Sau khi kiện ra tòa án Bình Tân thì công ty giải quyết, và người lao động yêu cầu bồi thường: tiền phép năm chưa thanh toán, tiền những trợ cấp thất nghiệp do công ty giải quyết trễ nên không đăng ký được, và tiền những ngày nghỉ do công ty không gửi quyết định thôi việc. Sau đó tòa án bác yêu cầu do 2 bên đã hòa giải thành (dù công ty thực hiện trễ ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của người lao động). Nhờ luật sư tư vấn tòa án ra tuyên án như vậy có hợp tình hợp lý không ?

 Mong sớm nhận được tin. Trân trọng, trần thanh phong.

>> Luật sư tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi:  1900.6162

 

Luật sư trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn pháp luật đến Bộ phận Luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Sau khi được các Luật sư nghiên cứu, Chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Bộ luật lao động năm 2012;

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

2. Nội dung tư vấn:

Giải quyết tranh chấp lao động khi người sử dụng lao động không thực hiện thỏa thuận trong biên bản hòa giải

2.1. Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp lao động

Tranh chấp lao động cá nhân phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu tòa án giải quyết.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hòa giải, hòa giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải.

Hoà giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn các bên thương lượng. Trường hợp hai bên thỏa thuận được, hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành.

Trường hợp hai bên không thỏa thuận được, hòa giải viên lao động đưa ra phương án hoà giải để hai bên xem xét. Trường hợp hai bên chấp nhận phương án hoà giải, hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải thành.

Trường hợp hai bên không chấp nhận phương án hoà giải hoặc một bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng, thì hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải không thành.

Biên bản có chữ ký của bên tranh chấp có mặt và hoà giải viên lao động.

Bản sao biên bản hoà giải thành hoặc hoà giải không thành phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản.

Trong trường hợp hoà giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành hoặc hết thời hạn giải quyết mà hoà giải viên lao động không tiến hành hoà giải thì mỗi bên tranh chấp có quyền yêu cầu Toà án giải quyết.

Như vậy, người sử dụng lao động và người lao động đã thực hiện thủ tục hòa giải và hòa giải thành ở Phòng lao động Bình Tân. Nếu trong biên bản hòa giải giữa bạn và người lao động có quy định thỏa thuận bồi thường tiền phép năm chưa thanh toán, tiền những trợ cấp thất nghiệp do công ty giải quyết trễ nên không đăng ký được, và tiền những ngày nghỉ do công ty không gửi quyết định thôi việc, mà không thực hiện thì bạn có thể kiện ra Tòa án. Tòa án sẽ căn cứ vào việc người sử dụng lao động không thực hiện thỏa thuận trong biên bản hòa giải để thụ lý và xử lý vụ án.

2.2. Thẩm quyền của Tòa án

Tòa án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động mà hòa giải thành nhưng các bên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, hòa giải không thành hoặc không hòa giải trong thời hạn do pháp luật quy định.

Ở đây, bạn sẽ gửi đơn khởi kiện đến tòa án cấp huyện nơi Người sử dụng lao động (Công ty) cũ của bạn đặt trụ sở chính.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê