Câu hỏi:

Thưa Luật sư, công ty tôi hiện tại đang thực hiện một hình thức xử lý kỉ luật trừ lương với tôi, vì lý do tôi đi làm muộn, họ không chấp nhận về việc lý do về giao thông, tắc đường với tôi. Tôi đã làm việc ở công ty đến nay là khoảng một năm rồi, trước đây công ty không có hình thức xử lý kỷ luật này, nhưng bây giờ mới có. Tôi rất bức xúc về về vấn đề này. Tôi cảm thấy mất niềm tin từ phía công ty. Vậy cho tôi hỏi việc làm của công ty tôi như thế là có đúng hay không? Mong được quý công ty giải đáp thắc mắc. Trân trọng cám ơn.

Giải quyết vấn đề:

1. Kỷ luật lao động là gì? như thế nào được gọi là kỷ luật lao động theo đúng quy định của Pháp luật?

Cơ sở pháp lý: Điều 118 Luật Lao động 2012
Điều 118. Kỷ luật lao động
Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh trong nội quy lao động.

2. Khi kỉ luật lao động cần tuân thủ theo nguyên tắc nào? Phải kỷ luật lao động như thế nào mới đúng quy định của Luật?

Cơ sở pháp lý: Điều 118 Luật Lao động 2012
Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau:
  • Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;
  • Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;
  • Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật;
  • Việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản.
Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.
Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.
Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:

>> Xem thêm:  Chế độ trả lương cho người lao động làm việc tại các cơ quan nhà nước?

  • Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;
  • Đang bị tạm giữ, tạm giam;
  • Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều 126 của Bộ luật này;
  • Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.
Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

3. Có những loại xử lý kỷ luật lao động nào?

Căn cứ theo Điều 125 Bộ Luật Lao động 2012 có quy định cụ thể như sau:

Điều 125. Hình thức xử lý kỷ luật lao động
1. Khiển trách.
2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức.
3. Sa thải.

4. Khi xử lý kỉ luật lao động cần lưu ý những gì?

Điều 128. Những quy định cấm khi xử lý kỷ luật lao động
1. Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động.
2. Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.
3. Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động.
Như vậy có nghĩa là về nguyên tắc thì không được dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

5. Nếu kỷ luật lao động bằng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động thì sẽ bị phạt như thế nào?

Điều 15. Vi phạm quy định về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất
.....
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau đây:
a) Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động khi xử lý kỷ luật lao động;
b) Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động;
c) Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc hoàn trả khoản tiền đã thu hoặc trả đủ tiền lương cho người lao động đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này;
b) Buộc nhận người lao động trở lại làm việc và trả đủ tiền lương cho người lao động tương ứng với những ngày nghỉ việc đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm d Khoản 2 và Điểm c Khoản 3 Điều này.”
Như vậy có nghĩa là, hành vi xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động là hành vi vi phạm, trái với quy định của Pháp luật hiện hành, theo đó, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng . Đồng thời, Buộc hoàn trả khoản tiền đã thu hoặc trả đủ tiền lương cho người lao động.
Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bạn có thể soạn đơn khiếu nại khiếu nại lên trực tiếp Ban Giám Đốc công ty của bạn để đề nghị yêu cầu giải quyết về vấn đề này theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.
Luật Minh Khuê cung cấp đến Quý khách hàng một mẫu đơn khiếu nại theo đúng quy định của Pháp Luật như sau để quý khách hàng có thể tham khảo theo đúng quy định của Phá Luật hiện hành:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN KHIẾU NẠI
(Về việc…………………..)
Kính gửi: (Tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết)
Tên tôi là:……………………………. sinh ngày……….tháng……….năm……………
Thường trú tại:………………………. …………………………………………………..
Số CMND………………………………………………………………………………..
Ngày và nơi cấp:…………………………………………………………………………
Hiện đang (làm gì, ở đâu): ………………………………………………………………
Khiếu nại về hành vi hành chính của: .......................... (Ghi tên người bị khiếu nại)
Giải trình vụ việc cần khiếu nại:
-Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết.
Yêu cầu giải quyết khiếu nại:
- Đề nghị thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, chứng cứ, người biết việc làm chứng…)
- Giải quyết lại theo đúng chính sách pháp luật, đúng quyền lợi hợp pháp.
Tôi xin cam đoan về nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại.
Mong quý cơ quan sớm xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho ……………………
………………………………………………………………………………………………
Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.
………….., ngày…. tháng… năm….
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)