Tuy nhiên đến cuối năm quyết toán thuế, em phải đóng thuế 10% cho tổng thu nhập cả năm 2017, nên lúc này em phải trả thêm thuế. Vậy nên nhờ anh chị tư vấn giúp em rằng em bị quyết toán thuế dựa trên thu nhập không thường xuyên như vậy là có hợp lí không? Em xin cám ơn ạ!

Luật sư trả lời:

Căn cứ pháp lý

Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về thuế TNCN

Nội dung tư vấn

Căn cứ theo thông tin mà bạn cung cấp, hai hợp đồng này được thực hiện theo thứ tự và tại hợp đồng thứ nhất, bạn không phải nộp thuế TNCN tại thời điểm doanh nghiệp chi trả, hợp đồng thứ hai phải nộp thuế theo biểu lũy tiến từng phần sau khi tính giảm trừ bản thân (9tr/tháng). Cách tính đó hoàn toàn đúng và phù hợp tại thời điểm chi trả thu nhập tuy nhiên tại thời điểm quyết toán, cơ quan thuế sẽ tính lại thuế dựa trên tổng thu nhập cả năm của bạn (có tính giảm trừ bản thân).

Do đó, khi quyết toán bạn hoàn toàn có khả năng nộp thừa hoặc nộp thiếu tiền thuế. Tuy nhiên, bạn có cung cấp thông tin là bạn phải đóng 10% cho tổng cả thu nhập năm 2017 là không chính xác theo phương pháp tính toán tiền thuế hiện nay theo quy định, tức là tính theo biểu lũy tiến từng phần. Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về cách tính thuế TNCN như sau:

Phụ lục: 01/PL-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính)

Phụ lục

>> Xem thêm:  Dịch vụ kế toán thuế uy tín, chuyên nghiệp cho doanh nghiệp

BẢNG HƯỚNG DẪN

PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THEO BIỂU THUẾ LŨY TIẾN TỪNG PHẦN

(đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh)

Phương pháp tính thuế lũy tiến từng phần được cụ thể hóa theo Biểu tính thuế rút gọn như sau:

Bậc

Thu nhập tính thuế /tháng

Thuế suất

Tính số thuế phải nộp

Cách 1

Cách 2

1

Đến 5 triệu đồng (trđ)

5%

0 trđ + 5% TNTT

5% TNTT

2

Trên 5 trđ đến 10 trđ

10%

0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ

10% TNTT - 0,25 trđ

3

Trên 10 trđ đến 18 trđ

15%

0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ

15% TNTT - 0,75 trđ

4

Trên 18 trđ đến 32 trđ

20%

1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ

20% TNTT - 1,65 trđ

5

Trên 32 trđ đến 52 trđ

25%

4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ

25% TNTT - 3,25 trđ

6

Trên 52 trđ đến 80 trđ

30%

9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ

30 % TNTT - 5,85 trđ

7

Trên 80 trđ

35%

18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ

35% TNTT - 9,85 trđ

Do nội dung hướng dẫn quy định về cách tính thuế TNCN theo tháng nên bạn có thể chia bình quân lương của cả năm 2017 cho 12 tháng, sau đó tính theo biểu trên, sau đó nhân 12 thì sẽ tính được số thuế TNCN phải nộp trong năm. Bạn lấy số thuế phải nộp năm 2017 trừ đi số đã nộp trong năm thì sẽ được số tiền còn thiếu, phải nộp thêm.

Hiện tại, nguồn thu nhập từ tiền công, tiền lương không thường xuyên chỉ không bị quyết toán trong trường hợp quy định tại tiết c.4, điểm c, khoản 2 Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

"Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này."

Theo đó, do hai hợp đồng bạn đã ký đều là hợp đồng 6 tháng, do đó không gọi là thu nhập vãng lai. Ngoài ra, tại một đơn vị, thu nhập của bạn cũng không hề bị khấu trừ 10%. Cho nên, căn cứ theo quy định bạn phải quyết toán cho tổng thu nhập cả hai nơi này.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Chuyên viên tư vấn Ngô Trang - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn thủ tục khiếu nại về thuế uy tín, chuyên nghiệp

>> Xem thêm:  Miễn thuế là gì ? Chế độ giảm thuế thu nhập cá nhân