1. Đối tượng nào được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư hiện nay?

Trong thời đại hiện nay, vấn đề bảo vệ môi trường và sử dụng công nghệ tiên tiến là hai trong những ưu tiên hàng đầu của nhiều quốc gia và tổ chức trên khắp thế giới. Đặc biệt, khi xem xét việc đầu tư vào các dự án mới, các nhà đầu tư không chỉ chú trọng vào lợi nhuận mà còn đặt ra mục tiêu phải đảm bảo sự bền vững về môi trường. Trong bối cảnh này, các chính sách ưu đãi như trong Luật Đấu thầu 2023Nghị định 23/2024/NĐ-CP đã được đưa ra để khuyến khích các nhà đầu tư áp dụng công nghệ tiên tiến, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và chuyển giao công nghệ.

Đối tượng được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của các văn bản pháp luật trên được rộng lớn, bao gồm cả cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức. Theo đó, những nhà đầu tư có giải pháp ứng dụng công nghệ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường đối với các dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao được ưu đãi 5% khi đánh giá hồ sơ dự thầu. Đồng thời, những nhà đầu tư cam kết chuyển giao công nghệ theo các danh mục được ưu tiên đầu tư hoặc khuyến khích chuyển giao cũng được hưởng mức ưu đãi 2% khi đánh giá hồ sơ dự thầu..

Trong khi đó, việc áp dụng các công nghệ tiên tiến không chỉ mang lại lợi ích cho môi trường mà còn tạo ra một sự đột phá trong phát triển kinh tế. Những công nghệ này thường đi kèm với hiệu suất cao hơn, tiết kiệm nguyên liệu và năng lượng, từ đó giúp tăng cường sự cạnh tranh và bền vững cho dự án đầu tư.

Đối với cộng đồng, việc hỗ trợ những nhà đầu tư thúc đẩy sự phát triển bền vững là một bước tiến quan trọng. Ngoài việc đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường sống và làm việc, các dự án đầu tư sử dụng công nghệ tiên tiến còn có khả năng tạo ra các công việc mới, cải thiện chất lượng cuộc sống và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng.

Việc định hình các chính sách hỗ trợ và ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư không chỉ là một bước quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn là một biện pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường và tạo ra sự phát triển bền vững cho cộng đồng.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 5 của Điều 10 trong Luật Đấu thầu 2023, bên cạnh ưu đãu lựa chọn thì các nhà đầu tư được hưởng ưu đãi như sau:

Đầu tiên, những nhà đầu tư thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi sẽ được ưu tiên xếp hạng cao hơn trong quá trình đánh giá dự thầu. Trong trường hợp có hai hoặc nhiều nhà đầu tư cùng đạt điểm số tương đương, nhưng một trong số đó thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi và một không, nhà đầu tư thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi sẽ được xếp hạng cao hơn.

Thứ hai, để so sánh và xếp hạng giữa các nhà đầu tư, điểm tổng hợp sẽ được cộng thêm một lượng điểm tương ứng với các ưu đãi mà nhà đầu tư được hưởng. Tạo ra sự công bằng và minh bạch trong quá trình đánh giá dự thầu, đồng thời khuyến khích các nhà đầu tư áp dụng các giải pháp tiên tiến và thân thiện với môi trường để đạt được các ưu đãi này.

Như vậy, việc áp dụng các chính sách ưu đãi như quy định tại Luật Đấu thầu 2023 không chỉ giúp thúc đẩy sự phát triển của các dự án đầu tư mà còn tạo ra một môi trường cạnh tranh công bằng và minh bạch giữa các nhà đầu tư.

 

2. Việc lựa chọn quy trình, thủ tục nhà đầu tư được thực hện thế nào? 

Căn cứ vào quy định tại Điều 46 của Luật Đấu thầu 2023, quy trình và thủ tục lựa chọn nhà đầu tư được phân chia rõ như sau:

Quy trình lựa chọn nhà đầu tư bao gồm một loạt các bước chi tiết để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quá trình đấu thầu. Đầu tiên, quá trình bắt đầu với việc công bố dự án đầu tư kinh doanh, một bước quan trọng để thông tin về dự án được công bố rộng rãi và minh bạch cho tất cả các bên liên quan. Tiếp theo, quy trình tiếp tục với việc chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, bao gồm việc lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu. Các bước này đặc biệt quan trọng để đảm bảo rằng tất cả các nhà đầu tư tiềm năng được mời tham gia đấu thầu có thông tin đầy đủ và chính xác về dự án.

Tiếp theo, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư là một bước quan trọng khác. Quy trình này bao gồm mời thầu, phát hành và quản lý hồ sơ mời thầu, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình này. Đánh giá hồ sơ dự thầu là bước tiếp theo, trong đó các hồ sơ sẽ được mở, kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ và chi tiết. Các bước này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng chỉ những hồ sơ đủ điều kiện sẽ được xem xét tiếp.

Sau khi hoàn thành đánh giá hồ sơ dự thầu, quá trình tiếp theo là trình, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, kèm theo việc công khai kết quả này. Đây là bước cuối cùng của quá trình đấu thầu và rất quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Nếu có nhà đầu tư không trúng thầu, lý do cụ thể cũng cần được giải thích công khai.

Ngoài ra, nếu các pháp luật cụ thể yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền cũng sẽ thực hiện các bước bổ sung, như lập hồ sơ mời quan tâm và tổ chức đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện dự án. Tất cả các bước này được thiết kế để đảm bảo rằng quá trình đấu thầu được thực hiện một cách minh bạch, công bằng và hiệu quả.

Hơn nữa, theo Điều 8 của Nghị định 23/2024/NĐ-CP, hướng dẫn chi tiết về quy trình và thủ tục lựa chọn nhà đầu tư cho các hình thức đấu thầu khác nhau cũng được quy định một cách cụ thể. Đảm bảo rằng quy trình đấu thầu được áp dụng một cách nhất quán và hiệu quả trên tất cả các loại dự án và hình thức đấu thầu.

 

3. Hồ sơ mời thầu với lựa chọn nhà đầu tư có những nội dung nào?

Căn cứ vào quy định chi tiết tại khoản 1 của Điều 48 trong Luật Đấu thầu 2023, hồ sơ mời thầu đối với quá trình lựa chọn nhà đầu tư là một tài liệu rất quan trọng, đóng vai trò chìa khóa trong việc thu hút và xác định những nhà đầu tư phù hợp nhất cho dự án. Hồ sơ mời thầu phải được chuẩn bị cẩn thận và chi tiết để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quá trình đấu thầu.

Trước hết, hồ sơ mời thầu phải cung cấp các chỉ dẫn và hướng dẫn rõ ràng cho nhà đầu tư về quy trình và thủ tục tham gia đấu thầu. Đảm bảo rằng tất cả các bên tham gia đều hiểu rõ về các yêu cầu và điều kiện của dự án.

Bảng dữ liệu đấu thầu là một phần quan trọng của hồ sơ mời thầu, cung cấp thông tin chi tiết và toàn diện về dự án. Từ mục tiêu, phạm vi, đến các yêu cầu kỹ thuật và điều kiện, tất cả đều được đưa ra một cách rõ ràng và minh bạch để nhà đầu tư có thể đánh giá và đưa ra quyết định tham gia đấu thầu.

Một phần không thể thiếu trong hồ sơ mời thầu là nội dung kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu. Bao gồm việc xác định các tiêu chí và quy trình để đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu, đảm bảo rằng chỉ những hồ sơ đủ điều kiện mới được xem xét tiếp.

Cũng không thể bỏ qua phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư và các yếu tố khác như phương án đầu tư kinh doanh và hiệu quả sử dụng đất. Đảm bảo rằng quá trình đánh giá nhà đầu tư được thực hiện một cách công bằng và khách quan.

Hồ sơ mời thầu cũng phải bao gồm biểu mẫu mời thầu và dự thầu, cùng các thông tin và yêu cầu cụ thể về thực hiện dự án đầu tư kinh doanh. Đồng thời, dự thảo hợp đồng và các biểu mẫu liên quan cũng cần được đưa vào để nhà đầu tư có thể nắm rõ các điều khoản và điều kiện của hợp đồng.

Bổ sung vào đó, theo khoản 2 của Điều 48, Luật Đấu thầu 2023 còn bổ sung về việc hồ sơ mời thầu không được áp đặt bất kỳ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà đầu tư hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà đầu tư cụ thể. Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự công bằng và minh bạch trong quá trình đấu thầu, đảm bảo rằng mọi nhà đầu tư đều có cơ hội tham gia vào quá trình đấu thầu một cách công bằng và bình đẳng.

Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi đưa ra về vấn đề này, quý khách có thể tham khảo thêm bài viết liên quan cùng chủ đề của Luật Minh Khuê như: Các mẫu hồ sơ mời thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng. Nếu quý khách có nhu cầu cần tư vấn pháp luật liên quan thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 19006162 hoặc email lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng./.