1. Bằng thạc sĩ là gì?

"Bằng thạc sĩ" là một cấp độ học vấn sau bằng cử nhân và trước bằng tiến sĩ. Nó là một loại bằng cao học và thường được đạt được sau khi hoàn thành một chương trình đào tạo và nghiên cứu tiên tiến trong một lĩnh vực cụ thể.

Để đạt được bằng thạc sĩ, sinh viên thường phải hoàn thành một số tín chỉ học tập và tham gia vào các hoạt động nghiên cứu và thực tập trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Thời gian hoàn thành bằng thạc sĩ có thể dao động từ 1 đến 3 năm tùy thuộc vào chương trình và quy định của trường đại học hoặc viện nghiên cứu.

Bằng thạc sĩ có thể cung cấp một cơ hội tốt hơn trong việc tìm kiếm công việc cao cấp hoặc phát triển sự nghiệp trong một lĩnh vực cụ thể, cũng như là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu và đạt được bằng tiến sĩ.

 

2. Phân biệt các loại bằng thạc sĩ

Thạc sĩ nghiên cứu

Thạc sĩ nghiên cứu (Research Master's Degree) là một loại bằng cao học tập trung vào việc đào tạo các nhà nghiên cứu chuyên nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau. Chương trình này thường nhấn mạnh vào việc phát triển các kỹ năng nghiên cứu, phân tích và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực cụ thể. Tại một số trường đại học bằng này được trao cho chuyên ngành cụ thể và thiết kế phù hợp với đặc trưng của chuyên ngành đó.

- Master of Research (MRes): Loại bằng này tập trung vào việc đào tạo sinh viên trở thành nghiên cứu sinh. Đây sẽ là một điểm lợi cho những sinh viên có nguyện vọng theo học tiến sĩ hoặc khởi đầu cho sự nghiệp nghiên cứu của mình.

- Master by Research (MPhil): Đây là khóa học mà sinh viên nghiên cứu chuyên sâu ở một lĩnh vực cụ thể một cách độc lập. Và hoàn thành một dự án nghiên cứu lớn hơn. Đây có thể coi là bước đệm cho việc học lên cao hơn.

- Master of Studies (MSt): Loại bằng này chỉ được giảng dạy ở một số trường như Oxford, Cambridge. MSt cũng yêu cầu sinh viên tham gia các buổi giảng bài trên lớp và hoàn thành các bài luận, bài kiểm tra giống như loại bằng MA và MSc. Sẽ có một số trường hợp khi sinh viên sở hữu bằng MSt sẽ được theo học tạm thời khóa đào tạo tiến sĩ.

Dưới đây là một số điểm nổi bật về Thạc sĩ nghiên cứu:

- Mục tiêu: Mục tiêu chính của Thạc sĩ nghiên cứu là cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các kỹ năng nghiên cứu cần thiết để thực hiện các dự án nghiên cứu độc lập.

- Đào tạo nghiên cứu: Sinh viên thường được đào tạo để phát triển các kỹ năng thiết yếu như phân tích tài liệu, thiết kế nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, thu thập dữ liệu, phân tích số liệu, và viết báo cáo nghiên cứu.

- Luận văn: Một phần quan trọng trong chương trình Thạc sĩ nghiên cứu là viết luận văn. Sinh viên phải thực hiện một dự án nghiên cứu độc lập và viết một luận văn để trình bày kết quả nghiên cứu của họ.

- Phân cấp tiến sĩ: Thạc sĩ nghiên cứu thường là bước trung gian giữa bằng cử nhân và bằng tiến sĩ. Sau khi hoàn thành Thạc sĩ nghiên cứu, sinh viên có thể tiếp tục nghiên cứu và theo đuổi bằng tiến sĩ nếu muốn.

- Thời gian hoàn thành: Thời gian hoàn thành chương trình Thạc sĩ nghiên cứu thường kéo dài từ 1 đến 2 năm, tùy thuộc vào trường và chương trình học cụ thể.

- Nghiên cứu đa dạng: Thạc sĩ nghiên cứu có thể được thực hiện trong nhiều lĩnh vực, bao gồm khoa học tự nhiên, xã hội học, y học, kỹ thuật, nghệ thuật, v.v.

- Điều kiện đăng ký: Để tham gia chương trình Thạc sĩ nghiên cứu, thường cần có bằng cử nhân hoặc tương đương trong lĩnh vực liên quan và đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh của trường đại học hoặc viện nghiên cứu.

Thạc sĩ nghiên cứu cung cấp cơ hội cho sinh viên tiếp cận các công việc nghiên cứu trong nhiều ngành khác nhau và là bước đệm quan trọng cho những ai muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển tri thức.

Bằng thạc sĩ chuyên môn

Bằng thạc sĩ chuyên môn (hay còn gọi là bằng cấp thạc sĩ) là một loại bằng cấp cao hơn sau khi hoàn thành bậc đào tạo sau đại học. Đây là một bằng cấp có tính chất chuyên sâu, giúp học sinh nghiên cứu và nắm vững một lĩnh vực cụ thể trong một ngành học. Đối với hầu hết các chương trình thạc sĩ, người học sẽ phải hoàn thành một chương trình học tập kéo dài từ 1 đến 3 năm, tùy thuộc vào quốc gia và trường đại học cụ thể.

Để đạt được bằng thạc sĩ chuyên môn, sinh viên thường phải hoàn thành một số khóa học chuyên sâu trong lĩnh vực họ lựa chọn, tham gia vào các dự án nghiên cứu, và thực hiện một luận văn hoặc đồ án tốt nghiệp. Bằng thạc sĩ cung cấp kiến thức và kỹ năng cao cấp, giúp người học trở thành chuyên gia trong lĩnh vực họ đã theo đuổi và thường mở ra cơ hội nghề nghiệp và phát triển sự nghiệp trong các lĩnh vực đòi hỏi sự chuyên sâu và nghiên cứu cao hơn.

Bằng thạc sĩ chuyên môn hay còn được biết đến là bằng thạc sĩ chuyên nghiệp. Bởi chương trình này tập trung vào đào tạo sinh viên theo đuổi các ngành nghề trong tương lai.

- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Master of Business Administration - MBA);

- Thạc sĩ Khoa học thư viện (Master of Library Science - MLS, MLIS, MSLS);

- Thạc sĩ Quản trị Công (Master of Public Administration - MPA);

- Thạc sĩ Y tế công cộng (Master of Public Health - MPH);

- Thạc sĩ Công tác xã hội (Master of Social Work - MSW);

- Thạc sĩ Luật (Master of Laws - LLM);

- Thạc sĩ Tổng hợp (Master of Arts in Liberal Studies - MA, MALS, MLA/ALM, MLS);

- Thạc sĩ Nghệ thuật (Master of Fine Arts - MFA);

- Thạc sĩ Nghệ thuật (Master of Fine Arts - MFA);

- Thạc sĩ Giáo dục (Master of Education - MEd, MSEd, MIT, MAEd, MAT);

- Thạc sĩ Kỹ thuật (Master of Engineering - MEng);

- Thạc sĩ Kiến trúc (Master of Architecture - MArch).

Bằng thạc sĩ học thuật

Bằng thạc sĩ học thuật là một loại bằng cấp sau đại học, tập trung vào nghiên cứu và nâng cao kiến thức trong lĩnh vực học thuật cụ thể. Đây là bằng cấp có tính chất chuyên sâu hơn so với bằng đại học và cung cấp những kiến thức sâu hơn, giúp sinh viên hoặc học viên nghiên cứu và nắm vững một chủ đề, lĩnh vực cụ thể.

Bằng thạc sĩ học thuật thường yêu cầu sinh viên hoặc học viên tham gia vào các khóa học chuyên sâu và thực hiện các dự án nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực học tập mà họ quan tâm. Ngoài ra, một phần quan trọng của chương trình thạc sĩ học thuật là viết luận văn hoặc đồ án tốt nghiệp với mục tiêu đưa ra những phân tích, phát hiện mới và đóng góp trong lĩnh vực nghiên cứu của mình.

Bằng thạc sĩ học thuật có thể mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy, quản lý, và chuyên môn. Nó cũng là bước tiến thêm để tiếp tục học cao hơn, như tiến sĩ, trong trường hợp muốn theo đuổi sự nghiên cứu và phát triển chuyên sâu hơn trong lĩnh vực học thuật.

- Thạc sĩ khoa học xã hội (Master of Arts - MA):Thạc sĩ Khoa học xã hội là loại bằng trao cho các cá nhân đã hoàn thành khóa học về khoa học xã hội như giáo dục, truyền thông, ngôn ngữ, văn học, lịch sử, âm nhạc…

- Thạc sĩ khoa học tự nhiên (Master of Science - MS, MSc): Bằng thạc sĩ này dành cho các cá nhân đã hoàn thành chương trình đào tạo bằng cử nhân về khoa học tự nhiên như sinh học, hóa học, kỹ thuật, y tế…

 

3. Hiện tại có nên học thạc sĩ không?

Việc quyết định học thạc sĩ hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm mục tiêu nghề nghiệp của bạn, lĩnh vực học tập quan tâm, khả năng tài chính, thời gian và năng lực cống hiến. Dưới đây là một số điểm để bạn xem xét:

- Mục tiêu nghề nghiệp: Nếu mục tiêu nghề nghiệp của bạn đòi hỏi sự chuyên sâu và kiến thức cao hơn trong một lĩnh vực cụ thể, thì học thạc sĩ có thể là lựa chọn tốt. Bằng thạc sĩ có thể giúp bạn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực học tập của mình và mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp.

- Nghiên cứu và phát triển: Nếu bạn đam mê nghiên cứu và muốn đóng góp vào việc mở rộng kiến thức của lĩnh vực học tập, học thạc sĩ sẽ cung cấp cho bạn cơ hội thực hiện những dự án nghiên cứu độc lập và viết luận văn hoặc đồ án tốt nghiệp.

- Chi phí và tài chính: Học thạc sĩ có thể tốn kém về mặt tài chính, vì vậy bạn cần xem xét khả năng chi trả và tìm kiếm các tùy chọn hỗ trợ tài chính, như học bổng hoặc vay vốn.

- Thời gian và cam kết: Chương trình thạc sĩ thường kéo dài từ 1 đến 3 năm, tuỳ thuộc vào lĩnh vực và quy định của trường. Bạn cần xem xét xem liệu bạn có thể cam kết thời gian và nỗ lực cần thiết để hoàn thành chương trình.

- Cơ hội nghề nghiệp: Nên tìm hiểu trước xem mức độ cần thiết của bằng thạc sĩ trong lĩnh vực bạn muốn làm việc. Trong một số ngành, bằng thạc sĩ là điều kiện tiên quyết để tham gia vào một số vị trí công việc, trong khi ở ngành khác, kinh nghiệm và chứng chỉ khác có thể có giá trị tương đương.

Cuối cùng, quyết định học thạc sĩ hay không phụ thuộc hoàn toàn vào sự đam mê, mục tiêu và tài chính của bạn. Nếu bạn đang xem xét, hãy nghiên cứu kỹ thông tin về chương trình, học viện, và các cơ hội sau khi tốt nghiệp để đảm bảo rằng học thạc sĩ sẽ hỗ trợ mục tiêu nghề nghiệp và phát triển cá nhân của bạn.

Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết của Luật Minh Khuê tại đây: Sách Phương pháp nghiên cứu kinh tế và viết luận văn thạc sĩ & luận án tiến sĩ (PGS.TS. Đinh Phi Hổ)

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!