1. Làm sao khi quỹ khám chữa bệnh BHYT không đủ chi trả chi phí khám chữa bệnh quân nhân chuyên nghiệp?

Khi Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không đủ để chi trả chi phí khám chữa bệnh cho quân nhân chuyên nghiệp, cần thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo rằng họ nhận được sự chăm sóc y tế cần thiết mà họ đáng được. Theo quy định tại Điều 7 của Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT--BQP-BYT-BTC, cụ thể là:

- Thanh toán Chi phí: Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sẽ thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế cho quân nhân chuyên nghiệp trong các trường hợp cấp cứu hoặc khi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Đồng thời, các khoản chi phải tuân thủ đúng quy định về thuốc, hóa chất, vật tư y tế, và giá dịch vụ kỹ thuật y tế, và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Bảo đảm chi phí: Trong trường hợp Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không đủ, ngân sách nhà nước sẽ tiếp tục bảo đảm các nội dung chi này. Điều này đảm bảo rằng quân nhân chuyên nghiệp vẫn nhận được dịch vụ y tế cần thiết mà họ cần.

- Quy trình quản lý chi phí: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sẽ quyết toán các khoản chi phí liên quan với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng hợp phần chi phí này để báo cáo Bộ Tài chính. Điều này giúp đảm bảo rằng các cơ sở y tế được thanh toán đầy đủ và kịp thời.

Qua đó, các biện pháp này giúp đảm bảo rằng quân nhân chuyên nghiệp vẫn có quyền được hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao mà họ cần, bất kể tình trạng tài chính của Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Theo Điều 7 của Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT--BQP-BYT-BTC, khi Quỹ khám chữa bệnh không đủ, ngân sách nhà nước sẽ tiếp tục đảm bảo các khoản chi phí này. Điều này thể hiện sự cam kết của Nhà nước đối với việc bảo vệ sức khỏe của quân nhân. Tuy nhiên, việc sử dụng ngân sách nhà nước không nên được coi là một giải pháp bền vững và lâu dài. Thay vào đó, cần thiết phải thực hiện các biện pháp để cải thiện quản lý tài chính và tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn lực trong hệ thống y tế. Có thể áp dụng các biện pháp như tăng cường kiểm soát chi phí y tế, cải thiện quy trình thanh toán và quản lý Quỹ khám chữa bệnh, cũng như nâng cao hiệu suất hoạt động của các cơ sở y tế.

Ngoài ra, cần thiết phải đánh giá lại các chính sách bảo hiểm y tế đang được áp dụng để đảm bảo rằng chúng phản ánh đúng nhu cầu và điều kiện của quân nhân chuyên nghiệp. Các biện pháp này cần được thực hiện một cách có trách nhiệm và cân nhắc để đảm bảo rằng quân nhân không gặp khó khăn trong việc truy cập dịch vụ y tế chất lượng.

Theo đó, việc đảm bảo quỹ khám chữa bệnh đủ để chi trả chi phí y tế cho quân nhân chuyên nghiệp là một nhiệm vụ quan trọng của Nhà nước. Tuy nhiên, cần thiết phải thực hiện các biện pháp hiệu quả để giải quyết tình trạng này một cách bền vững và đảm bảo rằng quân nhân vẫn nhận được dịch vụ y tế chất lượng và kịp thời.

Như vậy thì dựa theo quy định trên, trong trường hợp Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không đủ đề chi trả chi phí khám chữa bệnh quân nhân chuyên nghiệp thì cơ quan Bảo hiểm y tế sẽ sử dụng ngân sách của Nhà nước để tiếp tục bảo đảm các nội dung chi cho quân nhân đang khám chữa bệnh.

 

2. Hiện nay việc bổ sung chi phí cho Qũy khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được Bảo hiểm y tế thực hiện như thế nào?

Việc bổ sung chi phí cho Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được Bảo hiểm y tế thực hiện theo quy định cụ thể tại Điều 21 của Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC. Trong tình huống mà Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế có số chi lớn hơn số thu, Bảo hiểm y tế thực hiện các biện pháp sau đây để giải quyết tình hình:

- Bù toàn bộ phần vượt quỹ: Trong trường hợp chi phí trong phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế đã vượt quỹ khám bệnh, chữa bệnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ bù toàn bộ phần vượt quỹ của chi phí này. Điều này đảm bảo rằng các dịch vụ y tế cần thiết được thanh toán một cách đầy đủ và kịp thời.

- Yêu cầu bổ sung kinh phí: Trong trường hợp chi phí trong phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế chưa vượt quỹ nhưng tổng chi phí chung vượt quỹ khám bệnh, chữa bệnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tổng hợp và báo cáo Bộ Tài chính để yêu cầu cấp bổ sung kinh phí.

- Chuyển bổ sung kinh phí: Sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt bổ sung kinh phí phần chi phí vượt quỹ, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng sẽ thực hiện chuyển bổ sung kinh phí này về các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Điều này đảm bảo rằng các cơ sở y tế có đủ tài chính để tiếp tục cung cấp dịch vụ y tế cho quân nhân chuyên nghiệp và những người cần chăm sóc y tế.

Qua các biện pháp này, Bảo hiểm y tế đảm bảo rằng tài chính được quản lý một cách hiệu quả và các dịch vụ y tế cần thiết được cung cấp cho những người có nhu cầu, đặc biệt là quân nhân chuyên nghiệp và gia đình họ.

 

3. Bảo hiểm y tế Bộ Quốc phòng được mở tài khoản tiền gửi các khoản thu chi cho quỹ khám chữa bệnh tại các đơn vị nào?

Theo quy định tại Điều 20 của Nghị định 70/2015/NĐ-CP, Bảo hiểm y tế Bộ Quốc phòng được mở tài khoản tiền gửi các khoản thu, chi bảo hiểm y tế tại những đơn vị sau:

- Kho bạc Nhà nước: Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng sẽ mở tài khoản tiền gửi các khoản thu, chi bảo hiểm y tế tại Kho bạc Nhà nước. Điều này đảm bảo rằng các khoản thu và chi phí liên quan đến bảo hiểm y tế của Bộ Quốc phòng được quản lý một cách chặt chẽ và minh bạch theo quy định của pháp luật.

- Ngân hàng thương mại: Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng cũng có thể mở tài khoản tiền gửi các khoản thu, chi bảo hiểm y tế tại ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt và được xếp loại tín nhiệm cao. Điều này giúp đảm bảo rằng tài chính của Bảo hiểm y tế Bộ Quốc phòng được quản lý một cách hiệu quả và an toàn. Việc mở tài khoản tiền gửi các khoản thu, chi bảo hiểm y tế tại ngân hàng thương mại là một biện pháp quan trọng giúp Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng quản lý tài chính một cách linh hoạt và hiệu quả hơn. Khi chọn lựa ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt và được xếp loại tín nhiệm cao, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng sẽ thu được nhiều lợi ích. 

Ngân hàng thương mại thường cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và tiện ích cho khách hàng, bao gồm các công cụ quản lý tài chính hiện đại, hệ thống thanh toán điện tử tiện lợi, và dịch vụ tư vấn tài chính chuyên sâu. Điều này giúp Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình quản lý tài chính hàng ngày.

- Quản lý lãi suất: Mọi số tiền lãi trên tài khoản thu bảo hiểm y tế sẽ được chuyển về quỹ dự phòng và được quản lý bởi Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Điều này đảm bảo rằng các khoản thu được sử dụng một cách có hiệu quả và bền vững, đồng thời cung cấp nguồn lực dự phòng cho các trường hợp khẩn cấp và không lường trước được.

Như vậy thì việc mở tài khoản tiền gửi các khoản thu, chi bảo hiểm y tế tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại chất lượng như vậy giúp Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng quản lý tài chính một cách hiệu quả và đảm bảo rằng các khoản thu được sử dụng đúng mục đích và mang lại lợi ích cao nhất cho người tham gia.

Nếu các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên  hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại tổng đài tư vấn 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ chi tiết nhất

Tham khảo thêm bài viết sau: Hướng dẫn mới về thời hạn của thẻ bảo hiểm y tế