Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến công ty Luật Minh Khuê, căn  cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật viên chức 2010 

Thông tư 12/2012/TT-BNV quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 

2. Nội dung tư vấn:

>> Xem thêm:  Có được xét tuyển đặc cách khi thi tuyển viên chức, điều kiện thi tuyển viên chức ?

Thứ nhất theo luật viên chức 2010 thì khái niệm ngạch đã được thay bằng khái niệm chức danh nghề nghiệp . Vì thế sẽ không còn tồn tại khái niệm nâng ngạch nữa.

Trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau, hiện tại bạn là viên chức trong chuyên ngành thư viện, do đó sau khi bạn học tại chức sư phạm xong bạn có thể thay đổi chức danh nghề nghiệp của mình thông qua thi hoặc xét tuyển nếu đơn vị sự nghiệp công lập đó có nhu cầu theo quy định tại Khoản 2,3 Điều 31 Luật viên chức 2010 như sau:

"2. Việc thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện thông qua thi hoặc xét theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

 3. Viên chức được đăng ký thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật."

Việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp được quy định tại Điều 6 Thông tư 12/2012/TT-BNV quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức như sau:

"Điều 6. Xét chuyển chức danh nghề nghiệp.

 1. Việc xét chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng đối với viên chức phải bảo đảm các điều kiện sau:

 a) Viên chức được bố trí sang vị trí việc làm mới có yêu cầu chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khác cùng hạng với chức danh nghề nghiệp đang đảm nhiệm;

 b) Viên chức đáp ứng đúng tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp mới.

 2. Việc xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng đối với viên chức được tiến hành như sau:

 a) Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức xem xét các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức; kiểm tra, sát hạch về hiểu biết, về chuyên môn, nghiệp vụ và các yêu cầu khác theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm mới bằng hình thức phỏng vấn hoặc thực hành;

 b) Nếu viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm mới thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ra quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp mới.

 3. Khi xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng không kết hợp nâng bậc lương đối với viên chức."

Theo đó đối với trường hợp của bạn khi đơn vị sự nghiệp nơi bạn đang công tác có nhu cầu bạn có thể nộp đơn ký thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp sẽ căn cứ vào khả năng và trình đô của bạn xem xét có thay đổi chức danh nghề nghiệp cho bạn không. Nếu không đủ tiêu chuẩn để xét thì bạn phải thi mới được thay đổi chức danh nghề nghiệp.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email  hoặc qua Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến : 1900.6162

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật lao động - Công ty luật Minh KHuê 

>> Xem thêm:  Chuyển nghạch xuống làm thủ quỹ thì em vẫn được hưởng hệ số 2,46 nữa không?