1. Giải thích quy định về tần suất tổ chức kỳ thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan

Theo quy định hiện hành, kỳ thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan được tổ chức ít nhất một lần mỗi năm. Tuy nhiên, việc tổ chức thi cụ thể có thể được điều chỉnh theo khu vực, địa phương để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dự thi. Quy định về tần suất tổ chức kỳ thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan như sau:

Tần suất tổ chức thi:

- Tổ chức ít nhất một lần mỗi năm: Đây là quy định bắt buộc nhằm đảm bảo nguồn nhân lực có đủ năng lực chuyên môn phục vụ cho công tác khai hải quan.

- Có thể tổ chức nhiều hơn một lần mỗi năm: Điều này tùy thuộc vào nhu cầu thực tế của từng khu vực, địa phương. Ví dụ, tại các địa phương có nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu, nhu cầu nhân lực cao, có thể tổ chức thi nhiều hơn một lần mỗi năm để đáp ứng nhu cầu.

Điều chỉnh theo khu vực, địa phương:

- Căn cứ vào nhu cầu: Nhu cầu về nhân lực có chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan ở mỗi khu vực, địa phương là khác nhau. Do đó, việc điều chỉnh tần suất tổ chức thi theo khu vực, địa phương là cần thiết để đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực tế.

- Điều chỉnh bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Việc điều chỉnh tần suất tổ chức thi được thực hiện bởi Tổng cục Hải quan, căn cứ vào đề xuất của các Cục Hải quan địa phương và nhu cầu thực tế của từng khu vực, địa phương.

Ví dụ:

Tại khu vực phía Nam, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu, nhu cầu về nhân lực có chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan cao. Do đó, Cục Hải quan khu vực phía Nam có thể đề xuất Tổng cục Hải quan tổ chức thi nhiều hơn một lần mỗi năm để đáp ứng nhu cầu.

Ngược lại, tại khu vực miền núi, nơi có ít doanh nghiệp xuất nhập khẩu, nhu cầu về nhân lực có chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan thấp. Do đó, Cục Hải quan khu vực miền núi có thể đề xuất Tổng cục Hải quan tổ chức thi ít hơn một lần mỗi năm.

Lưu ý:

- Thông tin về lịch thi cụ thể tại từng khu vực, địa phương sẽ được thông báo trên website của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan địa phương.

- Người dự thi cần theo dõi thông tin để đăng ký dự thi đúng thời hạn.

2. Thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan được tổ chức mấy năm 1 lần?

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 12/2015/TT-BTC quy định về thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan như sau:

- Việc thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan được tổ chức ít nhất một năm một lần; có thể tổ chức thi theo khu vực, địa phương đảm bảo số lượng người đăng ký dự thi.

- Thông tin về thời gian, địa điểm nộp hồ sơ; thời gian, địa điểm thi và các thông tin khác liên quan đến kỳ thi được Tổng cục Hải quan thông báo chính thức trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thành phố; báo Hải quan điện tử; niêm yết tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh, thành phố và gửi qua hộp thư điện tử của người đăng ký dự thi trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan chậm nhất là 60 ngày trước ngày thi.

Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên việc thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan được tổ chức ít nhất một năm một lần; có thể tổ chức thi theo khu vực, địa phương đảm bảo số lượng người đăng ký dự thi.

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tần suất tổ chức thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan?

Nhu cầu về nhân lực:

- Nhu cầu về nhân lực có Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan (CCNV khai hải quan) trong ngành hải quan và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu (XNK) là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến tần suất tổ chức thi.

- Nhu cầu cao: Khi nhu cầu cao, các kỳ thi sẽ được tổ chức thường xuyên hơn để đáp ứng kịp thời.

- Nhu cầu thấp: Ngược lại, nếu nhu cầu thấp, tần suất tổ chức thi có thể được giảm xuống.

- Một số yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu nhân lực CCNV khai hải quan bao gồm:

- Tốc độ tăng trưởng của ngành XNK.

- Số lượng doanh nghiệp XNK mới thành lập.

- Chính sách phát triển của ngành hải quan.

Khả năng tổ chức thi:

- Khả năng tổ chức thi của các cơ quan chức năng cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tần suất tổ chức thi.

- Khả năng cao: Khi có đủ nguồn lực về nhân lực, cơ sở vật chất và kinh phí, các kỳ thi có thể được tổ chức thường xuyên hơn.

- Khả năng thấp: Ngược lại, nếu thiếu hụt nguồn lực, tần suất tổ chức thi có thể bị hạn chế.

- Một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tổ chức thi bao gồm:

+ Số lượng cán bộ có chuyên môn về nghiệp vụ khai hải quan.

+ Số lượng phòng thi và trang thiết bị thi.

+ Kinh phí tổ chức thi.

Mức độ cập nhật của nội dung thi:

- Mức độ cập nhật của nội dung thi so với thực tiễn hoạt động khai hải quan cũng là một yếu tố cần được quan tâm.

- Nội dung cập nhật: Khi nội dung thi được cập nhật thường xuyên, phản ánh đúng thực tế hoạt động, các kỳ thi có thể được tổ chức thường xuyên hơn để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực.

- Nội dung lỗi thời: Ngược lại, nếu nội dung thi lỗi thời, không phản ánh đúng thực tế, tần suất tổ chức thi có thể được giảm xuống để có thời gian cập nhật nội dung thi.

- Một số yếu tố ảnh hưởng đến mức độ cập nhật của nội dung thi bao gồm:

+ Tốc độ thay đổi của luật pháp và quy định về khai hải quan.

+ Tốc độ áp dụng các công nghệ mới vào hoạt động khai hải quan.

+ Kinh nghiệm và chuyên môn của những người xây dựng đề thi.

4. Thông tin về lịch thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan gần đây

Theo thông báo chính thức từ Tổng cục Hải quan, các kỳ thi CCNV khai hải quan được tổ chức định kỳ 2 lần mỗi năm vào tháng 4 và tháng 10. Lịch thi cụ thể cho từng kỳ thi sẽ được cập nhật và thông báo trên website của Tổng cục Hải quan (https://www.customs.gov.vn/) và Cục Hải quan địa phương ít nhất 60 ngày trước khi tổ chức thi.

Lịch thi CCNV khai hải quan trong thời gian tới:

- Kỳ thi tháng 4/2025: Dự kiến tổ chức vào ngày 13/4/2025 tại các Cục Hải quan trên toàn quốc.

- Kỳ thi tháng 10/2025: Dự kiến tổ chức vào ngày 20/10/2025 tại các Cục Hải quan trên toàn quốc.

Lưu ý: Lịch thi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế. Do đó, bạn nên thường xuyên theo dõi thông báo chính thức từ Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan địa phương để cập nhật thông tin mới nhất.

Địa điểm thi:

Kỳ thi CCNV khai hải quan được tổ chức tại các Cục Hải quan trên toàn quốc. Địa điểm thi cụ thể sẽ được thông báo trong giấy triệu tập dự thi. Thông thường, địa điểm thi sẽ được lựa chọn tại các trường đại học, cao đẳng hoặc các cơ sở giáo dục có đủ điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị.

Kinh nghiệm và lưu ý cho người dự thi:

Để đạt kết quả tốt trong kỳ thi CCNV khai hải quan, bạn nên tham khảo một số kinh nghiệm và lưu ý sau:

- Tham gia các khóa học ôn thi CCNV khai hải quan: Hiện nay, có rất nhiều cơ sở đào tạo uy tín tổ chức các khóa học ôn thi CCNV khai hải quan. Tham gia các khóa học này sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm bài thi và có thêm kinh nghiệm thi cử.

- Tự ôn tập bằng cách tham khảo sách, tài liệu liên quan đến nghiệp vụ khai hải quan: Ngoài việc tham gia các khóa học ôn thi, bạn cũng nên tự ôn tập bằng cách tham khảo sách, tài liệu liên quan đến nghiệp vụ khai hải quan. Bạn có thể tìm mua sách, tài liệu tại các nhà sách hoặc tham khảo tài liệu trực tuyến trên website của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan địa phương.

Luyện tập thi thử để làm quen với hình thức và nội dung thi: Việc luyện tập thi thử sẽ giúp bạn làm quen với hình thức và nội dung thi, từ đó giúp bạn tự tin hơn khi đi thi chính thức. Bạn có thể tham gia các kỳ thi thử do các cơ sở đào tạo tổ chức hoặc tự luyện tập thi thử tại nhà.

Xem thêm: Mức phạt hành vi vi phạm quy định đối với hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Tổ chức mấy năm 1 lần việc thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan?  mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất!