1. Bộ Thông tin và truyền thông công bố danh sách các trang web có dấu hiệu vi phạm pháp luật?

Theo Nghị định số 70/2021/NĐ-CP, được sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo, hạn chế các hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam.

Trong Điều 13, quy định về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam, có điểm số 6 đề cập đến việc xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Theo đó, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo, và người quảng cáo không được hợp tác phát hành sản phẩm quảng cáo trên các trang thông tin điện tử mà cơ quan chức năng có thẩm quyền thông báo vi phạm pháp luật công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo quy định được trích dẫn, ngày 30/9/2022, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố danh sách các trang web có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên trang thông tin điện tử của mình. Việc này nhằm mục đích giúp các đơn vị liên quan xác định rõ các trang thông tin điện tử không được phép hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực quảng cáo.

Thông qua công bố danh sách này, Bộ Thông tin và Truyền thông mong muốn tạo ra sự minh bạch và công khai trong việc xử lý vi phạm pháp luật về quảng cáo trên các trang thông tin điện tử. Các đơn vị kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo và người quảng cáo sẽ có thể tra cứu danh sách này để biết được những trang web nào đã vi phạm pháp luật và không được phép hợp tác kinh doanh quảng cáo.

Việc xác định các trang web vi phạm pháp luật và không được phép hợp tác kinh doanh quảng cáo là một bước quan trọng trong việc kiểm soát và quản lý hoạt động quảng cáo trên không gian mạng. Điều này giúp ngăn chặn các hành vi lừa đảo, gian lận và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến.

Các đơn vị kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo và người quảng cáo cần thận trọng và tuân thủ quy định pháp luật về quảng cáo trên không gian mạng. Việc không hợp tác phát hành sản phẩm quảng cáo trên các trang web vi phạm pháp luật là một biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng và đảm bảo một môi trường kinh doanh lành mạnh và công bằng trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến.

Ngoài việc công bố danh sách các trang web vi phạm pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cần tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát và giám sát chặt chẽ hoạt động quảng cáo trên không gian mạng. Đồng thời, cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về quy định pháp luật và các rủi ro liên quan đến việc tiếp cận thông tin không đáng tin cậy trên mạng.

Chỉ khi mọi bên tham gia tuân thủ quy định pháp luật và chung tay xây dựng một môi trường quảng cáo trực tuyến lành mạnh và đáng tin cậy, chúng ta mới có thể thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành quảng cáo và đảm bảo lợi ích của cả người tiêu dùng và các doanh nghiệp.

Theo đó, danh sách được công bố bao gồm các website sau:

 • xoilac3.com
 • xoilac8.tv
 • 91phutz.tv
 • vebo2.tv
 • 7up.vin
 • 8us88.com
 • ae88.vin
 • binh88.net
 • bo789.vip
 • bonclub.us
 • Gam88.club
 • go789.fun
 • go88.love
 • Huto88.club
 • kk.fan
 • nemo.vin
 • ku789.fun
 • ku789.win
 • Kuvip789.biz
 • Kuwin.vin
 • kuwin.win
 • Manclub.club
 • Mely.fun
 • play.tx66.fun
 • playsun.fun
 • sao88.net
 • sicbo.vin
 • sonson.club
 • sun52.club
 • thantai.live
 • Top86.vin
 • top86.win
 • vin.club
 • vip79.fun
 • win79.vip
 • zalo.fan
 • bay365.vip
 • bayvip.live
 • hayvin.bet
 • nohu99.net
 • sunnet.win
 • go88.ai
 • sumvip88.club
 • thanquay247.vip
 • tx68.vin
 • nohu99.net
 • play.sicbo.vin
 • play.top86.win

 

2. Nghĩa vụ và quyền của người phát hành quảng cáo, người quảng cáo là gì?

Căn cứ vào khoản 1 Điều 1 của Nghị định 70/2021/NĐ-CP, các quy định về người phát hành và người quảng cáo có liên quan đến việc ký kết hợp đồng với người kinh doanh dịch vụ quảng cáo (bao gồm cả tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới), có một số quyền và nghĩa vụ như sau:

- Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo phải yêu cầu không đặt sản phẩm quảng cáo vào nội dung vi phạm luật được quy định tại khoản 1 Điều 8 của Luật An ninh mạng 2018 và Điều 28 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

- Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo phải có giải pháp kỹ thuật để người phát hành quảng cáo và người quảng cáo tại Việt Nam có thể kiểm soát và loại bỏ các sản phẩm quảng cáo vi phạm pháp luật Việt Nam trên hệ thống cung cấp dịch vụ.

Những quyền và nghĩa vụ này nhằm đảm bảo tính hợp pháp và an toàn của các hoạt động quảng cáo, đồng thời ngăn chặn việc sử dụng quảng cáo để phạm tội, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm an ninh mạng tại Việt Nam.

Qua đó, các bên liên quan đến hoạt động quảng cáo, bao gồm người phát hành, người quảng cáo và người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, cần thực hiện đúng quy định trên để đảm bảo tuân thủ pháp luật và tạo môi trường kinh doanh quảng cáo lành mạnh và bền vững tại Việt Nam.

 

3. Kinh doanh dịch vụ quảng cáo phải báo cáo định kỳ cho cơ quan nào?

Trước đây, tại khoản 2 Điều 15 của Nghị định 181/2013/NĐ-CP, có quy định chi tiết về trách nhiệm của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo khi thực hiện các hợp đồng dịch vụ quảng cáo trên trang thông tin điện tử của tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam. Cụ thể, quy định này gồm các nội dung sau:

- Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo phải chịu trách nhiệm về các sản phẩm quảng cáo khi thực hiện dịch vụ quảng cáo.

- Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo phải thực hiện các hoạt động hỗ trợ, quảng cáo và khai thác quảng cáo trên các trang thông tin điện tử của tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài khi đáp ứng các quy định pháp luật của Việt Nam về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

- Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo phải gửi báo cáo định kỳ, 6 tháng một lần, về hoạt động thực hiện dịch vụ quảng cáo cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi người kinh doanh dịch vụ quảng cáo đặt trụ sở chính, theo mẫu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định. Ngoài ra, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo cũng phải báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hiện tại, dựa trên quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định 70/2021/NĐ-CP, có những quy định sau đây:

Theo Điều 15 - Báo cáo định kỳ:

- Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo trong nước khi hợp tác với tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam phải thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm (trước ngày 31 tháng 12) hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) theo Mẫu số 01 được ban hành kèm theo Nghị định này. Việc gửi báo cáo có thể được thực hiện qua một trong các hình thức sau: gửi báo cáo trực tiếp, qua đường bưu chính hoặc qua phương tiện điện tử.

- Các Sở Thông tin và Truyền thông phải thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm (trước ngày 31 tháng 12) hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, theo chức năng và nhiệm vụ được phân công về quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử).

Theo điều chỉnh từ Nghị định 70/2021/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/09/2021, thay thế cho Nghị định 181/2013/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo trong nước khi hợp tác với tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam sẽ thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm cho Bộ Thông tin và Truyền thông. Điều này đồng nghĩa với việc thay đổi chế độ báo cáo từ trước đây là 6 tháng/lần cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quy định mới này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thu thập thông tin và giám sát hoạt động quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam. Báo cáo định kỳ hàng năm giúp Bộ Thông tin và Truyền thông cập nhật thông tin đầy đủ về hoạt động quảng cáo, từ đó đánh giá tác động của quảng cáo đến người tiêu dùng và xác định các biện pháp quản lý hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, việc thực hiện báo cáo định kỳ cũng thể hiện sự minh bạch và trách nhiệm của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo trong việc tuân thủ quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Thay vì chỉ báo cáo cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc chuyển sang báo cáo cho Bộ Thông tin và Truyền thông cũng tạo ra sự thống nhất và tăng cường sự liên kết giữa các cơ quan quản lý liên quan đến hoạt động quảng cáo. Điều này đảm bảo rằng thông tin quảng cáo được thu thập và xử lý một cách toàn diện, từ đó đưa ra các quyết định chính xác và hợp lý về quản lý quảng cáo trên toàn quốc.

Xem thêm >> Đăng ký bảo hộ độc quyền các dịch vụ quảng cáo, marketing mục tiêu, dịch vụ quan hệ truyền thông.

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn