1. Một gói thầu có bắt buộc phải thành lập tổ chuyên gia và tổ thẩm định độc lập không? Số lượng nhân sự tối thiểu trong tổ chuyên gia và tổ thẩm định là bao nhiêu người?

2. Trường hợp gói thầu nhỏ thì chỉ thành lập tổ chuyên gia đấu thầu rồi phân công người thẩm định Hồ sơ yêu cầu và thẩm định kết quả xét thầu được không, hay bắt buộc phải thành lập 02 tổ riêng (gồm tổ chuyên gia và tổ thẩm định)?

Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Chào bạn,cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Đấu thầu năm 2013

2. Nội dung tư vấn:

Thứ nhất, một gói thầu có bắt buộc phải thành lập tổ chuyên gia và tổ thẩm định độc lập không? Số lượng nhân sự tối thiểu trong tổ chuyên gia và tổ thẩm định là bao nhiêu người?

Căn cứ theo khoản 43 Điều 4 Luật đấu thầu 2013 quy định như sau:

43. Tổ chuyên gia gồm các cá nhân có năng lực, kinh nghiệm được bên mời thầu hoặc đơn vị tư vấn đấu thầu thành lập để đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

Cũng theo khoản 2, khoản 3 Điều 75 Luật đấu thầu 2013 quy định về trách nhiệm của bên mời thầu như sau:

"2. Đối với lựa chọn nhà thầu trong mua sắm thường xuyên, ngoài quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều này, bên mời thầu còn phải thực hiện trách nhiệm sau đây:

a) Phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

b) Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

c) Ký kết và quản lý việc thực hiện hợp đồng với nhà thầu;

d) Quyết định xử lý tình huống;

đ) Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu;

e) Hủy thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 17 củaLuật này;

g) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và người có thẩmquyền về quá trình lựa chọn nhà thầu;

h) Lưu trữ các thông tin liên quan trong quá trình lựachọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về lưu trữ và quy định của Chính phủ;

i) Cung cấp các thông tin cho Báo đấu thầu và hệ thốngmạng đấu thầu quốc gia; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việcthực hiện các quy định tại khoản này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, cơquan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu;

k) Báo cáo công tác đấu thầu hàng năm.

3. Đối với lựa chọn nhà đầu tư:

a) Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; tổ chức đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất theo quy định của Luật này;

b) Quyết định thành lập tổ chuyên gia;

c) Yêu cầu nhà đầu tư làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồsơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong quá trình đánh giá hồ sơ;

d) Trình duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển,hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

đ) Đàm phán hợp đồng với nhà đầu tư;

e) Bồi thường thiệt hại cho cácbên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra theo quy định của pháp luật;

g) Bảo mật các tài liệu trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư;

h) Lưu trữ các thông tin liên quan trong quá trìnhlựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về lưu trữ và quy định củaChính phủ;

i) Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọnnhà đầu tư;

k) Bảo đảm trung thực, khách quan, công bằng trongquá trình lựa chọn nhà đầu tư;

l) Cung cấp các thông tin cho Báo đấu thầu và hệ thốngmạng đấu thầu quốc gia; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việcthực hiện các quy định tại khoản này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, cơquan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.

4. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của Luật này."

Tổ chuyên gia và tổ thẩm định không quy định số lượng thành viên tối thiểu.

Việc thành lập tổ thẩm định không được quy định tuy nhiên để thực hiện các bước thẩm định trong quy trình đấu thầu thì việc thành lập là cần thiết.

Thứ hai, tất cả các hình thức đấu thầu đều phải thực hiện theo quy trình của Luật Đấu thầu và các văn bản pháp luật liên quan?

Bạn có thể tham khảo trực tiếp các quy định của Luật đấu thầu 2013 và các văn bản hướng dẫn (Nghị định, thông tư...) để ứng dụng trong từng trường hợp cụ thể để giải quyết.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu trực tiếp qua tổng đài điện thoại, gọi 1900.6162 chọn phím 7 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đấu thầu - Công ty luật Minh Khuê