Trả lời:

Chào bạn,cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật đấu thầu năm 2013

Nghị định 63/2014/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 

Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn

2. Luật sư tư vấn:

Xin hỏi luật sư: Trường hợp sau có thể thực hiện chỉ định thầu được không Chủ đầu tư là Sở NN&PTNT có được chỉ định thầu cho Ban QLDA (thuộc sở) thực hiện gói thầu Lập HSMT, đánh giá HSDT (theo Kế hoạch đấu thầu được duyệt, hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu) các gói thầu thuộc dự án không? Xin trân thành cám ơn câu trả lời của Luật sư./.

Về chỉ định thầu theo quy định của Điều 22 Luật đấu thầu năm 2013 như sau:

"Điều 22. Chỉ định thầu

1. Chỉ định thầu đối với nhà thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc xuất hóa đơn khi tham gia đấu thầu

a) Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng; gói thầu cần thực hiện đểbảo đảm bí mật nhà nước; gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trựctiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặcđể không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề; gói thầu mua thuốc, hóachất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trongtrường hợp cấp bách;

b) Gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảovệ chủ quyền quốc gia, biên giới quốc gia, hải đảo;

c) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tưvấn, mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải bảo đảmtính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầukhác; gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm; mua bản quyền sở hữu trí tuệ;

d) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáonghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng được chỉ định cho tác giả của thiết kế kiếntrúc công trình trúng tuyển hoặc được tuyển chọn khi tác giả có đủ điều kiệnnăng lực theo quy định; gói thầu thi công xây dựng tượng đài, phù điêu, tranhhoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến thicông công trình;

đ) Gói thầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuậtdo một đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý để phục vụ công tác giải phóng mặtbằng; gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựngcông trình;

e) Gói thầu cung cấp sản phẩm, dịchvụ công, gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theoquy định của Chính phủ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

2. Việc thực hiện chỉ định thầu đối với gói thầu quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều này phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có quyết định đầu tư được phê duyệt, trừ gói thầu tư vấn chuẩn bị dự án;

b) Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

c) Đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiệngói thầu;

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2020 về thời gian lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu

d) Có dự toán được phê duyệt theo quy định, trừ trườnghợp đối với gói thầu EP, EC, EPC, gói thầu chìa khóa trao tay;

đ) Có thời gian thực hiện chỉ định thầu kể từ ngàyphê duyệt hồ sơ yêu cầu đến ngày ký kết hợp đồng không quá 45 ngày; trường hợpgói thầu có quy mô lớn, phức tạp không quá 90 ngày;

e) Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu phải có têntrong cơ sở dữ liệu về nhà thầu của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấuthầu.

3. Đối với gói thầu thuộc trường hợp chỉ định thầuquy định tại khoản 1 Điều này và đáp ứng điều kiện chỉ định thầu quy định tạikhoản 2 Điều này nhưng vẫn có thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu khácquy định tại các điều 20, 21, 23 và 24 của Luật này thì khuyến khích áp dụnghình thức lựa chọn nhà thầu khác.

4. Chỉ định thầu đối với nhà đầutư được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Chỉ có một nhà đầu tư đăng ký thực hiện;

b) Chỉ có một nhà đầu tư có khả năng thực hiện do liênquan đến sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại, công nghệ hoặc thu xếp vốn;

c) Nhà đầu tư đề xuất dự án đáp ứng yêu cầu thực hiệndự án khả thi và hiệu quả cao nhất theo quy định của Chính phủ.

Tôi có gói thầu gia công thép trị giá 1.300.000.000 đồng, xin hỏi luật sư với gói thầu như thế thì hình thức đấu thầu như thế nào? Xin cảm ơn.

- Chào hàng cạnh tranh được quy định trong điều 23 Luật đấu thầu năm 2013 như sau:

"Điều 23. Chào hàng cạnh tranh

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu trực tuyến qua tổng đài điện thoại

1. Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;

b) Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;

c) Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

2. Chào hàng cạnh tranh được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

b) Có dự toán được phê duyệt theo quy định;

c) Đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu."

Vây, bạn có thể chọn hình thức chào hàng cạnh tranh.

Công ty xây đựng mới thành lập 1 năm thì được đấu thầu những công trình nào ạ

- Công ty thành lập được một năm thì đấu thầu những công trình nào thì còn phải phụ thuộc vào hồ sơ mời thầu có những yêu cầu gì. Theo quy đinh tại Điều 5 Luật đấu thầu năm 2013 thì tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư như sau:

>> Xem thêm:  Hộ kinh doanh có được xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) không ?

"Điều 5. Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư

1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

b) Hạch toán tài chính độc lập;

c) Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

d) Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

g) Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

h) Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

>> Xem thêm:  Tư vấn về đấu thầu trong trường hợp là đại diện phân phối sản phẩm ?

2. Nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân;

b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật;

c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật;

d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

đ) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

3. Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh; trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh."

Thưa Luật sư, tôi có một câu hỏi mong được Luật sư tư vấn như sau: Công ty tôi lập Hồ sơ mời thầu đối với gói thầu tư vấn thì có được thẩm định hồ sơ mời thầu này không?

 - Việc thẩm định hồ sơ mời thầu theo quy định tại Điều 57 như sau:

"Điều 57. Trình, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà đầu tư

1. Bên mời thầu trình người có thẩm quyền kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư, đồng thời gửi tổ chức thẩm định.

>> Xem thêm:  Hợp đồng tương tự trong đấu thầu là gì ? Quy mô và tính chất của hợp đồng tương tự trong đấu thầu ?

2. Tổ chức thẩm định lập báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư trình người có thẩm quyền.

3. Người có thẩm quyền căn cứ hồ sơ trình và báo cáo thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này."

Chào Luật sư. Khi mời thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư có tổng giá trị toàn bộ dự án khảo 80 tỷ đồng vậy. Khi lập hồ sơ mời thầu cần phải yêu cầu nhà thầu có hợp đồng tương tự trong 3 năm gần đây tối thiểu 01 hợp đồng, có tính chất quy mô tương tự và giá trị hợp đồng cần bao nhiêu? Dựa vào cơ sở nào để mời giá trị hợp đồng đã thực hiện để chứng minh năng lực của nhà thầu; quy định nào? Nghị định và thông tư nào? Xin trân trọng cảm ơn Luật sư

- Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu như sau:

"a) Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, trong đó phải quy định mức yêu cầu tối thiểu để đánh giá là đạt đối với từng nội dung về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu. Cụ thể như sau:

- Kinh nghiệm thực hiện các gói thầu tương tự về quy mô, tính chất kỹ thuật, điều kiện địa lý, địa chất, hiện trường (nếu có); kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính có liên quan đến việc thực hiện gói thầu;

- Năng lực kỹ thuật: Số lượng, trình độ cán bộ chuyên môn chủ chốt, công nhân kỹ thuật trực tiếp thực hiện gói thầu và số lượng thiết bị thi công sẵn có, khả năng huy động thiết bị thi công để thực hiện gói thầu;

- Năng lực tài chính: Tổng tài sản, tổng nợ phải trả, tài sản ngắn hạn, nợ ngắn hạn, doanh thu, lợi nhuận, giá trị hợp đồng đang thực hiện dở dang và các chỉ tiêu cần thiết khác để đánh giá về năng lực tài chính của nhà thầu;

Việc xác định mức độ yêu cầu cụ thể đối với từng tiêu chuẩn quy định tại Điểm này cần căn cứ theo yêu cầu của từng gói thầu. Nhà thầu được đánh giá đạt tất cả nội dung nêu tại Điểm này thì đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm."

>> Xem thêm:  Tư vấn về nguồn lực tài chính cho gói thầu và hợp đồng tương tự ?

Việc đánh giá về năng lực và kinh doanh do bên mời thầu quy định và việc đưa ra quy mô tương tự và giá trị hợp đồng có thể căn cứ vào giá trị của dự án để đưa ra mức cụ thể, pháp luật không quy định cụ thể mà do bên mời thầu quyết định nhằm đảm bảo cho việc thi công công trình.

Xin luật sư cho tôi hỏi: 1/. Quy định có bắt buộc phải lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển không? Nếu trong trường hợp bắt buộc thì khi nào phải lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển? Nếu không bắt buộc thì lập luôn hồ sơ mời thầu được không ạ? 2/. Chỉ định thầu rút gọn có phải lập hồ sơ yêu cầu không?

Đối với các gói thầu dịch vụ tư vấn thuộc dự án có sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi phát sinh từ điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam với nhà tài trợ, trường hợp được nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng hồ sơ mời quan tâm theo quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật doanh nghiệp.

>> Xem thêm:  Tiêu đề quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu