Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụchỏi đáp pháp luật doanh nghiệp của công ty Luật Minh Khuê.

Làm thế nào để đấu thầu thanh lý tài sản ?

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp, gọi:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Đấu thầu 2013

2. Nội dung tư vấn:

Theo định nghĩa của Luật Đấu thầu 2013, đấu thầu được hiểu là:

" Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế."

Theo nội dung thư mà bạn trình bày, bạn đang lựa chọn nhà thầu cung ứng dịch vụ thanh lý tài sản. Để tiến hành mở gói thầu thanh lý tài sản, bạn phải tiến hành các nội dung công việc sau theo quy định của Luật Đấu thầu 2013:

1.Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu bao gồm một số nội dung sau: tên gói thầu, giá gói thầu, nguồn vốn, phương thức lựa chọn nhà thầu...

2. Trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người có thẩm quyền

3. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

4. Lựa chọn nhà thầu bao gồm các công việc:

a) Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu;
b) Tổ chức lựa chọn nhà thầu;
c) Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng;
d) Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;
đ) Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Để lựa chọn nhà thầu tốt nhất, bạn có thể tham khảo các phương pháp đánh giá theo quy định của Luật Đấu thầu 2013 và dựa trên những yêu cầu, đòi hỏi với nhà thầu mà bên bạn đưa ra. 

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi với yêu cầu của bạn. Chúc bạn thành công!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê