Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG UỶ THÁC XUẤT KHẨU

Hợp đồng số ....../HĐUTXK

 

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng thuê căn hộ chung cư làm văn phòng công ty

-   Căn cứ luật.....do quốc hội ban hành ngày.....tháng...năm....và Nghị định số .....ngày ../.../20... của Chính phủ.....hướng dẫn về..................

-    Căn cứ vào ... (các văn bản ngành và địa phương quy định cụ thể về xuất khẩu và uỷ thác XNK).

Hôm nay, ngày .... tháng ..... năm....

Tại ......................... (ghi địa điểm ký kết)

 Chúng tôi gồm có:

Bên A (Bên uỷ thác)

-         Tên doanh nghiệp: (hoặc cơ quan) ...............................................................

-         Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................

-         Điện thoại: .......................... Telex........................... Fax..............................

-         Tài khoản số: .............................................................:..................................

>> Xem thêm:  Tải biểu mẫu hợp đồng quảng cáo trên Google mới nhất

-         Mở tại Ngân hàng: .......................................................................................

-         Đại diện là Ông (Bà): ...................................................................................

-         Chức vụ: .......................................................................................................

-         Giấy uỷ quyền số: ...................  (Nếu ký thay thủ trưởng)

Viết ngày ..... tháng ..... năm ......

Do Chức vụ ............................Ký

Bên B: (Bên nhận uỷ thác)

-         Tên doanh nghiệp: (hoặc cơ quan) ...............................................................

-         Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................

-         Điện thoại: .......................... Telex........................... Fax..............................

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng dịch vụ SEO (tối ưu hóa kết quả tìm kiếm tự nhiên trên google)

-         Tài khoản số: .............................................................:..................................

-         Mở tại Ngân hàng: .......................................................................................

-         Đại diện là Ông (Bà): ...................................................................................

-         Chức vụ: .....................................................................................................

-         Giấy uỷ quyền số: ...................  (Nếu ký thay thủ trưởng)

Viết ngày ..... tháng ..... năm ......

Do Chức vụ ............................Ký

Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng như sau :

Điều 1: Nội dung công việc uỷ thác

1.      Bên a uỷ thác cho Bên B xuất khẩu những mặt hàng sau:

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng cho vay tiền

STT

Tên hàng

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng: ..............................

2.      Tổng giá trị tình theo tiền Việt nam bằng chữ:....................................

3.      Tổng giá trị tính theo ngoại tệ bằng chữ:...........................................

 

Điều 2 :  Quy cách phẩm  chất hàng hoá

1. Bên B có trách nhiệm hướng dẫn trước cho Bên A về tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá, tiêu chuẩn kiểm dịch, bao bì, cách chọn mẫu để chào hàng v.v... ngay từ khi sản xuất, chế biến.

2.  Bên A phải cung cấp cho Bên B các tài liệu cần thiết về quy cách, phẩm chất, mẫu hàng ...để chào bán.

3.   Bên A phải chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoá (nếu có sự sai lệch so với nội dung chào hàng) đồng thời chịu trách nhiệm về số lượng hàng hoá bên trong bao bì, trong các kiện hàng hoặc container do Bên A đóng, khi hàng đến tay bên nước ngoài.

 

Điều 3: Quyền sở hữu hàng xuất khẩu

>> Xem thêm:  Mẫu di chúc tặng cho nhà đất

1.  Hàng hoá uỷ thác xuất là tài sản thuộc sở hữu của Bên A cho đến khi hàng hoá đó được Bên A chuyển quyền sở hữu cho khách hàng nước ngoài. Trong bất cứ giai đoạn nào, Bên B cũng không có quyền sở hữu số hàng uỷ thác này.

2.  Bên B phải tạo điều kiện cho Bên A được tham gia cùng giao dịch, đàm phán với bên nước ngoài về việc chào bán hàng của mình.

3.  Mỗi lô hàng này Bên A cam đoan chỉ uỷ thác cho Bên B là đơn vị có chức năng xuất nhập khẩu tiến hành chào hàng và xuất khẩu kể từ ngày .... tháng... năm...., nếu sau đó Bên A lại chuyển quyền sở hữu lô hàng uỷ thác này cho đơn vị khác hoặc dùng nó để gán nợ, để thế chấp, cầm cố bảo lãnh  tài sản trong các HĐKT khác mà không được sự đồng ý của Bên B thì Bên A phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 

Điều 4: Vận chuyển, giao dịch xuất khẩu số hàng đã uỷ thác

1. Bên A có trách nhiệm vận chuyển hàng tới địa điểm và theo đúng thời gian mà Bên B đã hướng dẫn là:

-         Địa điểm: ..........................

-         Thời gian: Hàng phải có trước...... giờ ngày..............

2. Bên B có trách nhiệm khẩn trương giao dịch xuất khẩu hàng hoá trong thời gian .... ngày (kể từ ngày Bên A báo đã chuẩn bị đủ các yêu cầu về hàng hoá thoả thuận với Bên B). Nếu không giao dịch được trong thời gian nói trên, Bên B phải thông báo ngay cho Bên A biết để xử lý lô hàng đó.

3.  Bên B có trách nhiệm xuất khẩu hàng hoá với điều kiện có lợi nhất cho Bên A (về giá cả cao, khả năng thanh toán nhanh bằng ngoại tệ mạnh v.v..)

>> Xem thêm:  Mẫu Hợp đồng mua bán căn hộ nhà ở thu nhập thấp

 

Điều 5: Thanh toán tiền bán hàng

1. Bên B có trách nhiệm cung cấp cho ngân hàng (ngoại thương)... tại ... những tài liệu cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho Bên A nhận được ngoại tệ do bên nước ngoài thanh toán một cách nhanh chóng nhất.

2.  Bên A được quyền sử dụng ngoại tệ đó theo quy định của Nhà nước, Bên B không có quyền trong việc sở hữu số ngoại tệ này.

 

Điều 6: Giải quyết rủi ro

Bên A phải chịu thiệt thòi về những rủi ro trong quá trình uỷ thác xuất khẩu lô hàng trên nếu Bên B chứng minh là họ không có lỗi và đã thực hiện đầy đủ mọi trách nhiệm đòi bồi thường ở người thứ ba (là người có lỗi gây rủi ro như làm đổ vỡ, cháy... hàng hoá uỷ thác xuất khẩu).

Trường hợp này người thứ ba thực hiện nghĩa vụ bồi thường trực tiếp cho Bên A.

Điều 7: Trả chi phí uỷ thác

1.  Bên A phải thanh toán cho Bên B tổng chi phí uỷ thác theo mức quy định của Nhà nước (có thể do hai bên thoả thuận).

>> Xem thêm:  Mẫu Hợp đồng thuê mua nhà ở thu nhập thấp

-         Số tiền chi phí uỷ thác mặt hàng ..... (thứ nhất) là ...... đồng.

-         ..........................................................(thứ hai) là .........đồng.

-         ........................................................... (thứ ba) là ........ đồng.

Tổng chi phí uỷ thác là : (số) ...... đồng. (Bằng chữ).........................

2.      Thanh toán theo phương thức ......................... (có thể chuyển khoản, tiền mặt  v.v....).

 

Điều 8: Trách nhiệm của các bên trong thực hiện hợp đồng

1.  Trường hợp hàng hoá bị khiếu nại do những sai sót của Bên A thì bên A phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách nước ngoài theo kết quả giải quyết cùng với Bên B.

2.  Bên B có trách nhiệm làm đủ những công việc cần thiết hợp lý để giải quyết những khiếu nại khi khách hàng nước ngoài phát đơn, kể cả trường hợp hàng hoá uỷ thác xuất khẩu có tổn thất vì gặp rủi ro. Bên B nếu có lỗi trong các trường hợp bị khiếu nại hoặc gặp rủi ro  trên, cũng phải chịu trách nhiệm vật chất theo phần lỗi của mình.

3.  Khi xác định phần lỗi phải bồi thường thiệt hại vật chất thuộc trách nhiệm của Bên A thì Bên B có nghĩa vụ gửi những tài liệu pháp lý chứng minh đến Ngân hàng ngoại thương khu vực là.... (nơi Bên A mở tài khoản để thanh toán ngoại tệ ) để ngân hàng này trích tài khoản của Bên A, trả bồi thường cho khách hàng nước ngoài, đồng thời bên B phải thông báo cho Bên A biết.

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng xuất khẩu gạo bằng tiếng anh và tiếng việt

4.  Nếu Bên B thực hiện nội dung hướng dẫn không cụ thể về hàng hoá sai yêu cầu mà khách hàng đưa ra, gây thiệt hại cho Bên A thì Bên B có trách nhiệm bồi thường những thiệt hại thực tế đã gây ra cho Bên A do hàng hoá không xuất khẩu được.

5.  Bên A không chấp hành đúng thời gian và địa điểm giao nhận hàng theo hướng dẫn của Bên B , dẫn tới hậu quả bị bên khách hàng nước ngoài phạt hợp đồng với Bên B và bắt bồi thường các chi phí như cảng phí, tiền thuê phương tiẹn vận tải v.v....thì Bên A chịu trách nhiệm bồi thường thay cho Bên B. Nếu lỗi này do Bên B hướng dẫn sai thời gian, địa điểm giao nhận hàng thì Bên B phải bồi thường trực tiếp cho khách hàng nước ngoài.

6.  Nếu Bên A vi phạm nghĩa vụ thanh toán chi phí uỷ thác do trả chậm so với thoả thuận, bên B được áp dụng mức phạt lãi suất tín dụng qua hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước là .... % ngày (tháng) tính từ ngày hết thời hạn thanh toán.

7.  Bên nào đã ký hợp đồng mà không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng sẽ bị phạt tới .... % giá trị phần hợp đồng  đã ký (cao nhất là 12%)

8.  Những vi phạm trong hợp đồng này mà hai bên gây ra cho nhau (nếu không liên quan đến bồi thường vật chất do bên nước ngoài) xảy ra, trường hợp có một bên gây ra đồng thời nhiều loại vi phạm thì chỉ phải chịu một loại phạt  có số tiền phạt ở mức cao nhất theo các mức phạt mà các bên đã thoả thuận trong hợp đồng này. (tinh thần của điều 23 Nghị định 17/HĐBT.....)

 

Điều 9: Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng

1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề bất lưọi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau và tích cực bàn bạc giải quyết (cần lập biên bản ghi toàn bộ nội dung).

2.  Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì mới đưa vụ tranh chấp ra Toà án giải quyết.

 

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm xuất bản ghi gâm, ghi hình, phim

Điều 10: Các thoả thuận khác (nếu cần)

 

Điều 11: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ............. đến ngày ..................

Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng vào lúc .... giờ ngày.............

Hợp đồng này được làm thành .... bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ ... bản.

Đại diện Bên A                                                           Đại diện Bên B          

(Ký tên, đóng dấu)                                                        (Ký tên, đóng dấu

 
 

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng tư vấn và thiết kế kiến trúc

 
 
-----------------------------------------------------------------

THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT:

1. Tư vấn tách thửa đất đai;

2. Tư vấn pháp luật đất đai;

3. Tư vấn cấp lại sổ điều bị mất;

4. Tư vấn mua bán, chuyển nhượng đất đai;

5. Tư vấn đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

6. Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá;

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn (tiếng anh & tiếng việt)

>> Xem thêm:  Hợp đồng lao động bằng tiếng anh - The Labor Contract