1. Cho tôi hỏi giờ tôi viết đơn gửi Ban QLDA hay Sở GTVT?

2. Theo tôi tìm hiều thì tôi muồn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải báo trước cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày, thì đây là ngày làm việc hay tính cả thứ bảy và CN?

3. Khi tôi viết đơn nếu cơ quan dựa vào khoản 2 điều 38 nghi định 29/2012/nđ-cp để không cho tôi thôi việc (đang cử đi học chính trị, chưa bố trí được người làm ), thì sau 45 ngày tôi có được đơn phương chấm dứt HĐ không?

4. Tôi đang là đảng viên, hiện nghị quyết chi bộ là hạn chế cho viên chức nghỉ việc và chuyển công tác. Vây khi tôi nghỉ việc thì có vi phạm ko? Và cơ quan lấy lý do này để xử lý kỷ luật thì có được không? Sau 45 ngày tôi có được đơn phương chấm dứt HĐ không? Trân trọng cảm ơn.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụctư vấn luật lao động công ty luật Minh Khuê.

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật Viên chức của Quốc hội, số 58/2010/QH12

>> Xem thêm:  Viên chức là gì ? Khái niệm cán bộ, công chức, viên chức được hiểu thế nào ?

Nghị định 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13

Nội dung tư vấn:

Theo quy định tại điều 2 Luật viên chức 2010: "Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật."

Theo quy định tại điều 38 Nghị định 29/2012/NĐ-CP về giải quyết thôi việc của viên chức:

"1. Viên chức được giải quyết thôi việc trong các trường hợp sau:

a) Viên chức có đơn tự nguyện xin thôi việc được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản;

b) Viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 29 Luật Viên chức;

c) Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức khi có một trong các trường hợp quy định tại Điểm c, Điểm d và Điểm đ Khoản 1 Điều 29 Luật Viên chức.

2. Viên chức chưa được giải quyết thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

>> Xem thêm:  Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động được quy định như thế nào ?

a) Đang bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Chưa làm việc đủ thời gian cam kết với đơn vị sự nghiệp công lập khi được cử đi đào tạo hoặc khi được xét tuyển;

c) Chưa hoàn thành việc thanh toán các khoản tiền, tài sản thuộc trách nhiệm của viên chức đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

d) Do yêu cầu công tác và chưa bố trí được người thay thế.

3. Thủ tục giải quyết thôi việc

a) Viên chức có nguyện vọng thôi việc có văn bản gửi người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, nếu đồng ý cho viên chức thôi việc thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ra quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc; nếu không đồng ý cho viên chức thôi việc thì trả lời viên chức bằng văn bản và nêu rõ lý do theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

c) Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này và đồng thời giải quyết chế độ thôi việc cho viên chức theo quy định tại Nghị định này."

Theo quy định tại khoản 4, 5, 6 điều 29 Luật viên chức 2010 quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc của viên chức như sau:

"4. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày.

>> Xem thêm:  Người lao động bị kết án tù giam thì công ty có quyền chấm dứt hợp đồng lao động không?

5. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

a) Không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc không được trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc;

c) Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng;

đ) Viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở chữa bệnh;

e) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.

6. Viên chức phải thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 03 ngày đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và e khoản 5 Điều này; ít nhất 30 ngày đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 5 Điều này."

Ban quản lý dự án là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở giao thông vận tải. Vì bạn là viên chức, nơi bạn làm việc là Ban quản lý dự án là đơn vị sự nghiệp công lập và đã thực hiện ký kết hợp đồng lao động với bạn nên bạn phải gửi đơn xin thôi việc tới Ban quản lý dự án. 

Về thời hạn báo trước để xin thôi việc theo khoản 4 điều 29 Luật viên chức 2010 quy định là 45 ngày mà không nêu rõ là trừ các ngày nghỉ lễ, thứ 7, chủ nhật thì có nghĩa là 45 ngày bao gồm các ngày nghỉ đó.

Khi bạn nộp đơn xin thôi việc đáp ứng đủ điều kiện báo trước ít nhất 45 ngày thì khoản 2 điều 38 Nghị định 29/2012/NĐ-CP đã nêu rõ các trường hợp chưa được giải quyết thôi việc như vậy. Việc xem xét có cho bạn thôi việc hay không là ở quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Mà theo điểm b khoản 3 điều 38 Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định "Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, nếu đồng ý cho viên chức thôi việc thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ra quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc; nếu không đồng ý cho viên chức thôi việc thì trả lời viên chức bằng văn bản và nêu rõ lý do theo quy định tại Khoản 2 Điều này." Cho nên sau 45 ngày nếu đã có quyết định không đồng ý cho nghỉ việc thì bạn vẫn phải tiếp tục làm việc. Hơn nữa, khi bạn đang là đảng viên, và nghị quyết chi bộ có quy định là hạn chế cho viên chức nghỉ việc và chuyển công tác thì đây cũng là một điều kiện để cơ quan có thẩm quyền hạn chế việc cho phép viên chức nghỉ việc nên bạn sẽ khó có thể xin nghỉ việc. 

Nếu xin nghỉ việc mà không đúng với thời hạn trên hoặc khi xin thôi việc mà chưa được giải quyết, bạn tự ý nghỉ việc thì việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc của bạn là chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, và bạn sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc mà còn phải bồi thường theo quy định của bộ luật lao động. Theo quy định tại điều 43 Bộ luật lao động 2012:

"Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này."

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do khách hàng  cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ email Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email hoặc tổng đài tư vấn trực tuyến 1900.6162Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng!

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG.