1. Tìm hiểu về kiểm tra viên cao cấp về điều tra chống buôn lậu 

Tại Bản mô tả vị trí việc làm của Kiểm tra viên cao cấp về điều tra chống buôn lậu thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 54/2023/TT-BTC, có một số nội dung quan trọng được đề cập rõ về mục tiêu và nhiệm vụ của vị trí này, nhằm đảm bảo hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; phòng chống ma túy; cũng như thu thập và xử lý thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan.

Mục tiêu chính của vị trí việc làm này là tham mưu việc quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống buôn lậu. Điều này bao gồm việc nắm vững các quy định, quy trình và pháp luật liên quan đến kiểm soát biên giới và hải quan, nhằm ngăn chặn và đấu tranh chống lại sự vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Ngoài ra, vị trí này còn đảm nhiệm nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng chống ma túy, đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Thêm vào đó, Kiểm tra viên cao cấp về điều tra chống buôn lậu cũng có trách nhiệm thu thập và xử lý thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan. Điều này đòi hỏi kiến thức chuyên môn vững và sự am hiểu sâu sắc về các quy trình, quy định và thủ tục hải quan. Việc thu thập và xử lý thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo việc kiểm soát hàng hóa và ngăn chặn hoạt động buôn lậu.

Để đạt được mục tiêu công việc, Kiểm tra viên cao cấp về điều tra chống buôn lậu cần có kiến thức chuyên môn sâu rộng về pháp luật về hải quan và quản lý biên giới. Họ cũng cần có khả năng phân tích, đánh giá thông tin và các kỹ năng điều tra để xác định các hoạt động buôn lậu và ma túy. Ngoài ra, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và làm việc nhóm cũng là yếu tố quan trọng để đảm bảo tổ chức và thực hiện các hoạt động phòng, chống buôn lậu một cách hiệu quả.

Với vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và phát triển kinh tế, vị trí Kiểm tra viên cao cấp về điều tra chống buôn lậu đòi hỏi sự tận tụy, trách nhiệm và chính trực. Họ cần có sự nhạy bén, sự quyết đoán và khả năng làm việc dưới áp lực. Đồng thời, họ cũng phải tuân thủ các quy định, quy trình và quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp, đảm bảo tính minh bạch, trung thực và công bằng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Để đạt được mục tiêu công việc và hoàn thành nhiệm vụ được giao, Kiểm tra viên cao cấp về điều tra chống buôn lậu cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan như cơ quan chức năng, lực lượng an ninh và các đối tác quốc tế. Sự hợp tác này giúp tăng cường khả năng chống lại các hoạt động buôn lậu và ma túy, đồng thời tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả.

Ngoài ra, Kiểm tra viên cao cấp về điều tra chống buôn lậu cũng có trách nhiệm tham gia vào quá trình đào tạo và hướng dẫn các cán bộ, nhân viên cấp dưới. Điều này nhằm đảm bảo sự nâng cao năng lực chuyên môn và nhận thức về phòng, chống buôn lậu trong toàn cơ quan. Việc xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao và có khả năng thích ứng với các tình huống phức tạp là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự thành công trong công tác phòng, chống buôn lậu.

Tóm lại, vị trí Kiểm tra viên cao cấp về điều tra chống buôn lậu có vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và phòng chống ma túy. Với mục tiêu và nhiệm vụ rõ ràng, người đảm nhận vị trí này cần có kiến thức chuyên môn vững và sự am hiểu sâu sắc về pháp luật. Đồng thời, sự nhạy bén, quyết đoán và khả năng làm việc nhóm là những yếu tố quan trọng để đạt được hiệu quả trong công việc.

 

2. Văn bản Kiểm tra viên cao cấp về điều tra chống buôn lậu tham mưu xây dựng

Trong Bản mô tả vị trí việc làm của Kiểm tra viên cao cấp về điều tra chống buôn lậu, được Phụ lục II kèm theo Thông tư 54/2023/TT-BTC, có đề cập đến nhiệm vụ và mảng công việc của vị trí này. Công việc cụ thể và tiêu chí để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cũng được nêu rõ.

Công việc cụ thể: 

- Tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan; công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; phòng, chống ma túy; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng giả trong lĩnh vực hải quan; công tác thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan và công tác điều tra theo trình tự tố tụng hình sự thuộc thẩm quyền của cơ quan hải quan.

=> Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc: Đảm bảo đúng chính sách pháp luật, đúng quy định về quy trình xây dựng văn bản, đáp ứng được yêu cầu triển khai trên thực tiễn.

- Tham mưu xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch dài hạn về công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; phòng, chống ma túy; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng giả trong lĩnh vực hải quan; công tác thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan.

=> Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc: Chương trình, kế hoạch thực hiện sát với thực tiễn và đảm bảo tính khả thi.

- Tham mưu xây dựng quy trình, quy chế, kế hoạch thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan; công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; phòng, chống ma túy; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng giả trong lĩnh vực hải quan; công tác thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan và công tác điều tra theo trình tự tố tụng hình sự thuộc thẩm quyền của cơ quan hải quan.
=> Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc: Đảm bảo đúng chính sách pháp luật, đúng quy định về quy trình xây dựng văn bản, đáp ứng được yêu cầu triển khai trên thực tiễn.

Theo quy định, Kiểm tra viên cao cấp về điều tra chống buôn lậu có nhiều nhiệm vụ quan trọng và đa dạng trong việc tham mưu và phối hợp với các cơ quan chức năng để nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đồng thời bảo vệ quyền lợi và tài sản của cả nước. Cụ thể, các nhiệm vụ của Kiểm tra viên cao cấp này bao gồm:

+ Xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, phòng chống ma túy, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và chống hàng giả trong lĩnh vực hải quan.

+ Tham mưu xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch dài hạn về công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, phòng chống ma túy, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và chống hàng giả trong lĩnh vực hải quan.

+ Tham mưu xây dựng quy trình, quy chế, kế hoạch thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, phòng chống ma túy, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và chống hàng giả trong lĩnh vực hải quan. Đồng thời, tham mưu và hỗ trợ cơ quan hải quan trong công tác thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ kiểm soát hải quan và công tác điều tra theo trình tự tố tụng hình sự thuộc thẩm quyền của họ.

Với sứ mệnh quan trọng này, Kiểm tra viên cao cấp về điều tra chống buôn lậu đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ an ninh, trật tự xã hội và sự phát triển kinh tế của đất nước.

 

3. Quy định của pháp luật về quyền hạn cụ thể của Kiểm tra viên cao cấp về điều tra chống buôn lậu 

Trong Bản mô tả vị trí việc làm của Kiểm tra viên cao cấp về điều tra chống buôn lậu, được đưa ra trong Phụ lục II của Thông tư 54/2023/TT-BTC, có đề cập đến các quyền hạn cụ thể của vị trí này. Một số quyền hạn đó bao gồm:

- Thẩm quyền ra quyết định trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ: Kiểm tra viên cao cấp về điều tra chống buôn lậu có quyền tự mình quyết định trong các công việc liên quan đến chuyên môn và nghiệp vụ. Điều này đảm bảo rằng họ có khả năng đưa ra những quyết định hợp lý và hiệu quả trong việc chống buôn lậu.

- Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao: Kiểm tra viên cao cấp về điều tra chống buôn lậu được tự do lựa chọn và áp dụng phương pháp thực hiện công việc. Điều này cho phép họ tận dụng những kỹ năng và kinh nghiệm cá nhân để đạt được hiệu quả tốt nhất trong công tác của mình.

- Tham gia ý kiến hoặc kiến nghị trong điều động công chức thuộc đơn vị: Kiểm tra viên cao cấp về điều tra chống buôn lậu có quyền tham gia đưa ra ý kiến hoặc kiến nghị trong việc điều động các cán bộ công chức thuộc đơn vị. Điều này giúp xây dựng một đội ngũ chuyên gia đồng lòng và có sự đồng thuận trong công tác chống buôn lậu.

- Được cung cấp thông tin về công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan: Kiểm tra viên cao cấp về điều tra chống buôn lậu có quyền nhận thông tin về công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan. Điều này đảm bảo rằng họ được cung cấp đầy đủ thông tin và hướng dẫn để thực hiện nhiệm vụ được giao một cách chính xác và hiệu quả.

- Được yêu cầu cung cấp thông tin và đánh giá mức độ xác thực của thông tin: Kiểm tra viên cao cấp về điều tra chống buôn lậu có trách nhiệm cung cấp thông tin và đánh giá mức độ xác thực của thông tin liên quan đến nhiệm vụ được giao. Điều này đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin được sử dụng trong quá trình điều tra và chống buôn lậu.

Tóm lại, Kiểm tra viên cao cấp về điều tra chống buôn lậu có những quyền hạn cụ thể để thực hiện nhiệm vụ của mình một cách chính xác, hiệu quả và có trách nhiệm. Nhờ vào những quyền hạn này, họ có thể đóng góp tích cực vào công tác chống buôn lậu và bảo vệ an ninh, trật tự xã hội.

Xem thêm >> Tiêu chuẩn về năng lực để trở thành Kiểm tra viên cao cấp Thuế?

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!