1. Hợp đồng thuê trang phục biểu diễn văn nghệ là gì?

Hợp đồng thuê trang phục biểu diễn văn nghệ là dạng văn bản thể hiện sự thỏa thuận giữa một bên cung cấp dịch vụ cho thuê trang phục và một bên có nhu cầu thuê trang phục để biểu diễn. Mẫu hợp đồng thuê trang phục thường được sử dụng trong các trường hợp các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tổ chức văn nghệ, chương trình ca múa nhạc và muốn thuê trang trang phục biểu diễn. Khi đó, đơn vị cho thuê trang phục sẽ cung cấp mẫu hợp đồng thuê trang phục để hai bên thỏa thuận và ký kết. Việc thỏa thuận này được thực hiện với mục đích là ghi chép lại thông tin thuê và cho thuê một cách rõ ràng, đầy đủ, minh bạch nhất để bảo vệ quyền lợi của các bên.

Hợp đồng thuê trang phục biểu diễn văn nghệ có đối tượng là trang phục biểu diễn văn nghệ và những trang phục cho thuê phải đúng với thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa. Nội dung của bản hợp đồng bao gồm: Thông tin của các bên tham gia ký kết hợp đồng; Bảng danh mục và đơn giá cho thuê; Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng.

 

2. Mẫu hợp đồng thuê trang phục biểu diễn văn nghệ

2.1. Mẫu số 01:

Qúy khách có thể tải Mẫu hợp đồng thuê trang phụ văn nghệ - Mẫu số 01

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG THUÊ TRANG PHỤC

(Số: 01/HĐ)

Hôm nay, ngày 03 tháng 04 năm 2023 Tại Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Quận Cầu Giấy, chúng tôi gồm có:

Bên A: Bên thuê: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Quận Cầu Giấy.

Đại diện: Ông: Nguyễn Văn A

 Chức vụ: Trưởng phòng Giáo Dục và Đào Tạo Quận Cầu Giấy

Địa chỉ: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Quận Cầu Giấy

Điện thoại: 022345xxxx

Bên B: Bên cho thuê

Đại diện: Ông Phạm Văn B

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Chủ cửa hàng

Thường trú: Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0934587xxx

Số tài khoản: 0123564xxx

Ngân hàng: Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng - VP Bank

Xét yêu cầu của bên A:

Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng thuê trang phục và đạo cụ biểu diễn cho Đoàn Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Quận Cầu Giấy tham gia Hội thi văn nghệ chào mừng ngày 30/4 - 1/5 Thành phố Hà Nội năm 2023.

Cụ thể như sau:

Điều 1: Bảng danh mục và đơn giá cho thuê

STT

Tên loại

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Áo dài

bộ

10

150.000

1.500.000

2

Quạt

cái

20

10.000

200.000

3

Mấn đội đầu

cái

10

20.000

200.000

Tổng cộng

 

 

 

 

1.900.000

(Bằng chữ: Một triệu chín trăm nghìn đồng)

Điều 2: Nhiệm vụ cụ thể bên B

- Chuẩn bị đầy đủ và cho bên A thuê trang phục, đạo cụ theo bảng danh mục và đơn giá tại điều 1 của hợp đồng này.

- Cử người trang điểm, hỗ trợ và phục vụ thay trang phục, thay đạo cụ biểu diễn cho Đoàn tham gia dự thi trong thời gian thi.

Điều 3: Thời hạn thuê

- Từ 16 giờ 30 phút, ngày 25 cho đến hết ngày 26 tháng 04.năm 2023

Điều 4: Nhiệm vụ cụ thể bên A

- Giữ gìn tài sản bên B đã cho thuê.

- Trả tiền và tài sản đúng thời gian đã hẹn là 17 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2023

Điều 5: Nghĩa vụ và quyên lợi bên B

1. Quyền lợi

- Thù lao: Thù lao được trả theo bảng danh mục và đơn giá thuê tại điều 1 của hợp đồng này là Một triệu chín trăm nghìn đồng.

- Thù lao được trả đã bao gồm tiền hỗ trợ các dịch vụ khác được nêu tại điều 2 của hợp đồng này.

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

2. Nghĩa vụ

- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng.

- Đảm bảo hỗ trợ nhiệt tình, chuẩn bị đầy đủ trang phục, đạo cụ và giao cho bên A đúng thời gian theo hợp đồng để Đoàn tham gia Hội thi "Văn nghệ chào mừng ngày 30/4 - 1/5 thành phố Hà Nội năm 2023" đạt kết quả tốt nhất.

Điều 6: Điều khoản khác

- Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trên. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh hai bên cùng nhau bàn bạc thống nhất cách giải quyết thỏa đáng cho cả hai bên.

Điều 7: Những điều khoản thi hành

- Hợp đồng này làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A

A

Nguyễn Văn A

ĐẠI DIỆN BÊN B

B

Phạm Văn B

 

2.2. Mẫu số 02

Quý khách có thể tải Hợp đồng thuê trang phục văn nghệ - Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG THUÊ TRANG PHỤC 

(V/v phục vụ văn nghệ Hội thi Văn nghệ Trường THPT A)

Hôm nay, ngày 03 tháng 04 năm 2023 tại trường THPT A, chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm:

BÊN CHO THUÊ:

Bà: Nguyễn Thị M

Cho thuê trang phục biểu diễn, đạo diễn, biên đạo, chương trình ca múa nhạc - lễ hội.

Địa chỉ: Số 114 phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Số điện thoại: 0978564xxx

BÊN THUÊ:

Bà: Trần Thanh T

Đơn vị công tác: Trường THPT A

Địa chỉ: Số 78 Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Số điện thoại: 0965421xxx

Bằng hợp đồng này, bên cho thuê trang phục đồng ý cho bên thuê thuê các loại trang phục sau:

STT

Tên trang phục, đạo cụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Váy xòe vàng

Bộ

5

80.000

400.000

2

Váy xòe trắng

Bộ

5

80.000

400.000

3

Đạo cụ

Bộ

5

50.000

250.000

Tổng cộng

1.050.000

Với những thỏa thuận sau đây:

1. Bên cho thuê có các nghĩa vụ sau đây:

- Giao trang phục cho bên thuê theo đúng hợp đồng;

- Bảo đảm cho người thuê sử dụng trong thời hạn thuê.

2. Bên thuê có các nghĩa vụ sau đây:

- Giữ gìn tài sản đã thuê;

- Trả tiền và tài sản đúng thời gian đã hẹn.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

BÊN CHO THUÊ

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN THUÊ

(Ký và ghi rõ họ và tên)

 

Nguyễn Thị M

 

Trần Thanh T

 

3. Hướng dẫn soạn hợp đồng thuê trang phục biểu diễn

Khi soạn thảo hợp đồng thuê trang phục biểu diễn, người soạn thảo cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Thứ nhất, các bên cần điền thông tin của các chủ thể giao kết hợp đồng như ghi rõ ràng, đầy đủ các thông tin: họ tên, số điện thoại, địa chỉ thường trú, đơn vị công tác, ...

- Thứ hai, phần nội dung của hợp đồng thuê bao gồm các điều khoản như sau:

+ Điều 1: Bảng danh mục và đơn giá cho thuê: điền đầy đủ thông tin về loại trang phục, đạo cụ, đơn giá, số lượng cả bằng chữ và bằng số.

+ Điều 2: Nhiệm vụ cụ thể của bên cho thuê  phải chuẩn bị đầy đủ những trang phục, đạo cụ mà bên thuê đã yêu cầu ở Điều 1.

+ Điều 3: Ghi rõ thời gian thực hiện công việc được kéo dài từ bao giờ và kết thúc vào thời điểm này.

+ Điều 4: Nhiệm vụ của bên thuê: Khi nhận được trang phục thì phải bảo quản tốt tài sản được thuê đồng thời trả tiền và tài sản được thuê đúng thời hạn đã được ghi ở Điều 3.

+ Điều 5: Đề cập đến quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên khi tham gia ký kết hợp đồng. Hai bên sẽ thỏa thuận với nhau để đảm bảo được quyền lợi mà các bên được hưởng cũng như thực hiện đúng những nghĩa vụ. Các chủ thể tham gia cần phải thực hiện cam kết dựa trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

+ Điều 6: Hai bên sẽ cam kết thực hiện đúng những thỏa thuận trên và đề xuất biện pháp xử lý những tranh chấp nếu có trong quá trình thực hiện hợp đồng.

+ Điều 7: Hợp đồng sẽ ghi nhận về hiệu lực của hợp đồng bắt đầu từ bao giờ. Và hợp đồng sẽ được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản.

Bên cạnh đó, trong hợp đồng thuê trang phục thì các bên cần phải lưu ý đến hình thức đơn. Nội dung đơn không được sai chính tả, câu từ ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu để hai bên có thể dễ dàng nắm bắt được nội dung hợp đồng.

Qúy khách có thể tham khảo thêm về bài viết: Mẫu hợp đồng thuê nhà ở bản cập nhật mới nhất  của Luật Minh Khuê.

Mọi vướng mắc chưa rõ hoặc có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 24/7, gọi ngay tới số: 1900.6162 để được giải đáp. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê