Vậy tôi muốn hỏi anh/chị là trong trường hợp này thì phải xử lý như thế nào?

Mong nhận được câu trả lời sớm của các anh/chị. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người gửi: Quỳnh Nguyễn
Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến Công ty. Về vấn đề của bạn, công ty xin giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý: Thông tư 28/2011/TT-BTC

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 9 thì sau khi hết hạn hồ sơ khai thuế theo quy định người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Đối với trường hợp của bạn được xác định là hồ sơ thuế của tháng trước bị ghi sai gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp của tháng 3 và tháng 4 năm 2012 vì thế cần khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Mẫu hồ sơ khai bổ sung được quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 9 như sau:

- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này

- Tờ khai thuế của kỳ kê khai bổ sung điều chỉnh đã được, điều chỉnh (tờ khai này là căn cứ để xác lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS)

- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình bổ sung, điều chỉnh tương ứng với các tài liệu trong hồ sơ thuế của từng phần cụ thể tại Thông tư này

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn, xin đảm bảo tất cả những thông tin tư vấn hoàn toàn đúng theo tinh thần pháp luật. Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm của bạn về vấn đề này và luôn sẵn sàng trao đổi những thông tin cần thiết. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty tư vấn của chúng tôi.

>> Xem thêm:  Luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế sửa đổi, bổ sung năm 2016 số 106/2016/QH13

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng dịch vụ kê khai thuế hàng tháng