Luật sư trả lời:

Chào bạn cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Khuê của chúng tôi, trường hợp của bạn được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH ( Luật cư trú)

Thông tư 35/2014/TT-BCA

2. Chuyên viên tư vấn

Theo như thông tin bạn nêu ra thì bạn cần lắm rõ một số nội dung sau để giải quyết vấn đề của mình:

Thứ nhất, hồ sơ cần nộp để được cấp chứng minh nhân dân lần đầu:

- Đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân ( có dán ảnh và có xác nhận của công an cấp xã)

- Sổ hộ khẩu

>> Xem thêm:  Diện thừa kế là gì ? Cách phân chia tài sản thừa kế cho những người thuộc diện thừa kế hợp pháp ?

- hai ảnh ( 3 x 4 cm )

- Giấy tờ chứng minh thuộc diện không cần nộp lệ phí cấp CMND ( bản sao kèm bản gốc đối chiếu: Công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thuộc các xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban Dân tộc; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật. Công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa và trường hợp cấp đổi chứng minh nhân dân mới do Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính.)

Tuy nhiên để nộp đủ hồ sơ trên thì mẹ bạn cần thực hiện trước một số bước để có sổ hộ khẩu và giấy khai sinh, bạn chưa có nói rõ là mẹ bạn đã đăng ký khai sinh bao giờ chưa nên có 2 phương án:

+ Nếu mẹ bạn đã có giấy khai sinh: thì mẹ bạn có thể yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã cấp trước đây cấp lại bản sao giấy khai sinh từ sổ hộ tịch ( qua đường bưu điện)

1. Bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch là bản sao do cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định , căn cứ vào sổ hộ tịch hiện đang lưu trữ, để cấp cho người có yêu cầu.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Sở Tư pháp, nơi lưu trữ sổ hộ tịch thực hiện cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch.

3. Người yêu cầu cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có thể gửi đề nghị qua đường bưu điện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định "

 

+ Nếu mẹ bạn chưa lần nào đăng ký khai sinh, hoặc đã đăng ký nhưng sổ hộ tịch không còn lưu thì có thể đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hoặc nơi cư trú của công dân để thực hiện: (Nghị định 123/2015/NĐ-CP)

 

>> Xem thêm:  Con có được bán tài sản thừa kế theo di chúc khi nội dung di chúc không cho phép quyền bán ?

Điều 24. Điều kiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử

1. Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

2. Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.

3. Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh: ( Điều 26 Nghị định 123/2015/NĐ-CP)

1. Hồ sơ đăng ký lại khai sinh gồm các giấy tờ sau đây:

a) Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng người đó không lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh;

b) Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó;

c) Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì ngoài các giấy tờ theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha - con, mẹ - con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu việc đăng ký lại khai sinh là đúng theo quy định của pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện đăng ký lại khai sinh như trình tự quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Hộ tịch.

Nếu việc đăng ký lại khai sinh được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký khai sinh trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký khai sinh trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch............

 

Sau khi có Giấy khai sinh thì mẹ của bạn sẽ tiếp tục thực hiện thủ tục cấp sổ hộ khẩu:

>> Xem thêm:  Địa điểm mở thừa kế là gì ? Ý nghĩa việc xác định địa điểm mở thừa kế ? Cách chia thừa kế ?

Hồ sơ đăng ký thường trú: (Theo Điều 21 Luật cư trú 2013, Điều 6 Thông tư 35/2014/TT-BCA) 

1. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

2. Bản khai nhân khẩu (đối với trường hợp phải khai bản khai nhân khẩu);

3. Giấy chuyển hộ khẩu (nếu có – trường hợp đã có thường trú ở nơi khác nay chuyển đến nơi thường trú mới)

4. Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp (trường hợp này là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở hoặc hợp đồng thuê nhà)

5. Sổ tạm trú

6. Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc giấy khai sinh).

– Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày cơ quan công an nhận đủ hồ sơ hợp lệ

– Thời hạn đăng ký thường trú: 12 tháng kể từ ngày chuyển đến chỗ ở hợp pháp và có đủ điều kiện đăng ký thường trú hoặc 60 ngày kể từ ngày có ý kiến đồng ý của người có sổ hộ khẩu.

Sau khi có các giấy tờ cần thiết để thực hiện thủ tục cấp chứng minh nhân dân, thì bạn có thể chuyển sang các bước kế tiếp.

>> Xem thêm:  Trợ giúp pháp lý là gì ? Đăng ký trợ giúp pháp lý như thế nào ? Mẫu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý

Thứ hai, thủ tục cấp chứng minh nhân dân: ( Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCA)

Điều 6. Thủ tục cấp Chứng minh nhân dân

1. Công dân quy định tại khoản 1 Điều 3 có nghĩa vụ phải đến cơ quan Công an làm thủ tục cấp Chứng minh nhân dân:

a) Cấp Chứng minh nhân dân mới:

- Xuất trình hộ khẩu thường trú;

- Chụp ảnh;

- In vân tay;

- Khai các biểu mẫu;

- Nộp giấy Chứng minh nhân dân đã cấp theo Quyết định số 143/CP ngày 09 tháng 8 năm 1976 (nếu có).....

Thứ ba, thời hạn cấp chứng minh nhân dân:

       Kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ và làm xong thủ tục theo quy định tại Điểm a, b trên đây, cơ quan Công an phải làm xong Chứng minh nhân dân cho công dân trong thời gian sớm nhất, thời gian giải quyết việc cấp Chứng minh nhân dân tại thành phố, thị xã là không quá 07 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới, cấp đổi, 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại; tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo, thời gian giải quyết việc cấp Chứng minh nhân dân đối với tất cả các trường hợp là không quá 20 ngày làm việc; các khu vực còn lại thời gian giải quyết việc cấp Chứng minh nhân dân là không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp.

Như vậy trong trường hợp của mẹ bạn hoàn toàn có quyền được cấp chứng minh nhân dân nếu thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định kèm theo hồ sơ hợp lệ.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Hàng thừa kế là gì ? Thủ tục phân chia tài sản thừa kế theo hàng thừa kế ?