Hoạt động bất hợp pháp, khu vực (illegal activities) là những hoạt động kinh tế không được luật pháp thừa nhận (buôn lậu, trốn thuế thuế). Các hoạt động này không được đưa vào các tài khoản thu nhập quốc dân của một nước.