1. Khi nào thu hồi bằng thạc sĩ theo quy định của pháp luật

Căn cứ dựa theo quy định tại khoản 3 Điều 16 của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT

- Hành vi gian lận trong tuyển sinh, học tập, bảo vệ luận văn, đề án hoặc gian lận trong việc làm hồ sơ để được cấp văn bằng, chứng chỉ: Học viên bị buộc thôi học nếu họ tham gia vào bất kỳ hành vi gian lận nào trong quá trình tuyển sinh hoặc học tập. Nếu họ đã nhận được bằng thạc sĩ, nó sẽ bị thu hồi và hủy bỏ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-  Sử dụng kết quả của người khác hoặc sao chép, trích dẫn không đúng quy định trong luận văn, đề án và bị hội đồng thẩm định kết luận nếu cắt bỏ những phần sử dụng, sao chép, trích dẫn đó thì luận văn, đề án không đạt yêu cầu: Nếu học viên sử dụng kết quả của người khác mà không ghi rõ nguồn gốc hoặc thực hiện hành vi sao chép không đúng quy định, họ sẽ bị hội đồng thẩm định kết luận và có thể buộc thôi học nếu luận văn hoặc đề án không đạt yêu cầu.

- Nhờ hoặc thuê người khác làm hộ luận văn, đề án: Hành vi này được coi là vi phạm nghiêm trọng và có thể dẫn đến buộc thôi học. Nếu học viên nhờ hoặc thuê người khác làm hộ luận văn hoặc đề án thay mặt cho họ, họ sẽ chịu trách nhiệm và phải đối mặt với hậu quả theo quy định của trường và cơ quan quản lý giáo dục.

Những quy định như vậy nhằm bảo vệ tính công bằng và chất lượng trong hệ thống giáo dục, đồng thời đặt ra những tiêu chuẩn cao cho học viên về đạo đức học nghiệp và chất lượng công trình nghiên cứu của họ.

2. Điều kiện công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ

Căn cứ dựa theo quy định tại Điều 12 Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT có quy định cụ thể tại khoản 1. Cụ thể như sau:

- Hoàn thành các học phần của chương trình đào tạo và bảo vệ luận văn, đề án đạt yêu cầu: Học viên phải hoàn thành tất cả các học phần theo chương trình đào tạo đã đăng ký. Họ cũng cần bảo vệ luận văn hoặc đề án theo yêu cầu được đặt ra, có thể liên quan đến việc thuyết trình, trả lời câu hỏi, và chứng minh kiến thức và năng lực chuyên môn.

+ Hoàn thành các học phần của chương trình đào tạo: Học viên phải thành công trong việc hoàn thành tất cả các học phần được quy định trong chương trình đào tạo mà họ đã đăng ký. Điều này bao gồm việc tham gia đầy đủ các buổi học, thực hiện các bài kiểm tra, bài tập và các yêu cầu khác liên quan đến từng học phần. Thành công trong các học phần đảm bảo rằng học viên có hiểu biết và kỹ năng cần thiết để áp dụng kiến thức trong lĩnh vực chuyên ngành của mình.

+ Bảo vệ luận văn, đề án đạt yêu cầu: Sau khi hoàn thành các học phần, học viên cần thực hiện việc nghiên cứu và viết luận văn hoặc đề án theo yêu cầu của chương trình đào tạo. Bảo vệ luận văn hoặc đề án thường bao gồm việc trình bày kết quả của nghiên cứu, thuyết trình về các phương pháp và kết quả, và trả lời các câu hỏi từ các thành viên của hội đồng thẩm định. Việc này đảm bảo rằng học viên không chỉ có kiến thức lý thuyết mà còn có khả năng thực hiện và áp dụng kiến thức trong một dự án nghiên cứu thực tế.

Theo đó việc hoàn thành học phần và bảo vệ luận văn, đề án đạt yêu cầu giúp đảm bảo rằng học viên đã đáp ứng được mọi yêu cầu của chương trình đào tạo và có đủ năng lực để tiếp tục phát triển trong lĩnh vực chuyên ngành của họ.

-  Có trình độ ngoại ngữ đạt yêu cầu: Học viên cần có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo. Trình độ ngoại ngữ có thể được minh chứng bằng văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Hoặc có thể được minh chứng bằng bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài, hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học 

- Hoàn thành các trách nhiệm theo quy định của cơ sở đào tạo: Học viên cần hoàn thành và đáp ứng các trách nhiệm theo quy định của cơ sở đào tạo. Họ không được truy cứu trách nhiệm hình sự và không nằm trong thời gian bị kỷ luật, đình chỉ học tập.  Học viên cần tuân thủ các quy định, nguyên tắc và yêu cầu của cơ sở đào tạo mà họ đang theo học. Điều này có thể bao gồm quy tắc về hành vi sinh viên, quy định về quá trình học tập, và các nguyên tắc và quy định khác của cơ sở đào tạo. Họ cần hoàn thành mọi nhiệm vụ, bài kiểm tra, và các yêu cầu khác theo đúng thời hạn và theo quy định của trường. Học viên không được tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật, và họ cần tuân thủ tất cả các quy định pháp luật liên quan đến học tập và cuộc sống sinh viên. Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự đảm bảo rằng họ duy trì một hành vi đạo đức và tuân thủ theo các nguyên tắc pháp luật. Học viên không nên bị kỷ luật hoặc đình chỉ học tập trong thời gian gần đây. Điều này thường áp dụng cho bất kỳ hình phạt hoặc biện pháp kỷ luật nào do cơ sở đào tạo áp đặt vì vi phạm quy tắc hay hành vi không đạo đức. Những điều kiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đạo đức học nghiệp và tuân thủ quy định của cơ sở đào tạo trong quá trình học tập. Học viên cần hiểu rõ và tuân thủ những quy định này để đạt được tốt nghiệp một cách thành công và có giá trị.

Những điều kiện trên đảm bảo rằng học viên không chỉ có kiến thức chuyên môn mà còn đáp ứng các yêu cầu về ngoại ngữ và đạo đức, tạo nên một bức tranh đầy đủ và đáng tin cậy về năng lực của họ khi tốt nghiệp.

3. Tại sao nên thu bằng thạc sĩ đối với học viên vi phạm?

Quy định về việc thu bằng thạc sĩ đối với học viên vi phạm là một biện pháp nghiêm túc để bảo vệ tính công bằng và uy tín của hệ thống giáo dục. Dưới đây là một số lý do mà việc thu bằng thạc sĩ có thể được áp dụng trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng:

Bảo vệ chất lượng uy tín: Việc thu bằng thạc sĩ giúp bảo vệ chất lượng của bằng cấp và uy tín của cơ sở đào tạo. Nếu một học viên vi phạm nghiêm trọng, việc giữ lại bằng cấp có thể tránh được tình trạng cấp phép họ sử dụng bằng cấp đó một cách không công bằng.

Giữ vững chuẩn mực đạo đức: Việc thu bằng cấp có thể được coi là một biện pháp để giữ vững chuẩn mực đạo đức và đạo đức học nghiệp. Nó gửi thông điệp rằng hành vi vi phạm không được chấp nhận và sẽ có hậu quả nghiêm trọng.

Khuyến khích tuân thủ quy định: Quy định về việc thu bằng cấp có thể đóng vai trò như một biện pháp dạy nhớ và khuyến khích học viên tuân thủ các quy định của cơ sở đào tạo. Họ sẽ có ý thức cao hơn về tầm quan trọng của việc duy trì đạo đức và tuân thủ quy tắc.

Đối phó với hành vi gian lận và vi phạm: Nếu học viên tham gia vào hành vi gian lận trong quá trình học tập hoặc thậm chí làm giả mạo thông tin để đạt được bằng cấp, việc thu bằng là một biện pháp mạnh mẽ để đối phó với hành vi vi phạm nghiêm trọng này.

Bảo vệ quy hoạch học tập và cộng đồng học thuật: Việc giữ lại bằng cấp cũng giúp bảo vệ quy hoạch học tập và cộng đồng học thuật bằng cách loại bỏ những thành viên không đáp ứng đúng với các tiêu chuẩn đạo đức và học thuật.

Tuy nhiên, quyết định thu bằng cấp cần được đưa ra một cách công bằng và dựa trên chứng cứ đầy đủ về việc vi phạm. Quy trình này thường được thực hiện thông qua các cuộc họp hội đồng và phải tuân theo các quy định và quy trình được đặt ra bởi cơ sở đào tạo và cơ quan quản lý giáo dục.

Vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn

Tham khảo thêm: Sử dụng bằng giả có bị thu hồi hay không ?