1. Hợp đồng thuê chặt cây, cắt tỉa cây xanh là gì?

Hợp đồng là một hiệp ước giữa các bên, được xác định rõ ràng và thỏa thuận về việc thiết lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự của từng bên trong thời gian nhất định. Trong đó, hợp đồng dịch vụ là một loại hợp đồng được quy định rõ trong Bộ Luật Dân Sự năm 2015. Theo đó, đây là một thỏa thuận giữa bên cung cấp dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ, trong đó bên cung cấp dịch vụ cam kết thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, trong khi bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền cho bên cung cấp dịch vụ. Việc thực hiện hợp đồng dịch vụ được quy định rõ ràng và có tính pháp lý cao, giúp các bên thực hiện công việc một cách hiệu quả và đảm bảo quyền lợi của mỗi bên.

Hợp đồng thuê chặt cây, cắt tỉa cây xanh là một hợp đồng ký kết giữa hai bên, trong đó bên thuê (thường là tổ chức, cá nhân, hoặc cơ quan chức năng) thuê bên cung cấp dịch vụ (thường là một đơn vị kinh doanh hoặc công ty chuyên cắt tỉa cây xanh) để thực hiện các công việc liên quan đến việc chăm sóc, bảo vệ và phát triển cây xanh. Các nội dung chính của hợp đồng này bao gồm: số lượng cây, loại cây, diện tích cây, thời gian thực hiện, giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán, trách nhiệm của mỗi bên, điều kiện chấp hành hợp đồng,...

Thông thường, bên cung cấp dịch vụ sẽ thực hiện các công việc như chặt cây, cắt tỉa, tưới nước, phun thuốc trừ sâu,... để giữ gìn sức khỏe và sự phát triển của cây xanh trong khu vực mà bên thuê quản lý. Nếu bên cung cấp dịch vụ không thực hiện đúng theo yêu cầu của hợp đồng, bên thuê có quyền yêu cầu bên cung cấp dịch vụ thực hiện lại hoặc bồi thường thiệt hại. Hợp đồng thuê chặt cây, cắt tỉa cây xanh là rất quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững của cây xanh trong khu vực mà bên thuê quản lý và đảm bảo quyền lợi của cả hai bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.

 

2. Mục đích của hợp đồng thuê chặt cây, cắt tỉa cây xanh

Mục đích của hợp đồng thuê chặt cây, cắt tỉa cây xanh là để thực hiện việc cắt tỉa, chặt cây trong khu vực được xác định và theo đúng phương án được thống nhất giữa các bên. Việc cắt tỉa, chặt cây xanh được thực hiện nhằm đảm bảo an toàn, tránh tai nạn cho người và tài sản trong khu vực xung quanh, đồng thời giữ gìn và duy trì môi trường xanh sạch đẹp, đem lại lợi ích cho cộng đồng và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên. Hợp đồng này còn nhằm thiết lập quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên liên quan đến việc cắt tỉa, chặt cây xanh, đảm bảo tính pháp lý và tránh tranh chấp trong quá trình thực hiện.

Hợp đồng thuê chặt cây, cắt tỉa cây xanh là sự thỏa thuận giữa bên cung ứng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ về việc thực hiện các công việc tỉa, chặt hoặc di dời cây để đáp ứng nhu cầu của bên sử dụng dịch vụ. Mục đích của hợp đồng này là để đảm bảo rằng các công việc được thực hiện một cách chính xác và đầy đủ, đồng thời cả hai bên đều có quyền và nghĩa vụ được xác định rõ ràng trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.

Hợp đồng này cũng quy định rõ về thời gian có hiệu lực của hợp đồng, giúp cho cả hai bên có thể lên kế hoạch và chuẩn bị cho việc thực hiện công việc một cách thuận tiện và đúng hạn. Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra tranh chấp, thì hợp đồng cũng sẽ là cơ sở pháp lý để giải quyết tranh chấp giữa hai bên. Vì vậy, hợp đồng thuê chặt cây, cắt tỉa cây xanh là một công cụ quan trọng để đảm bảo quyền lợi của cả bên cung ứng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ trong quá trình thực hiện các công việc liên quan đến cây xanh.

 

3. Mẫu hợp đồng thuê chặt cây, cắt tỉa cây xanh mới nhất

>>> Tải ngay: Hợp đồng thuê chặt cây, cắt tỉa cây xanh mới nhất

Dưới đây là nội dung của mẫu hợp đồng thuê chặt cây, cắt tỉa cây xanh mà công ty Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách hàng:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2023

HỢP ĐỒNG THUÊ CẮT TỈA CÂY XANH

Số: 10 / HĐ-TCTCX

- Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

- Căn cứ Luật Thương mại 2005;

A. BÊN A -  BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ CẮT TỈA

- Đại diện bởi Ông: Nguyễn Văn C   Chức vụ: Tổng giám đốc

- Số CCCD: 087653***       Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý trật tự công cộng    Ngày cấp: 18/11/2020

- Công ty: Công ty Cổ phần ABC

- Trụ sở: số 10, ngõ xyz, đường Hồ Tùng mẫu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Fax: 024567***

- Số điện thoại: 0934567***

B. BÊN B - BÊN YÊU CẦU CẮT TỈA

- Đại diện bởi Ông: Nguyễn Văn H   Chức vụ: Giám đốc

- Số CCCD: 087654256****  Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý trật tự công cộng     Ngày cấp: 17/03/2020

- Địa chỉ thường trú: số 11, ngõ xz, đường Hồ Tùng mẫu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Nơi ở hiện nay: số 10, ngõ abz, đường Hồ Tùng mẫu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Số điện thoại: 0987654***

Thống nhất thoả thuận ký kết hợp đồng cắt tỉa cây xanh với những điều khoản sau:

ĐIỀU 1. DỊCH VỤ CUNG CẤP

- Bên A cung cấp dịch vụ cắt tỉa, thực hiện việc cắt tỉa cây xanh cho bên B.

- Bên B yêu cầu cắt tỉa cây xanh với lý do: cây mọc nhanh và um tùm

- Mục đích sử dụng của cây xanh: bóng mát

- Được trồng tại vị trí: 11

- Số lượng cây cần cắt tỉa: 50 cây

- Loại cây: cây lâu năm   

ĐIỀU 2. CÁCH THỨC THỰC HIỆN

- Sau khi bên B cung cấp giấy phép cho phép được thực hiện cắt tỉa cây xanh của cơ quan có thẩm quyền, bên A tiến hành thực hiện cắt tỉa cây theo yêu cầu.

- Địa điểm thi công: Công ty abc

- Ngày thi công: 10 tháng 04 năm 2023

- Thời gian thi công: 30 ngày

- Bên A tiến hành khảo sát vị trị, số lượng, hiện trạng cây cần cắt tỉa.

- Bên A thực hiện việc cắt tỉa theo đúng quy chuẩn kỹ thuật.

- Bên B thực hiện việc kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện của bên A.

ĐIỀU 3. THANH TOÁN CHI PHÍ

- Dựa theo khảo sát của bên A, hai bên thống nhất chi phí cắt tỉa cây là:

+ Giá dịch vụ: 50 triệu đồng

+ Thuế VAT (10%): 5 triệu đồng

Tổng cộng:  55 triệu đồng

- Phương thức thanh toán: tiền mặt     Loại tiền thanh toán: Việt Nam đồng

- Địa điểm thanh toán: Công ty cổ phần ABC

- Thời gian thanh toán: 30/04/2023

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN

1. Quyền và nghĩa vụ bên A

- Thực hiện việc cắt tỉa cây xanh đảm bảo đúng yêu cầu, an toàn kỹ thuật; có trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật cần thiết để thực hiện các yêu cầu và nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện dọn dẹp cành cây được cắt tỉa và trả lại mặt bằng cho bên B.

- Được thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo thoả thuận của hai bên.

2. Quyền và nghĩa vụ bên B

- Chịu trách nhiệm xin cấp giấy phép về hoạt động cắt tỉa của bên A.

- Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho bên A theo thoả thuận của hai bên.

- Kiểm tra, giám sát và nghiệm thu chất lượng công trình được thi công.

ĐIỀU 5. ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

- Trường hợp giấy phép bên B cung cấp không hợp pháp thì bên B phải chịu trách nhiệm về những hậu quả trực tiếp có thể xảy ra.

- Trường hợp bên A thi công xảy ra sự cố hay không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thì bên A phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trực tiếp gây ra và hoàn trả tiền thanh toán cho bên B.

- Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng không thể tiếp tục thi công, bên A phải thông báo ngay cho bên B biết và tiếp tục thực hiện nếu như sự kiện bất khả kháng đã chấm dứt.

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, hai bên ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng và hoà giải, nếu như không thương lượng được thì một trong các Bên có quyền gửi đơn yêu cầu Toà án nhân dân có thẩm quyền giải quyết.

- Hợp đồng chấm dứt khi hoàn thành công việc hoặc do hai bên cùng thoả thuận.

Hợp đồng có hiệu lực vào 9h giờ ngày 04 tháng 04 năm 2023 tại Công ty cổ phần ABC

Hai bên đều đồng ý thống nhất với các nội dung trong hợp đồng và cam kết thực hiện đúng các điều khoản như trên. Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý tương đương nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên B 

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là tư vấn mà công ty Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách hàng. Nếu quý khách có bất kỳ vướng mắc hay câu hỏi pháp lý khác thì vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 để được giải đáp và thắc mắc kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!

Quý khách có nhu cầu tham khảo thêm thông tin về Mẫu giấy đề nghị thay đổi thông tin hợp đồng mua bán điện thì có thể tham khảo nội dung bài viết sau đây của Luật Minh Khuê: Mẫu giấy đề nghị thay đổi thông tin hợp đồng mua bán điện 2023.