quy trình đấu thầu

quy trình đấu thầu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quy trình đấu thầu.

Quy trình đấu thầu thuốc ở Bệnh Viện thực hiện như thế nào?

Quy trình đấu thầu thuốc ở Bệnh Viện thực hiện như thế nào?
Đấu thầu thuốc bao gồm một chuỗi hoạt động có liên quan đến cơ quan y tế công lập và tư nhân cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có mong muốn kinh doanh thuốc trong bệnh viện nhằm mục đích lựa chọn ra một đơn vị phù hợp với tiêu chuẩn để tiến hành cung cấp thuốc cho bệnh viện. Ở bài viết dưới đây, Luật Minh Khuê sẽ tư vấn cho quý bạn đọc về quy trình đấu thầu thuốc ở Bệnh viện. sẽ thực hiện như thế nào.

Quyết toán thì chi phí hạng mục chung trong đấu thầu?

Quyết toán thì chi phí hạng mục chung trong đấu thầu?
Tư vấn về điều kiện thi công các công trình tương tự của nhà thầu ? Trường hợp nào được phép thay đổi nhà thầu ? Quy định về chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu ? Quy định tư cách nhà thầu hợp lệ ? và các vấn đề pháp lý khác liên quan đến luật đấu thầu sẽ được Luật sư tư vấn cụ thể:

Quy định đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính trong đấu thầu

Quy định đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính trong đấu thầu
Hhi tham gia đấu thầu, nhà thầu và chủ đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Hồ sơ dự thầu bao gồm hai phần chính là hồ sơ đề xuất về tài chính và hồ sơ đề xuất về kỹ thuật. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về mỗi phần. Hãy cùng Luật Minh Khuê làm rõ Quy định đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính

Đối tượng nào được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư hiện nay?

Đối tượng nào được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư hiện nay?
Trên thị trường đầu tư ngày nay, việc lựa chọn nhà đầu tư không chỉ là vấn đề của các cá nhân hay tổ chức muốn tìm kiếm cơ hội sinh lời, mà còn là một cuộc đua giành ưu thế trong việc hấp dẫn đối tượng được hưởng những ưu đãi. Dưới đây là bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề: Đối tượng nào được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư hiện nay? Mong rằng thông tin chúng tôi đưa ra sẽ hữu ích cho quý khách hàng.

Quy trình đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ ?

Quy trình đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ ?
Theo Văn bản hợp nhất Luật Đấu thầu số 17/VBHN-VPQH ngày 15 -07-2020, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26-06-2014 Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu. Quy định về quy trình đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, cụ thể:

Quy trình đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ xây dựng, mua sắm hàng hóa, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

Quy trình đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ xây dựng, mua sắm hàng hóa, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ
Quy trình đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ xây dựng, mua sắm hàng hóa, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được tiến hành như thế nào? Luật Minh Khuê chia sẻ chi tiết trong bài viết dưới đây.

Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu trong quy trình đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu trong quy trình đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ
Bài viết trình bày tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu trong quy trình đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ xây dựng, mua sắm hàng hóa, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ theo Nghị định 95/2020/NĐ-CP.

Quy trình đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất gồm mấy bước ?

Quy trình đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất gồm mấy bước ?
Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013 ; Luật Đầu tư công năm số 39/2019/QH14; Văn bản hợp nhất Luật Đấu thầu số 17/VBHN-VPQH; Nghị định 63/2018/NĐ-CP; Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT quy định về quy trình chi tiết đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, cụ thể:

Quy trình đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ ?

Quy trình đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ ?
Theo Văn bản hợp nhất Luật Đấu thầu số 17/VBHN-VPQH ngày 15 -07-2020, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26-06-2014 Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu. Quy định về quy trình đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, cụ thể:
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng