1. Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn đầu vào kê khai 2 lần chuẩn nhất

Khi Doanh nghiệp kê khai 2 lần cùng 1 số hóa đơn đầu vào, dẫn tới số liệu kê khai bị dư thì tùy vào từng thời điểm phát hiện sai sót để xác định cách xử lý phù hợp, cụ thể:

Nếu phát hiện sai sót trong thời hạn nộp tờ khai => Hướng dẫn xử lý

- Lập tờ khai mới rồi nộp lại lên Cơ quan Thuế

- Không lập tờ khai bổ sung thuế GTGT

Nếu phát hiện sai sót khi hết thời hạn kê khai thuế GTGT => Hướng dẫn xử lý

- Lập tờ khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

- Kèm theo bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh 01/KHBS

- Đính kèm tài liệu giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu cần)

Theo quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định thì sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, quy trình khai bổ sung hồ sơ khai thuế sẽ được thực hiện như sau:

Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm:

- Chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm:

+ Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót.

+ Tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

- Đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm: Chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

- Hồ sơ khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp:

Nếu cần xác định lại số thuế phải nộp của tháng, quý, khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp (nếu có).

Thời điểm nộp hồ sơ khai thuế bổ sung:

- Hồ sơ khai thuế bổ sung có thể nộp cho Cơ quan thuế (CQT) vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo.

- Phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở Người Nộp Thuế (NNT).

- Nếu CQT, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra, thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh.

Phân loại xử lý khi phát hiện sai sót:

- NNT phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót không liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra: NNT khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

- NNT phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra nhưng không thuộc phạm vi đã kiểm tra, thanh tra: NNT khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

- NNT phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế đã được hoàn, giảm số thuế được khấu trừ, giảm số thuế đã nộp thừa: NNT khai bổ sung, điều chỉnh và bị xử lý theo quy định đối với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện.

 

2. Quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, người nộp thuế khi khai bổ sung có các quy định cụ thể như sau:

- Khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế:

Trường hợp khai bổ sung không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế, người nộp thuế chỉ cần nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung.

- Chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm:

Người nộp thuế cần khai bổ sung hồ sơ khai thuế của tháng, quý có sai sót và tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

- Đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm:

+ Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm, người nộp chỉ cần khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

+ Riêng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công, cần khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đồng thời phải khai bổ sung tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng.

- Nộp số tiền thuế tăng thêm hoặc được hoàn trả:

Nếu khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế đã được hoàn trả, người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc số tiền thuế đã được hoàn thừa và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có).

- Kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại:

+ Trường hợp chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia tăng có thể được khấu trừ chuyển kỳ sau, người nộp thuế phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại.

+ Người nộp thuế chỉ được khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

Quy trình này bao gồm việc nộp bản giải trình và các tài liệu liên quan khi sai sót không làm thay đổi nghĩa vụ thuế, hoặc nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý và quyết toán thuế năm khi cần điều chỉnh.

Nếu người nộp thuế chưa nộp hồ sơ quyết toán thuế năm, họ phải tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ này. Ngược lại, nếu đã nộp, họ chỉ cần khai bổ sung vào hồ sơ quyết toán thuế năm. Trong trường hợp tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia tăng, người nộp thuế phải nộp số tiền tăng hoặc chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Việc này đồng thời cũng áp dụng cho việc giảm số thuế đã được hoàn trả. Quy trình này giúp đơn giản hóa các bước khai bổ sung thuế, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong việc quản lý thuế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện các thủ tục liên quan một cách chính xác và kịp thời.

 

3. Cách tra cứu hóa đơn điện tử đầu vào 

Để thực hiện tra cứu hóa đơn điện tử đầu vào trên hệ thống, bạn có thể tuân theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống hóa đơn điện tử

- Truy cập trang web của hệ thống hóa đơn điện tử tại địa chỉ https://hoadondientu.gdt.gov.vn.

- Sử dụng tài khoản cơ quan thuế đã được cấp để đăng nhập vào hệ thống.

Bước 2: Chọn ô “Tra cứu” và chọn “Tra cứu hoá đơn”

- Trong giao diện chính của hệ thống, chọn tab hoặc ô có tên là "Tra cứu".

- Tiếp theo, click vào tùy chọn "Tra cứu hóa đơn".

Bước 3: Chọn “Tra cứu hóa đơn điện tử mua vào”

Trong trang tra cứu hóa đơn, bạn sẽ thấy một tùy chọn là "Tra cứu hóa đơn điện tử mua vào". Hãy chọn tùy chọn này để tiếp tục quá trình tra cứu.

Bước 4: Tìm kiếm và xem thông tin hóa đơn

- Nhập các thông tin cần tìm kiếm như số hóa đơn, mẫu số, ký hiệu hóa đơn, ngày phát hành,...

- Sau khi nhập thông tin, nhấn "Tìm kiếm" để hiển thị kết quả.

- Trên danh sách kết quả, click vào hóa đơn mà bạn muốn xem để thực hiện các chức năng như Xem, In, Xuất Excel, Xuất XML.

Với những bước trên, bạn có thể dễ dàng thực hiện tra cứu hóa đơn điện tử đầu vào và xem chi tiết thông tin cần thiết về hóa đơn một cách thuận tiện. Trên hệ thống hóa đơn điện tử của Cơ quan Thuế, người dùng có thể thực hiện tra cứu hóa đơn điện tử đầu vào theo các bước đơn giản. Đầu tiên, sau khi đăng nhập bằng tài khoản cơ quan thuế, người dùng chọn tùy chọn "Tra cứu" và tiếp tục chọn "Tra cứu hóa đơn". Sau đó, họ lựa chọn "Tra cứu hóa đơn điện tử mua vào" và nhập các thông tin cần tìm kiếm.

Quá trình này giúp người dùng nhanh chóng xác định và xem thông tin chi tiết về các hóa đơn điện tử đầu vào, bao gồm số hóa đơn, mẫu số, ký hiệu, và ngày phát hành. Bằng cách này, họ có thể thực hiện các chức năng như Xem, In, Xuất Excel, và Xuất XML cho mỗi hóa đơn. Quá trình tra cứu và quản lý hóa đơn điện tử trở nên thuận tiện và hiệu quả, giúp cơ quan thuế và doanh nghiệp nắm rõ thông tin và giảm thiểu sai sót trong quá trình thực hiện các giao dịch thuế.

 

Quý khách xem thêm bài viết sau: Xuất hóa đơn bán vàng, bạc, đá quý quy định như thế nào?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng