1. Hợp đồng thuê mặt bằng, gian hàng, ki ốt kinh doanh là gì?

Hợp đồng theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 thì là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt về quyền, nghĩ vụ dân sự. Hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh hay còn gọi là hợp đồng thuê cửa hàng gian hàng, ki ốt là hợp đồng song vụ được thực hiện theo quy định tại điều 472 Bộ luật Dân sự 2015, cụ thể như sau: Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê. Hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hợp đồng thuê cửa hàng bản chất chính là hợp đồng thuê tài sản. Do đó các quy định về thời hạn thuê, giao tài sản, cho thuê lại, quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng thuê. 

 

2. Mẫu hợp đồng thuê mặt bằng, gian hàng, ki ốt kinh doanh. 

>> Tải ngay: Mẫu hợp đồng thuê mặt bằng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT BẰNG

Số:../...

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015

Căn cứ vào nhu cầu của các bên

Hôm nay, ngày 12 tháng 04 năm 2023, tại 131 Phan Văn Trường, Cầu Giấy Hà Nội

Chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ:

Ông/bà: Lê Thị M             Sinh năm: 1973

CMND số: 02839373833     Cấp ngày: 12 tháng 12 năm 2020 Tại Hà nội

Địa chỉ: 131 Phan Văn Trường, Cầu Giấy, Hà Nội

Là chủ sở hữu căn nhà tại địa chỉ: 131 Phan Văn Trường, Cầu Giấy, Hà Nội

( gọi tắt là bên A)

BÊN THUÊ:

Ông/ bà: Lê Thị Q         Sinh năm : 1984

CMND Số : 099289919200    Cấp ngày 13 tháng 05 năm 2020 Tại Thanh Hóa

Địa chỉ: Thôn 3,, xã Thọ Tâm, Huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

( gọi tắt bên B)

Sau khi thỏa thuận chúng tôi đồng ý ký kết hợp đồng cho thuê mặt bằng với nội dung như sau:

Điêu 1: Nội dung trong hợp đồng

1.1 – Bên A đồng ý cho bên B thuê mặt bằng: tại 131 Phan Văn Trường

Với tổng diện tích là 100 mét vuông  gồm: 02 [phòng, có đồng hồ điện nước riêng. 

1.2 – Mục đích thuê: Kinh doanh cửa hàng ăn (ví dụ như kinh doanh quần áo, hay cửa hàng ăn) 

Điều 2: Thời hạn thuê mặt bằng

2.1. Thời gian thuê mặt bằng là: 05 năm 

được tính từ ngày: 12 tháng 04 năm 2023 đến ngày 12 tháng 04 năm 2030

2.2 .Trường hợp bên B không đóng tiền cọc thì bên A có quyền lấy lại mặt bằng với điều kiện phải báo cho bên B trước 03 tháng.

2.3 .Trường hợp bên B đã đóng tiền cọc thì bên A phải theo đúng thời hạn hợp đồng mà các bên đã thỏa thuận. Nếu bên A muốn lấy lại mặt bằng trước thời hạn đã ký kết thì phải bồi thường gấp đôi số tiền đã đặt cọc cho bên B

2.4 . Sau khi hết hạn hợp đồng, tuỳ theo thỏa thuận giữa hai bên có thể gia hạn hoặc chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng.

Điều 3: Giá cả và phương thức thanh toán

3.1  Giá thuê là: 30 triệu đồng 1 tháng

– Ghi bằng chữ: ba mươi triệu đồng

– Tiền thuê sẽ được trả vào ngày 10 mỗi tháng

3.2  Giá tiền điện : 4 nghìn đồng /một số điện

       Giá tiền nước : 25 nghìn đồng/ mét khối

Bên B sử dụng bao nhiêu sẽ tính tiền bấy nhiêu tương ứng.

3.3  Nếu bên B chậm trả tiền thuê mặt bằng trong thời gian 01 tháng thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng. Bên B phải giao trả lại cho bên A toàn bộ mặt bằng và các trang thiết bị của nhà theo tình trạng ban đầu. Trường hợp bên A lấy lại mặt bằng trước thời hạn mà không thoả các điều kiện ở điều 2 thì bên A phải bồi thường lại cho bên B toàn bộ chi phí bên B đã đầu tư trang thiết bị và các khoản tiền thuê mặt bằng của thời gian còn lại trong hợp đồng.

3.4 Theo định kỳ 01 năm, giá thuê mặt bằng sẽ tăng thêm 5 %

Điều 4: Trách nhiệm của các bên

4.1. Trách nhiệm của bên A

– Bên A cam kết bảo đảm quyền sử dụng mặt bằng cho bên B và tạo mọi điều kiện thuận lợi để bên B sử dụng mặt bằng hiệu quả.

– Bên A sẽ bàn giao toàn bộ các trang thiết bị đồ dùng hiện có như đã thoả thuận ngay sau khi ký kết hợp đồng này.

4.2. Trách nhiệm của bên B

– Sử dụng mặt bằng đúng mục đích thuê đã thỏa thuận, khi cần sửa chữa cải phải thông báo và nhận được sự đồng ý của bên A. Các chi phí sửa chữa này hoàn toàn do bên B tự bỏ ra và bên A không có nhiệm vụ hoàn lại khi kết thúc hợp đồng

– Phải thanh toán tiền thuê nhà đúng thời hạn.

– Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình theo đúng pháp luật hiện hành.

– Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và trật tự an ninh chung trong khu vực kinh doanh.

– Được phép chuyển nhượng hợp đồng thuê mặt bằng hoặc cho người khác thuê lại sau khi thoả thuận và được sự đồng ý của bên A.

– Thanh toán các khoản chi phí phát sinh trong kinh doanh (ngoài tiền thuê nhà ghi ở điều 3) như tiền điện, nước, điện thoại, thuế kinh doanh, … đầy đủ và đúng thời hạn.

– Trước khi chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng, bên B phải thanh toán hết tiền điện, nước, điện thoại, thuế kinh doanh… và giao lại mặt bằng cho bên A.

– Khi hai bên A và B chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng thì bên B phải trả lại nhà đã thuê theo đúng hiện trạng ban đầu, không được đập phá hay tháo dỡ bất cứ vật dụng nào mà bên A cho mượn.

Điều 5: Cam kết chung

Các bên cam kết thực hiện đúng những thỏa thuận đã được nêu trong hợp đồng; trường hợp xảy ra tranh chấp thì sẽ tiến hành thương lượng; nếu không thể thương lượng được thì có thể khởi kiện tại Tòa án để giải quyết.

Hợp đồng được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

>> Tham khảo: Mẫu Hợp đồng thuê mặt bằng, cửa hàng kinh doanh 

Lưu ý: Những nội dung mà chúng tôi tiến hành bôi đỏ là những nội dung mang tính chất gợi ý. Các bạn có thể thay thế bằng những nội dung khác sao cho phù hợp với nhu cầu của bản thân mình. 

 

3. Hợp đồng thuê gian hàng, mặt bằng, ki ốt có cần công chứng.

Hợp đồng thuê mặt bằng là hợp đồng thuê tài sản, theo quy định tại điều 472 Bộ Luật Dân sự 2015 cho nên hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó thì các bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê. Hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hợp đồng thuê mặt bằng bản chất là hợp đồng dân sự và các bên có quyền thỏa thuận về thời gian, giá cả, và các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng. Hiện nay thì hợp đồng thuê mặt bằng thì pháp luật không bắt buộc các bên phải thực hiện thủ tục công chứng. Nếu các bên có nhu cầu thì có thể tiến hành thủ tục công chứng, trường hợp các bên  không có thỏa thuận thì điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm ký kết hợp đồng. Do vậy mà để hạn chế các rủi ro pháp lý do mâu thuẫn thì các bên nên tiến hành công chứng hợp đồng, để bảo vệ quyền và lợi ích của các bên tham gia trong quan hệ giao dịch. 

 

4. Điều kiện có thể cho thuê mặt bằng, gian hàng, ki ốt. 

Để có thể cho thuê mặt bằng, gian hàng,.... thì bên cho thuê và bên thuê cần lưu ý một số điều kiện như sau:

Thứ nhất là điều kiện cho thuê đất:

- Đất cho thuê phải là đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Đất đang ong thời hạn sử dụng đất

- Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất

- Đất không bị kê biên

Thứ hai là đối với việc cho thuê mặt bằng là nhà, công trình xây dựng. 

- Nếu nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất.

- Cần có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất ở trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất.

- Không bị tranh chấp về quyền sử dụng.

- Không bị kê biên.

>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng thuê nhà để làm trụ sở kinh doanh mới nhất  

Trên đây là toàn bộ những nội dung thông tin có liên quan đến hợp đồng thuê mặt bằng, cửa hàng, ki ốt.... Hi vọng rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp đã giúp ích được cho các bạn trong việc tìm hiểu về hợp đồng thuê tài sản. Ngoài ra nếu các bạn còn có những nội dung câu hỏi thắc mắc khác thì có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại của tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến: 19006162 để được tư vấn hỗ trợ một cách nhanh chóng nhất có thể.