1. Hoạt động thuê xe sẽ được điều chỉnh theo đối tượng nào trong luật đấu thầu để đối chiếu hoạt động: hàng hóa? dịch vụ? nếu là dịch vụ thì là dịch vụ gì?

2. Có ý kiến cho rằng mình nên tham khảo theo thông tư 68/2012/TT-BTC hoặc dự thảo sửa đổi bổ sung thông tư, nhưng mình thấy thông tư này quy định về phạm vi điều chỉnh là về hoạt động mua sắm tài sản. vậy mình nên đối chiếu theo phần thông tư hay luật nào để thực hiện. 

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: T.M

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục  Tư vấn pháp luật dân sự  của Công ty Luật Minh Khuê. 

Hợp đồng thuê xe được điều chỉnh như thế nào ?    

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự : 1900.6162.

Trả lời:

 

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

>> Xem thêm:  Mẫu giấy xác nhận đối tượng và thực trạng nhà ở để đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước (Phụ lục 3)

Cơ sở pháp lý:

Luật đấu thầu 2013

Thông tư số 68/2012/TT-BTC Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quannhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp,tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân

Bộ luật dân sự 2005

Nội dung phân tích:

Điểm d Khoản 1 Điều 1 Luật đấu thầu 2013 quy định về phạm vi điều chỉnh

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu, bao gồm:

1. Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp đối với:

d) Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

>> Xem thêm:  Mẫu giấy xác nhận đối tượng và thực trạng về nhà ở để đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước (Phụ lục 3a)

Điều 1 Thông tư 68/2012/TT-BTC quy định về đối tượng áp dụng.

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức khoa học và công nghệ công lập, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị) khi mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ (không thuộc dự án đầu tư xây dựng) nhằm duy trì hoạt động thường xuyên từ các nguồn kinh phí theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này phải thực hiện đấu thầu theo các quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.

Trường hợp của bạn, là thuê xe không phải mua xe nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động của cơ quan nhà nước. nên không thuộc đối tượng áp dụng của pháp luật về đấu thầu, trường hợp này, bạn áp dụng Bộ luật dân sự 2005 để điều chỉnh hợp đồng thuê xe và hạch toán theo quy định của pháp luật về chi ngân sách nhà nước

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc qua tổng đài 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./.           

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ.

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đới với hợp đồng thuê xe ?