Lãi suất phần trăm hàng năm là chi phí tín dụng thực của các khoản vay tiêu dùng và vay mua bất động sản, được thể hiện bằng số phần trăm. Lãi suất phần trăm hàng năm là phí tài chính mà người vay thực trả, bao gồm lãi vay, phần trăm khấu trừ, và chi phí gốc.

Luật Trung thực trong Cho vay Liên bang (Federal Truth In Lending Act) năm 1968 yêu cầu người cho vay tính phí tín dụng theo tỷ lệ phần trăm hàng năm, và công khai lãi suất phần trăm hàng năm bằng kiểu chữ đậm lớn trong các tài liệu nộp đơn xin vay.