Để hoạt động xuất nhập khẩu tại Việt Nam diễn ra đúng quy trình và phù hợp với pháp luật Việt Nam thì kiểm tra viên hải quan có nhiệm vụ kiểm tra hàng hóa vật chất trước khi hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra tại cửa khẩu.

 

1. Kiểm tra viên hải quan là gì?

Kiểm tra viên hải quan là nhân viên của tổng cục hải quan có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động nhập khẩu xuất khẩu và lưu thông hàng hóa tài sản và phương tiện qua cửa khẩu, đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế phí và các quy định liên quan khác của pháp luật về hải quan. Kiểm tra viên hải quan sẽ kiểm tra các chứng từ, hồ sơ và hàng hóa để đánh giá tính chính xác và đáp ứng các quy định về hải quan. Họ cũng thường liên lạc với cơ quan chức năng khác để giám sát và phối hợp các hoạt động của các bên liên quan. Kiểm tra viên hải quan có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ ngân sách quốc gia và đảm bảo an ninh quốc gia. Họ cũng phải có kỹ năng làm việc với các công nghệ kiểm tra hiện đại và chuyên nghiệp trong việc phát hiện và ngăn chặn các hoạt động buôn lậu và gian lận thuế.

 

2. Nhiệm vụ của kiểm tra viên hải quan

Nhiệm vụ của kiểm tra viên hải quan là đảm bảo an ninh quốc gia, bảo vệ lợi ích Nhà nước và công đồng thông qua việc kiểm tra, giám sát và quản lý hàng hóa, phương tiện và người di chuyển qua cửa khẩu cụ thể kiểm tra viên hải quan có các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra hàng hóa và phương tiện tại cửa khẩu: kiểm tra viên hải quan thực hiện kiểm tra hàng hóa và phương tiện nhập khẩu xuất khẩu và trung chuyển tại cửa khẩu để đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế chính sách thương mại An ninh quốc gia an toàn vệ sinh thực phẩm và Môi trường

- Quản lý và giám sát hoạt động tại cửa khẩu: kiểm tra viên hải quan phối hợp với các cơ quan chức năng khác để quản lý và giám sát hoạt động tại cửa khẩu đảm bảo trật tự an toàn ngăn chặn việc nhập khẩu xuất khẩu hàng hóa cấm hoặc hạn chế

- Xác định và đánh giá các mặt hàng nhập khẩu hoặc xuất khẩu để tính toán thuế quan, thuế giá trị gia tăng và các khoản phí khác.

- Xử lý các vi phạm pháp luật: kiểm tra viên hải quan có quyền xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về hải quan tại cửa khẩu thực hiện các biện pháp quản lý kiểm soát và giám sát việc sản xuất kinh doanh vận chuyển hàng hóa. Đồng thời thực hiện các biện pháp để ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, giả mạo và gian lận thuế.

- Cung cấp thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp: Kiểm tra viên hải quan cung cấp thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hải quan giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến nhập khẩu xuất khẩu và quản lý hàng hóa

- Nghiên cứu và đề xuất cải cách thủ tục hải quan: kiểm tra viên hải quan tham gia nghiên cứu và đề xuất cải cách thủ tục hải quan đồng thời tham gia đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng nhiệm yêu cầu của công tác quản lý hải quan

Tóm lại nhiệm vụ của kiểm tra viên hải quan là đảm bảo tuân thủ các quy định hải quan, bảo vệ lợi ích quốc gia và đảm bảo an ninh quốc gia.

>> Tham khảo: Mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về kiểm tra hải quan, thanh tra ?

 

3. Vai trò của kiểm tra viên hải quan

Vai trò của kiểm tra viên hải quan là đảm bảo sự tuân thủ các quy định của pháp luật về hải quan và đảm bảo rằng các hoạt động nhập khẩu xuất khẩu và lưu thông hàng hóa được diễn ra đúng quy trình an toàn và hiệu quả cụ thể, các nhiệm vụ của kiểm tra viên hải quan bao gồm

- Kiểm tra hàng hóa, tài sản và phương tiện qua cửa khẩu kiểm tra viên hải quan sẽ kiểm tra các chứng từ hồ sơ và hàng hóa để đánh giá tính chính xác và đáp ứng các quy định về hải quan. Đồng thời kiểm soát và quản lý lưu lượng hàng hóa và tài sản nhập khẩu hoặc xuất khẩu trên các cửa khẩu biên giới, cảng biển, sân bay và các địa điểm khác.

- Thu thuế và phí kiểm tra viên hải quan sẽ đánh giá giá trị của hàng hóa để tính toán thuế và phí phải nộp cho ngân sách nhà nước

- Phòng chống buôn lậu và gian lận thuế kiểm tra viên hải quan cũng phải tập trung vào việc phát hiện các hoạt động buôn lậu và gian lận thuế để bảo vệ lợi ích của ngân sách nhà nước và đảm bảo cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động nhập khẩu xuất khẩu và lưu thông hàng hóa

- Cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng kiểm tra viên hải quan cũng phải cung cấp thông tin trong các cơ quan chức năng khác để giám sát và phối hợp các hoạt động của các bên liên quan. Với vai trò quan trọng như vậy kiểm tra viên hải quan đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và hiệu quả cho hoạt động thương mại quốc tế.

 

4. Tiêu chuẩn để trở thành kiểm tra viên hải quan

Theo quy định của pháp luật Hải Quan Việt Nam để trở thành kiểm tra viên hải quan các ứng viên có đáp ứng các triều tiêu chuẩn sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật

- Tốt nghiệp trình độ đại học hoặc trình độ chuyên môn tương đương

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hải quan hoặc lĩnh vực tương đương

- Được đào tạo cấp chứng chỉ và được cơ quan quản lý đào tạo hải quan công nhận, đủ năng lực nghề nghiệp Kiểm tra viên Hải quan

- Không nằm trong trường hợp cấm đi làm kiểm tra viên hải quan theo quy định của pháp luật

- Sức khỏe đảm bảo đủ điều kiện làm việc tại cơ quan Hải quan. Các ứng viên quan tâm đến việc trở thành kiểm tra viên hải quan có thể tìm hiểu thêm các quy định và thủ tục liên quan tại các cơ quan Hải quan.

>> Tham khảo: Kiểm tra tên hàng, mã số hàng hóa, mức thuế khi kiểm tra hải quan

 

5. Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngành kiểm tra viên hải quan

Theo quy định của Bộ Tài chính Việt Nam để trở thành kiểm tra viên hải quan các ứng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau

- Văn hóa tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, luật hoặc các ngành có liên quan

- Sức khỏe: đáp ứng yêu cầu sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế

- Tuổi từ 18 đến 30 tuổi

- Kinh nghiệm: không yêu cầu kinh nghiệm làm việc tại cơ quan Hải quan. Tuy nhiên ứng viên cần có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến Hải quan hoặc xuất nhập khẩu hàng hóa

- Ngoại ngữ: có khả năng sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp trong công việc

- Kỹ năng mềm: ứng viên cần có các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian và công việc độc lập và có trách nhiệm. Ngoài các tiêu chuẩn trên ứng viên cần qua các bài kiểm tra về kiến thức hải quan, quản lý hải quan, thủ tục hải quan và các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động hải quan. Sau đó ứng viên cần thực tập và đạt kết quả tốt trong quá trình thực tập tại cơ quan hải quan trước khi được phê duyệt bổ nhiệm làm kiểm tra viên hải quan.

 

6. Đối tượng chịu sự kiểm tra hải quan

Đối tượng chịu sự kiểm tra hải quan là tất cả các hàng hóa, xe cộ nhập khẩu hoặc xuất khẩu qua cửa khẩu, cảng biển, sân bay, đường bộ và đường thủy trong lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra người và hành lý của hành khách đã di chuyển qua các cửa khẩu cảng biển sân bay. Kiểm tra viên hải quan có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát, xử lý và kiểm soát hàng hóa, phương tiện vận chuyển trên cơ sở luật pháp và quy định của cơ quan hải quan. Các hoạt động kiểm tra này bao gồm kiểm tra hồ sơ, kiểm tra hàng hóa và phương tiện vận chuyển, thu thuế và phí hải quan, kiểm soát chất lượng hàng hóa và các quy định pháp luật khác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và vận chuyển quốc tế.

Trên đây là một số thông tin về kiểm tra viên hải quan luật Minh Khuê xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng bài viết trên là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi.