Tôi viết đơn xin nghỉ việc và có quyết định vào ngày 01 tháng 12 năm 2014. tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng 11 năm 2014 là 7 năm. Tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng đến tháng 11 năm 2014 là 5 năm 3 tháng. Tôi nghỉ việc như vậy xin hỏi quý luật tôi có được hưởng trợ cấp thôi việc không? Nếu được đơn vị nào chi trả? cách tính thế nào? Tôi rất mong quý luật giải đáp.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: Nguyễn Thị Huệ

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh Khuê.

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Liên quan đến vấn đề của bạn chúng tôi xin giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý: Bộ luật lao động năm 2012

Điều 48. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

>> Xem thêm:  Mức bồi thường khi công ty chấm dứt hợp đồng lao động trái luật ?

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Điều 36. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này.

2. Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

3. Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động….

Theo quy định của pháp luật và theo thông tin mà bạn cung cấp thì trong trường hợp này bạn viết đơn xin nghỉ việc và được UBND huyện Đông Anh chấp nhận, tức là ở đây được xác định là chấm dứt hợp đồng lao động do hai bên thỏa thuận thuộc khoản 3 Điều 36 BLLĐ. Do vậy, theo quy định tại khoản 1 Điều 48 thì bạn được hưởng trợ cấp thôi việc.

- Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc ở đây là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp:

7 năm – 5 năm 3 tháng = 21 tháng.

- Mức hưởng: mỗi năm làm việc được hưởng bằng nửa tháng tiền lương tính bằng:

>> Xem thêm:  Nghỉ không hưởng lương rồi tiến tới nghỉ hẳn việc có phải là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật ?

2 × 0.5 tháng tiền lương = 1 tháng tiền lương.

- Trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc thuộc về người sử dụng lao động ở đây là UBND huyện Đông Anh.

Trân trọng ./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT

>> Xem thêm:  Thời gian thực hiện nghĩa vụ công an có được cộng dồn bảo hiểm xã hội khi làm việc không?