Sắp tới công ty sẽ tiến hành ký lại hợp đồng lao động với tất cả nhân viên, trong đó có rất nhiều nhân viên đã ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Loại hợp đồng lao động công ty sẽ ký lại là hợp đồng có thời hạn 1 năm, có những người sẽ bị ký hợp đồng lao động thời vụ. Vậy xin hỏi luật sư căn cứ vào pháp luật hiện hành thì việc làm này của công ty có đúng không? Nếu vi phạm luật thì đã vi phạm luật nào, điều khoản bao nhiêu? Em xin cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê.

Trả lời:

1. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp.

Căn cứ Điều 45 Bộ luật lao động năm 2012:

- Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã thì người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục sử dụng số lao động hiện có và tiến hành việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Trong trường hợp không sử dụng hết số lao động hiện có, thì người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.

- Trong trường hợp chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, thì người sử dụng lao động trước đó phải lập phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.

- Trong trường hợp người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc theo quy định tại Điều này, thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.

Như vậy, Công ty bạn đã quyết định bán công ty cho một công ty nước ngoài thì phải lập phương án sử dụng lao động. Còn trường hợp không thể tiếp tục sử dụng những lao động này thì phải chấm dứt hợp đồng và trả trợ cấp thôi việc cho người lao động.

2. Các loại hợp đồng lao động theo pháp luật hiện hành:

Theo quy định tại Điều 22 Bộ luật lao động 2012 quy định về các loại hợp đồng lao động như sau:

>> Xem thêm:  Điều kiện được đặc cách xét vào biên chế của viên chức?

"1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác."

Như vậy, theo quy định nêu trên thì Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng được chuyển tiếp từ hợp đồng xác định thời hạn. Công ty có thể thỏa thuận với bạn chấm dứt hợp đồng này khi các bên có nhu cầu chấm dứt hợp đồng và không ký kết tiếp nữa. Tuy nhiên, không được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng không xác định thời hạn để ký hợp đồng xác định định thời hạn.

>> Xem thêm:  Người lao động xin nghỉ việc có phải bồi thường chi phí đào tạo cho công ty không ?

Trong trường hợp này công ty bạn đã bán cho một tập đoàn nước ngoài và tập đoàn này đang nắm quyền sở hửu 80% cổ phần công ty và đang quản lý tất cả mọi hoạt động của công ty nên có thể tiến hành ký lại hợp đồng lao động với tất cả nhân viên của công ty mà không vi phạm. Chỉ vi phạm nếu Công ty cổ phần trước kia của bạn đang ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn mà lại chuyển sang hợp đồng lao động xác định thời hạn và giao kết hợp đồng lao động mùa vụ có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên.

3. Xử phạt hành chính về hành vi vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động:

Trường hợp Công ty thực hiện không đúng loại hợp đồng theo Điều 22 Bộ luật lao động thì sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 95/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 88/2015/NĐ-CP như sau:

- Phạt tiền người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc có thời hạn trên 3 tháng; không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động; giao kết hợp đồng lao động không đầy đủ các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động; giao kết hợp đồng lao động trong trường hợp thuê người lao động làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước không theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua emailđể nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Người lao động phải bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không?

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Tư vấn việc trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ chấm dứt HĐLĐ ?