1. Đăng bộ sang tên nhà đất là gì? Tại sao cần đăng bộ khi sang tên nhà đất?

Đăng bộ nhà đất hay còn gọi là đăng bạ được hiểu là đăng ký biến động các vấn đề liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tài sản khác gắn liền với đất. Khái niệm đăng bộ không có quy định trong luật đất đai 2013 tuy nhiên khái niệm này đồng nghĩa với việc đăng ký đất đai được nêu rõ trong khoảng 15 Điều 3 Luật đất đai 2013: Đăng ký đất đai, nhà ở, tài sản gắn liền với đất là việc kê khai và ghi nhận tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tài sản khác gắn liền với đất và quyền quản lý đất đối với một thửa đất vào hồ sơ địa chính. Vì vậy ta có thể hiểu đăng bộ là quy trình đăng ký, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở từ người này sang người khác hay gọi cách thân thuộc là sang tên sổ đỏ đối với trường hợp mua bán, cho tặng nhà đất.

Việc đăng bộ sang tên nhà đất để thực hiện việc chuyển quyền sở hữu từ người bán sang người mua một cách hợp pháp và chính thức. Dưới đây là các lý do quan trọng vì sao cần đăng bộ khi sang tên nhà đất:

 • Xác định chủ sở hữu hợp pháp: quá trình đăng bộ giúp xác định chủ sở hữu hợp pháp của tài sản nhà đất, việc này tạo ra sự rõ ràng về quyền sở hữu và tránh tranh chấp về quyền sở hữu trong tương lai
 • Bảo vệ quyền và lợi ích của người mua: đăng bộ sang tên nhà đất đảm bảo rằng người mua có quyền sử dụng sở hữu và tận hưởng các lợi ích liên quan đến tài sản nhà đất mà họ đã mua .Nếu không có đăng bộ người mua có thể gặp rủi ro mất quyền sở hữu và gặp phải tranh chấp về quyền sử dụng tài sản
 • Đảm bảo tính pháp lý của giao dịch: quá trình đăng bộ đảm bảo tính pháp lý của giao dịch mua nhà đất. Nó cung cấp sự chứng minh và xác nhận rằng giao dịch được thực hiện theo quy định của pháp luật và các quyền và trách nhiệm pháp lý đã được tuân thủ
 • Tạo điều kiện cho các giao dịch tài chính: việc đăng bộ sang tên nhà đất cung cấp căn cứ pháp lý cho các giao dịch tài chính liên quan đến tài sản nhà đất như vay vốn, thế chấp hay chuyển nhượng...
 • Thực hiện quản lý đất đai và thống kê kinh tế: quá trình đăng bộ giúp cơ quan quản lý đất đai và chính quyền thực hiện công tác quản lý đất đai thống kê kinh tế và xác định các chỉ số kinh tế liên quan.

 

2. Các trường hợp cần đăng bộ khi sang tên nhà đất theo luật đất đai và những lưu ý khi tiến hành đăng bộ sang tên nhà đất

Theo luật đất đai 2013 Việt Nam các trường hợp cần thực hiện đăng bộ sang tên nhà đất bao gồm:

 • Giao dịch mua bán nhà đất: khi có giao dịch mua bán nhà đất người mua và người bán cần thực hiện quy trình đăng bộ sang tên để chuyển quyền sở hữu từ người bán sang người mua
 • Chuyển nhượng quyền sử dụng đất: khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ một bên này sang bên khác đăng bộ sang tên nhà đất là bước cần thiết để thực hiện việc chuyển nhượng này
 • Thừa kế nhà đất: trong trường hợp chủ sở hữu nhà đất qua đời và có người thừa kế, việc đăng bộ sang tên là cần thiết để chuyển quyền sở hữu từ người chủ sở hữu cũ sang người thừa kế mới
 • Chia tách, gộp, chuyển đổi loại hình sử dụng đất: khi có nhu cầu chia tách, gộp hoặc chuyển đổi loại hình sử dụng đất, đăng bộ sang tên nhà đất cần được thực hiện để cập nhật thông tin và quyền sở hữu đúng theo quy định
 • Các trường hợp khác: ngoài các trường hợp nêu trên còn có các trường hợp khác theo quy định của pháp luật cụ thể. Ví dụ khi nhà đất được cấp quyền sử dụng đất mới, khi sửa đổi bổ sung các thông tin liên quan đến quyền sử dụng đất.

Những lưu ý khi tiến hành đăng bộ sang tên nhà đất:

 • Tìm hiểu về quy trình đăng bộ: Điều này giúp bạn chuẩn bị vào thực hiện đúng quy trình
 • Kiểm tra tính pháp lý của nhà đất: trước khi tiến hành đăng bộ đảm bảo rằng nhà đất có đủ điều kiện pháp lý để được đăng bộ và chuyển quyền sở hữu, kiểm tra các văn bản giấy tờ liên quan như hợp đồng mua bán, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các văn bản liên quan khác
 • Chuẩn bị các giấy tờ và tài liệu cần thiết: thu thập và chuẩn bị các giấy tờ và tài liệu yêu cầu như hợp đồng mua bán giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy tờ tùy thân của các bên mua bán
 • Thực hiện đúng quy định về thời hạn đăng bộ sang tên nhà đất cần tuân theo quy định về thời hạn quy định bởi Pháp luật, đảm bảo thực hiện các bước và thủ tục trong thời gian quy định để tránh vi phạm pháp luật
 • Gửi đúng cơ quan có thẩm quyền: đăng bộ sang tên nhà đất cần được thực hiện tại cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Đóng phí và thuế: Đăng bộ sang tên nhà đất thường liên quan đến việc đóng phí và thuế theo quy định của pháp luật đảm bảo tiến hành đóng đầy đủ các khoản phí và thuế liên quan để đảm bảo tính hợp pháp của việc đăng bộ.
 • Giám sát quá trình đăng bộ: theo dõi và giám sát quá trình đăng bộ đảm bảo các bước và thủ tục được thực hiện đúng quy trình và đúng hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

 

3. Hồ sơ, thủ tục đăng bộ sang tên nhà đất như thế nào?

Căn cứ điều 9 thông tư 09/2021/TT-BTNMT hồ sơ đăng bộ sang tên gồm:

- Trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất mà có hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền theo quy định nhưng bên chuyển quyền không trao giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền hồ sơ gồm:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai tài sản gắn liền với đất
 • Hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền đã lập theo quy định

- Trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất nhưng không là hợp đồng văn bản chuyển quyền theo quy định, hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai tài sản gắn liền với đất
 • Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp
 • Giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất có đủ chữ ký của bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền

- Đối với các loại hồ sơ cần có để thực hiện kê khai nghĩa vụ tài chính bao gồm:

 • Tờ khai lệ phí trước bạ
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân
 • Hợp đồng công chứng đã lập
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
 • Chứng minh nhân dân căn cước công dân
 • Đối với trường hợp cho, tặng, thừa kế phải có giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân của người cho và người nhận để được nhận thuế thu nhập cá nhân

- Đối với các loại hồ sơ cần có để thực hiện đăng bộ sang tên nhà đất gồm:

 • Đơn đề nghị đăng ký biến động
 • Hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng tặng cho hoặc văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
 • Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu và sổ hộ khẩu của bên nhận chuyển nhượng, thừa kế, cho tặng.

Quy trình đăng bộ thông tin nhà đất gồm bốn bước:

Bước 1: Lập và công chứng hợp đồng chuyển nhượng; các bên tới cơ quan công chứng lập hợp đồng chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập hợp đồng các bên phải kê khai lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân nếu có thời hạn trên sẽ bị phạt theo quy định của nhà nước.

Bước 2: Kê khai nghĩa vụ tài chính; kê khai phần nghĩa vụ tài chính tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có nhà đất. Thành phần hồ sơ bao gồm những giấy tờ đã nêu trên. Thời hạn thông báo nộp thuế 10 ngày làm việc, sau khi có thông báo thì người nộp thuế nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Bước 3: Đăng bộ sang tên nhà đất: đăng bộ sang tên nhà đất tại Ủy ban nhân dân quận huyện nơi có nhà đất. Thành phần hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ đã nêu trên, thời hạn đăng bộ sang tên nhà đất là 15 ngày làm việc.

Bước 4: Nộp lệ phí theo quy định và nhận kết quả; khi bạn đã đóng đủ lệ phí thì bạn sẽ nhận sổ đỏ theo khoản 40 điều 2 nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời hạn giải quyết đăng bộ nhà đất không quá 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ sang tên đăng bộ nhà đất hợp lệ. Đối với các xã miền núi vùng khó khăn thì không quá 20 ngày.

Để tìm hiểu thêm về vấn đề trên bạn đọc có thể tham khảo bài viết: Thủ tục sửa tên và sang tên trong sổ đỏ? của luật Minh Khuê

Trên đây là bài viết hồ sơ, thủ tục đăng bộ sang tên nhà đất luật Minh Khuê xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng bài viết trên là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn. Bạn đọc có bất kỳ thắc mắc nào xin vui lòng liên hệ tổng đài 19006162 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp. Quý khách hàng có yêu cầu và giá dịch vụ vui lòng gửi yêu cầu về địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi