1. Mức lương của kiểm tra viên cao cấp hải quan hiện nay

Mức lương của kiểm tra viên cao cấp hải quan hiện nay được tính dựa theo quy định tại Bảng 2 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước được ban hành bởi Nghị định 204/2004/NĐ-CP có quy định như sau:

Hệ số lương Công chức loại A3.1 Mức lương từ ngày 01 tháng 07 năm 2019
Bậc 1 6.20 9.238.000
Bậc 2 6.56 9.774.400
Bậc 3 6.92 10.310.800
Bậc 4 7.28 10.847.200
Bậc 5 7.64 11.383.600
Bậc 6 8.00 11.920.000

Bên cạnh đó thì do có sự thay đổi rong mức lương cơ sở, tăng từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng kể từ 1 tháng 7 năm 2023 cho nên bảng lương của kiểm tra viên cao cấp hải quan thay đổi như sau:

Hệ số lương Công chức loại A3.1 Mức lương từ ngày 1 tháng 07 năm 2023
Bậc 1 6.20 11.160.000
Bậc 2 6.56 11.808.000
Bậc 3 6.92 12.456.000
Bậc 4 7.28 13.104.000
Bậc 5 7.64 13.752.000
Bậc 6 8.00 14.400.000

 

2. Hiện nay thì kiểm tra viên cao cấp hải quan có nhiệm vụ gì?

Kiểm tra viên cao cấp hải quan đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý và giám sát hoạt động xuất nhập khẩu, đóng góp vào sự phát triển và bảo vệ lợi ích quốc gia. Dưới đây là phân tích chi tiết về nhiệm vụ và trách nhiệm của kiểm tra viên cao cấp hải quan theo quy định của Thông tư 29/2022/TT-BTC:

Kiểm tra viên cao cấp hải quan được xác định là nhân viên cao cấp nhất trong lĩnh vực hải quan, có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cao. Chức vụ này thường được phân công cho những người có kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực hải quan. Nhiệm vụ chính của họ là hỗ trợ các cấp quản lý lãnh đạo trong tổ chức triển khai, thực thi pháp luật về hải quan đối với các hoạt động có quy mô lớn, độ phức tạp cao, hoặc tiến hành ở phạm vi liên tỉnh hoặc toàn quốc.

Nhiệm vụ:

- Quản lý nhà nước về hải quan: Kiểm tra viên cao cấp hải quan chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan đối với các đối tượng có quy mô và tính chất phức tạp. Điều này bao gồm quản lý các hoạt động xuất nhập khẩu có liên quan đến nhiều ngành kinh tế, xã hội, an ninh và đối ngoại. Kiểm tra viên cao cấp hải quan cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng khác, bao gồm cả cơ quan an ninh, y tế, môi trường và thương mại. Họ cũng phải hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân trong việc tuân thủ các quy định hải quan. Họ tham gia vào quá trình đề xuất và phát triển các chính sách và quy định mới liên quan đến quản lý hải quan. Điều này bao gồm việc điều chỉnh và cải thiện các chính sách hiện tại để đáp ứng được yêu cầu của thị trường và cải thiện hiệu quả quản lý.

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách hải quan: Kiểm tra viên cao cấp chủ trì việc đề xuất các biện pháp cải thiện và điều chỉnh các chế độ, chính sách hải quan để đảm bảo tính hiệu quả và linh hoạt trong quản lý nhà nước về hải quan. Được yêu cầu phải có chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước khi thông quan. Điều này nhấn mạnh vào sự quan trọng của việc đảm bảo rằng các sản phẩm nhập khẩu đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và bảo vệ môi trường trước khi được phép lưu thông trên thị trường nội địa.

- Phân tích và đánh giá hoạt động hải quan: Kiểm tra viên cao cấp hải quan thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, phân tích và đánh giá hoạt động nghiệp vụ hải quan, đồng thời cũng đối diện với các hoạt động khác có liên quan đến nghiệp vụ hải quan như đối ngoại và an ninh. Phân tích và đánh giá hoạt động hải quan là một phần quan trọng của công việc của kiểm tra viên cao cấp hải quan. Trong vai trò này, họ có nhiệm vụ tổng hợp, phân tích và đánh giá các khía cạnh của hoạt động nghiệp vụ hải quan để đảm bảo tính hiệu quả và linh hoạt trong quản lý nhà nước về hải quan.

- Chủ trì nghiên cứu và xây dựng văn bản pháp luật: kiểm tra viên cao cấp sẽ tham gia vào quá trình nghiên cứu và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hải quan, đồng thời tổ chức xây dựng, bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy trình nghiệp vụ hải quan để đáp ứng các yêu cầu thay đổi trong môi trường kinh doanh và hải quan. 

- Bồi dưỡng nghiệp vụ: Cuối cùng, kiểm tra viên cao cấp cũng tham gia vào việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho các công chức, viên chức hải quan để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng làm việc.

Nhìn chung thì kiểm tra viên cao cấp hải quan đóng vai trò không thể phủ nhận trong việc thúc đẩy sự phát triển và hiệu quả hoạt động hải quan. Chức vụ này yêu cầu sự am hiểu sâu sắc về pháp luật và quy trình hải quan, cũng như khả năng lãnh đạo và phân tích tốt để đảm bảo rằng các quy định và chính sách liên quan đều được thực thi một cách hiệu quả và công bằng.

 

3. Quy định về tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với kiểm tra viên cao cấp hải quan

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn và nghiệp vụ là yếu tố quan trọng đối với các kiểm tra viên cao cấp hải quan để đảm bảo rằng họ có đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện công việc của mình một cách hiệu quả và chính xác. Dưới đây là các yêu cầu cụ thể về năng lực chuyên môn và nghiệp vụ:

- Nắm vững đường lối chủ trương chính sách: Kiểm tra viên cao cấp hải quan cần phải hiểu rõ và nắm vững đường lối chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật kinh tế, tài chính, cũng như các chính sách chế độ của Nhà nước liên quan đến công tác Hải quan. Điều này bao gồm cả việc hiểu rõ các quy định pháp luật quốc tế liên quan đến nghiệp vụ hải quan để đảm bảo tuân thủ đúng đắn và hiệu quả trong công việc hàng ngày.

- Kiến thức toàn diện về nghiệp vụ hải quan:  Kiểm tra viên cao cấp hải quan cần có kiến thức toàn diện về các quy trình và quy định liên quan đến nghiệp vụ hải quan. Điều này bao gồm cả việc nắm vững các quy định về hải quan, thuế và lệ phí hải quan, quy trình thông quan hàng hóa, và các biện pháp kiểm tra và kiểm soát.

- Năng lực phân tích và đánh giá: Kiểm tra viên cấp cao hải quan cần có khả năng phân tích, tổng hợp và đánh giá tình hình hoạt động quản lý nhà nước về hải quan. Họ phải có khả năng đưa ra các dự báo về xu hướng phát triển và đề xuất các biện pháp cải tiến và điều chỉnh chính sách để đáp ứng nhu cầu của thị trường và xã hội.

- Năng lực đề xuất chính sách: kiểm tra viên cao cấp hải quan cần có khả năng đề xuất và tham mưu cho việc phát triển chính sách mới hoặc sửa đổi chính sách hiện tại liên quan đến lĩnh vực hải quan. Điều này bao gồm cả việc tham gia vào việc xây dựng và điều chỉnh các dự án luật, pháp lệnh và đề án liên quan đến hải quan để đảm bảo tính hợp pháp và hiệu quả.

- Năng lực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ: Kiểm tra viên cấp cao hải quan cần có khả năng thực hiện nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ công nghệ để cải tiến và nâng cao chất lượng và hiệu quả trong lĩnh vực hải quan. Điều này đòi hỏi họ phải cập nhật và áp dụng những công nghệ mới nhất vào công việc của mình.

- Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin:  Cuối cùng, kiểm tra viên cấp cao hải quan cần có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản để hiệu quả trong công việc. Điều này bao gồm cả việc sử dụng các phần mềm và công cụ điện tử để quản lý dữ liệu và thông tin hải quan một cách chính xác và tiện lợi.

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ một cách cụ thể và chi tiết nhất có thể

Ngoài ra thì các bạn còn có thể theo dõi nội dung bài viết sau đâu của chúng tôi: Kiểm tra viên hải quan là gì? Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên hải quan