Đến tháng 3/2015 do gặp một số sự cố nên Công ty tạm dừng để bàn bạc lại kế hoạch khác. Đến ngày 12 tháng 05/2015 công ty thông báo tạm ngưng hoạt động và trong cơ cấu nhân sự không có tên em (chỉ giữ lại Công nhân trông coi cơ sở vật chất). Vậy luật sư cho em hỏi, Công ty có phải thanh toán lương tháng 3, 4 và nửa tháng 5 cho em không? Việc công ty chấm dứt công việc mà không báo trước có hợp lý không? Em có thể kiện không? 

Xin cảm ơn luật sư!

Người gửi: Ng

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn luật lao động gọi: 1900.6162

Trả lời:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty chúng tôi. Câu hỏi của bạn được tư vấn như sau:

1. Các văn bản pháp luật được sử dụng:

- Bộ luật lao động 2012

2. Nội dung câu trả lời tư vấn.

2.1  Việc công ty chấm dứt công việc mà không báo trước có hợp lý không? Em có thể kiện không? 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Bộ luật lao động:

Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói"

Trong câu hỏi, bạn chưa nêu rõ là thỏa thuận thời hạn lao động của bạn có hay không và thỏa thuận làm việc bao nhiêu tháng. Nhưng theo quy định trên, hợp đồng bằng lời nói hợp pháp khi hợp đồng đó là hợp đồng làm việc tạm thời có thời hạn dưới 3 tháng, thuộc loại hợp đồng lao động theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng (điểm c Khoản 1 điều 22 Bộ luật lao động).

Cũng theo quy định tại Khoản 2 điều 22 Bộ luật lao động:

"Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng".

Như vậy, theo quy định trên, sau khi hết hạn hợp đồng bằng lời nói (tối đa là 3 tháng), bạn đã tiếp tục làm việc nên hợp đồng bằng miệng của bạn chuyển thành hợp đồng xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng. Vậy nên, bạn vẫn đang là nhân viên công ty.

Theo thông tin bạn cung cấp, công ty sau khi tạm ngưng hoạt động đã cho nhiều người lao động nghỉ việc chỉ giữ lại nhân viên trông coi cơ sở vật chất. Có thể thấy, công ty sau khi làm ăn thua lỗ vì lí do kinh tế đã ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động nên theo Khoản 2 điều 44 BLLĐ : "Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc, thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này"

Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.

Như vậy, khi công ty cho bạn thôi việc thì công ty phải chi trả trợ cấp mất việc làm cho bạn. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 2 điều 49 BLLĐ:

"Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc"

Như vậy, bạn có thể kiện do công ty chấm dứt hợp đồng mà chưa hoàn thành các nghĩa vụ tài chính cho bạn.

Tiếp đó, doanh nghiệp chỉ được chấm dứt hợp đồng lao động vì lí do kinh tế sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, doanh nghiệp cần báo cho người lao động biết trước:

- Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

- Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

- Ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Trong trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ, người sử dụng lao động đã vi phạm quy định về thời hạn báo trước, bên vi phạm phải bồi thường cho bên kia một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

2.2 Công ty có phải thanh toán lương tháng 3, 4 và nửa tháng 5 cho em không? 

Theo khoản 3 điều 98 BLLĐ 2012:

" Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định"

Như vậy, tiền lương ngừng việc tháng 3,4 và nửa tháng 5 của bạn sẽ trả nhưng với mức do bạn và doanh nghiệp thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Cám ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến công ty chúng tôi.

Bạn có thể gọi điện cho Luật sư tư vấn pháp luật lao động: 1900.6162 để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê