1. Báo cáo đề án thạc sĩ được hiểu là như thế nào? Yêu cầu đối với báo cáo đề án thạc sĩ

Hướng dẫn, đánh giá và thẩm định học phần tốt nghiệp chương trình định hướng ứng dụng đối với các thạc sĩ được quy định tại khoản 3 Điều 11 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng đào tạo thạc sĩ và sự thúc đẩy sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ trong thực tiễn. Báo cáo đề án tại khoản 3 Điều 11 đề cập đến một số quy định quan trọng về nội dung và tiêu chuẩn của báo cáo, đặc biệt là việc xây dựng, triển khai và kết quả triển khai đề án. 
Đầu tiên, báo cáo đề án phải thể hiện sự đề xuất và kiểm nghiệm mô hình, giải pháp mới nhằm giải quyết hiệu quả những thách thức thực tế. Điều này phản ánh khả năng ứng dụng kiến thức khoa học và công nghệ để giải quyết vấn đề cụ thể trong lĩnh vực của học viên. Báo cáo này cần minh chứng rằng học viên đã có khả năng sáng tạo và tư duy sâu rộng, có khả năng tìm ra giải pháp mới và thực hiện chúng thành công.
Thứ hai, báo cáo đề án phải tuân thủ các chuẩn mực về văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Điều này đảm bảo rằng đề án không chỉ mang tính ứng dụng học thuật mà còn phù hợp với giá trị và đạo đức xã hội, thể hiện tôn trọng văn hóa và truyền thống dân tộc. Việc tuân thủ các chuẩn mực về văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của người Việt Nam trong báo cáo đề án thạc sĩ là một phần quan trọng trong quá trình đào tạo và đánh giá thạc sĩ. Điều này đảm bảo rằng đề án không chỉ đáp ứng yêu cầu học thuật mà còn phản ánh sự hiểu biết và tôn trọng đối với văn hóa và giá trị xã hội của người Việt Nam
Cuối cùng, báo cáo đề án cần tuân thủ quy định của cơ sở đào tạo về liêm chính học thuật và các quy định hiện hành của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Điều này đảm bảo tính chính xác, minh bạch, và công bằng trong việc thực hiện đề án, đồng thời bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và đảm bảo rằng công trình nghiên cứu của học viên được bảo vệ đúng quy định.
Tóm lại, báo cáo đề án đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá và thẩm định học phần tốt nghiệp chương trình thạc sĩ về định hướng ứng dụng. Để đáp ứng yêu cầu của khoản 3 Điều 11, báo cáo phải thể hiện khả năng ứng dụng kiến thức và công nghệ vào thực tiễn, tuân thủ giá trị văn hóa và đạo đức, và đảm bảo tính chính xác và liêm chính học thuật.
 

2. Một học viện có bao nhiêu người hướng dẫn đề án thạc sĩ?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT, mỗi học viên thực hiện đề án thạc sĩ được phân đến một hoặc hai người hướng dẫn. Trong đó, ít nhất một trong hai người hướng dẫn phải là giảng viên cơ hữu của cơ sở đào tạo. Điều này nhấn mạnh vai trò quan trọng của giảng viên cơ hữu trong việc hướng dẫn và hỗ trợ học viên trong quá trình nghiên cứu và triển khai đề án thạc sĩ.
Mỗi người hướng dẫn độc lập không được phép hướng dẫn quá 05 học viên cùng một lúc, bao gồm cả số học viên thực hiện luận văn của chương trình định hướng nghiên cứu. Trong trường hợp đồng hướng dẫn hai học viên, điều này được tính tương đương với việc hướng dẫn độc lập một học viên. Điều này giúp đảm bảo chất lượng hướng dẫn và sự tập trung của người hướng dẫn đối với từng học viên, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và hoàn thiện của đề án thạc sĩ.
 

3. Điều kiện để học viện được công nhận tốt nghiệp thạc sĩ

Để được công nhận tốt nghiệp thạc sĩ, học viên cần tuân theo các quy định tại khoản 1 của Điều 12 trong Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT. Điều kiện cụ thể gồm:
- Để đạt được tấm bằng thạc sĩ, học viên cần thực hiện một số yêu cầu quan trọng. Trong đó, việc hoàn thành toàn bộ các học phần của chương trình đào tạo và bảo vệ luận văn hoặc đề án với chất lượng đạt yêu cầu đóng vai trò quan trọng.
Trong quá trình học tập, học viên phải hoàn thành và đỗ tất cả các học phần được yêu cầu trong chương trình đào tạo thạc sĩ. Điều này đòi hỏi sự cố gắng, chăm chỉ, và tập trung vào việc nắm vững kiến thức và kỹ năng được trình bày trong từng học phần. Không chỉ đơn thuần là việc học, mà còn là sự thực hành và ứng dụng kiến thức trong thực tế.
Bên cạnh việc hoàn thành các học phần, học viên cũng phải thực hiện việc bảo vệ luận văn hoặc đề án thạc sĩ của họ. Quá trình này đòi hỏi sự nghiên cứu, phân tích, và đặc biệt là khả năng tự tư duy và sáng tạo. Luận văn hoặc đề án thạc sĩ cần được hoàn thiện với chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn được đặt ra. Bảo vệ luận văn hoặc đề án là một bước quyết định trong quá trình kiểm tra sự hiểu biết và năng lực nghiên cứu của học viên, và nó phải thể hiện mức độ chuyên môn và chất lượng tốt.
Tất cả những nỗ lực và sự cam kết của học viên trong việc hoàn thành các học phần và bảo vệ luận văn hoặc đề án đều là quyết định quan trọng để đạt được tấm bằng thạc sĩ và chứng minh khả năng và hiểu biết của họ trong lĩnh vực đào tạo.
- Đạt trình độ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo trước thời điểm xét tốt nghiệp. Trình độ ngoại ngữ cần được minh chứng bằng một trong các hình thức sau đây:
+ Văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, được quy định tại Phụ lục của Quy chế này, hoặc các chứng chỉ tương đương mà Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.
+ Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên tại ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc tương đương trong ngành khác mà chương trình đào tạo được thực hiện hoàn toàn bằng ngôn ngữ nước ngoài.
- Để được công nhận tốt nghiệp và nhận bằng thạc sĩ, học viên cần duy trì sự cam kết và tuân thủ nghiêm ngặt các trách nhiệm theo quy định của cơ sở đào tạo. Điều này bao gồm việc tham gia đầy đủ các hoạt động học tập, tham gia vào các khóa học, và tuân thủ lịch trình học tập và thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu.
Một trong những yêu cầu quan trọng là không được áp đặt trách nhiệm hình sự trong bất kỳ tình huống nào. Điều này đòi hỏi học viên phải tuân thủ luật pháp và quy định của cơ sở đào tạo, và không tham gia vào bất kỳ hoạt động vi phạm pháp luật nào. Hơn nữa, học viên không được kỷ luật hoặc đình chỉ học tập trong thời gian quy định. Điều này đảm bảo tính trung thực và đạo đức trong quá trình học tập và nghiên cứu, đồng thời đảm bảo môi trường học tập lành mạnh và an toàn cho tất cả học viên.
Tuân thủ các trách nhiệm và quy định này là một phần quan trọng trong việc đạt được tấm bằng thạc sĩ và thể hiện cam kết của học viên đối với quy trình đào tạo và nghiên cứu.
Cơ sở đào tạo có trách nhiệm tổ chức xét và đưa ra quyết định về việc công nhận tốt nghiệp trong vòng 02 tháng kể từ ngày học viên bảo vệ thành công luận văn hoặc đề án, và tối đa thêm 03 tháng nếu cần tổ chức thẩm định luận văn hoặc đề án. Bằng thạc sĩ cần được cấp cho học viên trong vòng 01 tháng tính từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.
Nội dung ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng cần tuân theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và phải ghi rõ chương trình định hướng nghiên cứu hoặc định hướng ứng dụng. Quy chế của cơ sở đào tạo cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm trung bình toàn khóa, quy trình xét và công nhận tốt nghiệp, cũng như việc bảo lưu và cấp giấy công nhận kết quả học tập cho học viên chưa hoàn thành điều kiện tốt nghiệp theo thời gian quy định.

Xem thêm bài viết: Du học thạc sĩ tại nước ngoài có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?. Khi có thắc mắc về quy định pháp luật, hãy liên hệ ngay đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến email: lienhe@luatminhkhue.vn