Sản xuất có phát triển hay không, các quan hệ xã hội có ổn định hay không, một phần dựa vào sự tuân thủ và ý thức kỉ luật của người lao động. Đặc biệt, đối với người sử dụng lao động, người lao động - những chủ thể của quan hệ lao động thì kỉ luật lao động lại càng có ý nghĩa. Hơn thế nữa, kỉ luật lao động còn có vai trò đối với cả nhà nước và xã hội.

1. Vai trò kỷ luật lao động đối với người sử dụng lao động

Bất cứ hoạt động tập thể nào cũng cần phải có kỉ luật. Đặc biệt đối với lao động, một hoạt động mang tính chất xã hội hoá cao thì kỉ luật lao động lại càng không thể thiếu. Kỉ luật lao động chính là cơ sở để tổ chức lao động khoa học và có hiệu quả trong phạm vi đơn vị sử dụng lao động và hên phạm vi của toàn xã hội. Thông qua kỉ luật lao động, người sử dụng lao động sẽ duy trì được trật tự, nề nếp trong doanh nghiệp, ổn định được sản xuất kinh doanh. Sự tuân thủ nghiêm túc kỉ luật lao động của người lao động sẽ là yếu tố quan họng giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được năng suất, chất lượng, hiệu quả, là đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy sản xuất phát triển. Đặc biệt, trong xã hội hiện đại, khi khoa học - công nghệ ngày càng phát triển, các doanh nghiệp áp dụng các quy trình công nghệ mới, sử dụng các loại máy móc thiết bị hiện đại thì kỉ luật lao động phải là vấn đề được đặt lên hàng đầu. Lao động được tổ chức theo dây chuyền, các hoạt động lao động mang tính chuyên môn hoá cao đòi hỏi người lao động phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về kỉ luật lao động. Nếu người lao động không tuân thủ kỉ luật lao động không những sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn rất dễ dẫn đến các sự cố trong sản xuất, tai nạn lao động đối với người lao động.

Mặt khác, thông qua những quy định về kỉ luật như bảo vệ tài sản, bí mật công nghệ kinh doanh, người sử dụng lao động không chỉ bảo vệ được quyền sở hữu về tài sản của mình mà còn giữ gìn được thông tin, tài liệu của doanh nghiệp, điểm mấu chốt quan trọng của hoạt động kinh doanh. Vì vậy, ở bât kì đơn vị sử dụng lao động nào, vấn đề kỉ luật lao động bao giờ cũng được thiết lập, duy trì và được đặt lên hàng đầu.

2. Vai trò kỷ luật lao động đối với người lao động

Kỉ luật lao động là một trong những căn cứ để người lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ lao động của mình, là thước đo tác phong, bản lĩnh của người lao động trong xã hội công nghiệp hiện đại. Kỉ luật lao động rèn luyện người lao động, buộc người lao động phải tuân theo những trật tự, nề nếp nhất định nên sẽ tạo cho người lao động tác phong công nghiệp, nếp sống văn minh. Trong nền sản xuất nhỏ, người thợ thủ công làm việc có thể tự do, tuỳ tiện. Thời gian làm việc của họ có thể tuỳ theo từng ngày, sản phẩm được làm theo kinh nghiệm của cá nhân không thật cần phải tuân thủ theo một tiêu chuẩn cố định nào. Nhưng trong nền sản xuất hiện đại, người lao động phải đi làm đúng giờ, sự chậm trễ của người lao động sẽ ảnh hưởng và gây trở ngại đến hoạt động lao động của những người lao động khác, đến công việc sản xuất của cả phân xưởng. Hơn nữa, để đảm bảo chất lượng của sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn, trong quá trình làm việc, người lao động phải tuân theo các quy trình kĩ thuật, một trình tự nhất định. Nếu người lao động không tuân thủ sẽ gây rối loạn trong quá trình lao động, dễ dẫn đến hư hỏng máy móc thiết bị, sản phẩm, năng suất lao động không cao.

Chính vì vậy, trong xã hội hiện đại, khi khoa học - công nghệ ngày càng phát triển, kỉ luật lao động là điều hết sức cần thiết, là yêu cầu thiết yếu đối với mỗi người lao động khi tham gia quan hệ lao động. Việc tuân thù kỉ luật lao động sẽ giúp người lao động thực hiện được các nghĩa vụ lao động, hạn chế được những thiệt hại về tài sản cho người sử dụng lao động cũng như những thiệt hại mà người lao động phải bồi thường cho người sử dụng lao động do hành vi vi phạm kỉ luật của mình gây ra. Ngoài ra, kỉ luật lao động còn là biện pháp để giáo dục và rèn luyện người lao động có tinh thần trách nhiệm, ý thức tập thể, có bản lĩnh đấu tranh chống tiêu cực trong lĩnh vực lao động, sản xuất cũng như tạo cho người lao động có được tác phong công nghiệp.

3. Vai trò kỷ luật lao động đối nhà nước và xã hội

Kỉ luật lao động là cơ sở để tổ chức lao động có hiệu quả và trên cơ sở đó không ngừng nâng cao đời sông của người lao động. Kỉ lao động sẽ đảm bảo cho quá trình tổ chức lao động được chặt ( trở thành một khối thống nhất, vững mạnh. Không có kỉ luật động hoặc kỉ luật lao động lỏng lẻo sẽ khó có thể tổ chức lao được hiệu quả, không đảm bảo mọi người lao động, mọi tập thể lao động. Đặc biệt trong xã hội công nghiệp hoá, hiện đại hóá, kỉ luật lao động có vai trò và tác dụng hết sức to lớn. Nền sản xuất cơ khí hoá, hiện đại hoá đòi hỏi tính tổ chức, tính tập thể hết sức chặt chề và điều đó chỉ được đảm bảo khi có kỉ luật lao động. Không; có kỉ thuật hiện đại, không thể tổ chức lao động phù hợp với yêu cầu của sản xuất lớn, không thể quản lí được nền sản xuất lớn. Kỉ luật lao động là một trong những điều kiện tiên quyết để thực hiện việc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và để thực hiện được công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thì người lao động phải có kỉ luật lao động, phải có tác phong công nghiệp. Đồng thời, việc thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước cũng sê tạo cho người lao động tác phong công nghiệp trong quá trình làm việc.

Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường, việc tuân thủ tốt kỉ luật lao động còn là một trong các yếu tố thu hút đầu tư trong nước cũng như nước ngoài, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Hơn nữa, kỉ luật lao động còn tạo ra môi trường và điều kiện cho quan hệ lao động phát triển hài hoà, ổn định, trên cơ sở đó ổn định trật tự chung của xã hội. Sự tuân thủ nghiêm túc kỉ luật lao động của người lao động cũng sẽ tạo cho người lao động ý thức chấp hành tốt các quy định của nhà nước cũng như trật tự xã hội nói chung. Do đó, có thể thấy rằng, kỉ luật lao động trong các đơn vị được duy trì cũng sẽ là một trong các yếu tố để xã hội được ổn định và phồn vinh.

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến luật lao động về vai trò kỷ luật lao động, Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê