Luật sư tư vấn:

Thứ nhất, nếu công ty có căn cứ cho rằng hành vi gửi đơn tố cáo của nhân viên đó là vu khống anh A, đưa ra các thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của anh A và công ty thì công ty có thể tố cáo với cơ quan công an nơi người đó cư trú hoặc cơ quan công an nơi người đó đang làm việc về việc người đó có hành vi vu khống theo quy định tại Điều 122 Bộ luật hình sự 1999, Luật hình sự sửa dổi bổ sung 2009: “Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc […] thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.” Nếu bên cơ quan điều tra xác nhận được những căn cứ đó là xác thực và quyết định điều tra vụ án thì khi kết thúc điều tra, cho dù cơ quan công an nhận thấy dấu hiệu tội phạm thì cũng sẽ chỉ khởi tố vụ án nếu có yêu cầu khởi tố của anh A là bên bị hại.

Thứ hai,trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi danh dự, nhân phẩm bị xâm hại. Tại Điều 611 Bộ luật dân sự 2005 quy định Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm:
“1. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân bị xâm phạm, thiệt hại do danh dự, uy tín của pháp nhân, chủ thể khác bị xâm phạm bao gồm:
a) Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại;
b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.
2. Người xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa không quá mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định.”
Người có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác sẽ có trách nhiệm bồi thường theo quy định trên. Vì vậy, trong trường hợp này, anh A có thể kiện nhân viên đó đã đưa ra thông tin sai lệch gây ảnh hường tới uy tín của anh A tại tòa án dân sự yêu cầu người đó chấm dứt ngay việc tung các thông tin đó, xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại cho những thiệt hại đã xảy ra.

Về vấn đề bạn hỏi là có chế tài nào hay cách nào để ngăn chặn việc tố cáo sai sự thật của nhân viên này không? vấn đề này công ty sẽ phải xem xét mức độ vi phạm của nhân viên này, làm ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích của công ty như thế nào đến mức độ nào mà đưa ra mức kỷ luật phù hợp như cảnh cáo, hoặc nếu tái phạm có thể sa thải theo quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập