệp giải thích thêm hoặc cung cấp tài liệu để hỗ trợ việc kiểm tra, so sánh và xác minh các thông tin khác trong hồ sơ.

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

- Trong trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Cục Quản lý giá sẽ tiến hành xem xét để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. Quá trình này sẽ được hoàn tất trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, tính từ ngày nhận được bộ hồ sơ hợp lệ.

- Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu, Cục Quản lý giá sẽ trả lời bằng văn bản và cung cấp lý do rõ ràng cho việc từ chối.

Bài viết liên quan: Thẩm định giá là gì? Khi nào cần thẩm định giá? Mục đích thẩm định giá 

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng thông qua số hotline: 1900.6162 hoặc qua email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!