Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật về thuế của công ty Luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn pháp luật về thuế, gọi:  1900.6162

 

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

 

1. Cơ sở lí luận.

Thông tư 156/2013/ TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lí thuế

2. Nội dung tư vấn.

Việc bạn kê khai thuế ghi nhầm chỉ tiêu tăng ở mục 38 trên tờ khai là 70.000.000 đồng (50.000.000 đồng là thuế được khấu trừ kì trước, 20.000.000 đồng là tiền thuế nộp thừa và đã làm bổ sung tháng trước đó rồi) là sai so với quy định của pháp luật về thuế. Khoản tiền 20.000.000 đồng là tiền thuế nộp thừa và đã làm bổ sung rồi thì không được kê khai vào mục 38 trên tờ khai nữa. 

Khi đó bạn sẽ phải kê khai bổ sung, điều chỉnh, cụ thể là lập hồ sơ kê khai bổ sung vào chỉ tiêu 37: "Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kì trước" trên tờ khai thuế GTGT của tháng 11/2015 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 12/2015. Nếu bị cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện thì bạn sẽ bị xử lí theo quy định của pháp luật về thuế.

Điều này được quy định chi tiết tại Điểm c, Khoản 5, Điều 10, Thông tư 156/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lí thuế:

"Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế đã được hoàn, giảm số thuế được khấu trừ, giảm số thuế đã nộp thừa thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và bị xử lý theo quy định như đối với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện.

Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì người nộp thuế thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền (người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai bổ sung)."

Tham khảo bài viết liên quan:

Hỏi đáp pháp luật về thuế thu nhập cá nhân

Phiếu thu có đủ điều kiện hạch toán doanh thu không ?

Làm thế nào để khớp hóa đơn với hợp đồng thực tế ?

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ email Tư vấn pháp luật qua Email hoặc tổng đài tư vấn trực tuyến 1900.6162 Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ