1. Kết quả xếp loại chất lượng trong năm xác định ra sao khi viên chức Kiểm toán nhà nước nghỉ thai sản?

Việc nghỉ chế độ thai sản của viên chức Kiểm toán nhà nước được quy định cụ thể trong khoản 4, Điều 2 của Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước. Được ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN năm 2023. Theo quy định:

- Công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

- Công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

Theo các quy định hiện hành, khi viên chức Kiểm toán nhà nước nghỉ chế độ thai sản, kết quả xếp loại chất lượng của họ trong năm đó sẽ phản ánh kết quả xếp loại chất lượng dựa trên thời gian làm việc thực tế của năm đó.

Việc này có nghĩa là trong thời gian nghỉ thai sản, viên chức sẽ không tham gia công tác và không được đánh giá hoặc xếp loại chất lượng công việc dựa trên những tiêu chí thông thường. Thay vào đó, kết quả xếp loại chất lượng của họ sẽ được xác định dựa trên hiệu suất làm việc thực tế của họ trước khi nghỉ thai sản và sau khi trở lại làm việc. Có nghĩa là việc viên chức nghỉ thai sản sẽ không ảnh hưởng đến kết quả xếp loại chất lượng của năm đó, miễn là họ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và có hiệu suất làm việc đạt yêu cầu trước khi nghỉ. Kết quả này sẽ được xem xét để đánh giá quá trình làm việc và đóng góp của viên chức trong năm đó.

Đây là cách để đảm bảo rằng viên chức được công nhận và đánh giá công bằng dựa trên nỗ lực và đóng góp của họ trong công việc. Nó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho viên chức khi nghỉ thai sản mà không ảnh hưởng đến việc xếp loại chất lượng và tiến cử thăng cấp sau này. Tổ chức này nhằm mục đích đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình đánh giá và xếp loại chất lượng công chức Kiểm toán nhà nước. Nó đồng thời cũng khuyến khích viên chức nghỉ thai sản để có thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc gia đình mà không lo lắng về ảnh hưởng đến sự nghiệp cá nhân của mình.

 

2. Trách nhiệm của viên chức Kiểm toán nhà nước nghỉ chế độ thai sản tại thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng

Viên chức khi nghỉ chế độ thai sản có trách nhiệm đối với việc đánh giá và xếp loại chất lượng công tác tại thời điểm đánh giá, như quy định tại khoản 3 Điều 15 của Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước, được ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN năm 2023. Theo đó: 

Tại thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng, trường hợp vắng mặt có lý do chính đáng hoặc nghỉ ốm, nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật, công chức, viên chức có trách nhiệm làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao, gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác để thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định tại Quy chế này.

Căn cứ khoản 1 và khoản 2 Điều này và đặc thù của đơn vị, tập thể lãnh đạo đơn vị thống nhất với cấp ủy về việc kết hợp tổ chức cuộc họp đánh giá, xếp loại trong đơn vị mình, bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

Theo quy định, khi viên chức Kiểm toán nhà nước nghỉ chế độ thai sản tại thời điểm đánh giá và xếp loại chất lượng, họ có trách nhiệm thực hiện báo cáo tự đánh giá và nhận mức xếp loại kết quả công tác dựa trên chức trách và nhiệm vụ đã được giao.

Viên chức sẽ tự thực hiện báo cáo tự đánh giá, trong đó đánh giá công việc của mình và nhận mức xếp loại kết quả công tác tương ứng. Báo cáo này sẽ được gửi tới cơ quan, tổ chức, hoặc đơn vị mà viên chức đang công tác để thực hiện quá trình đánh giá và xếp loại chất lượng theo quy định.

Việc làm báo cáo tự đánh giá và gửi tới cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác là để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình đánh giá và xếp loại chất lượng công tác của viên chức. Đồng thời, thông qua báo cáo này, cơ quan, tổ chức, hoặc đơn vị có thể tiến hành việc đánh giá và xếp loại dựa trên thông tin và đánh giá của chính viên chức.

Qua việc thực hiện báo cáo tự đánh giá và gửi đi, viên chức thể hiện sự chịu trách nhiệm và cam kết đối với công việc của mình. Nhờ đó, quá trình đánh giá và xếp loại chất lượng công tác có thể diễn ra một cách đầy đủ và chính xác.

Đây là một quy trình quan trọng trong việc đánh giá và xếp loại chất lượng công tác của viên chức Kiểm toán nhà nước. Nó đảm bảo tính khách quan và công bằng trong việc đánh giá hiệu suất và đóng góp của viên chức, đồng thời thúc đẩy sự cải thiện và phát triển năng lực chuyên môn trong công việc.

 

3. Hình thức lưu giữ tài liệu kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức Kiểm toán nhà nước như thế nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN năm 2023, tài liệu kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức Kiểm toán nhà nước được lưu giữ bằng hình thức điện tử. Cụ thể, tài liệu này bao gồm các thành phần sau:

- Biên bản cuộc họp nhận xét, đánh giá: Đây là biên bản ghi lại nội dung cuộc họp, bao gồm nhận xét và đánh giá về công tác của viên chức.

- Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức: Đây là phiếu đánh giá được điền thông tin về chất lượng công tác của viên chức, bao gồm các tiêu chí và mức độ đánh giá.

- Nhận xét của cấp ủy nơi công tác (nếu có): Đây là nhận xét của cấp ủy về công tác của viên chức, đóng vai trò quan trọng trong quá trình đánh giá và xếp loại.

- Kết luận và thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức của cấp có thẩm quyền: Đây là văn bản chính thức ghi nhận kết quả đánh giá và xếp loại chất lượng công tác của viên chức, được thông báo và chấp thuận bởi cấp có thẩm quyền.

- Hồ sơ giải quyết kiến nghị về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức (nếu có): Đây là hồ sơ ghi lại quá trình giải quyết các kiến nghị liên quan đến kết quả đánh giá và xếp loại chất lượng công tác của viên chức.

- Các văn bản khác liên quan (nếu có): Đây là các văn bản khác có liên quan đến quá trình đánh giá và xếp loại chất lượng công tác, như các thông báo, chỉ thị, hướng dẫn, v.v.

Qua việc lưu giữ tài liệu kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức Kiểm toán nhà nước bằng hình thức điện tử, việc quản lý và truy xuất thông tin trở nên tiện lợi và hiệu quả hơn. Đồng thời, việc sử dụng hình thức điện tử cũng đảm bảo tính bảo mật và bảo tồn của tài liệu trong thời gian dài.

 

Xem thêm >> Thời hiệu khiếu nại kiểm toán là bao nhiêu ngày từ khi nhận được thông báo kết luận của Kiểm toán nhà nước?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.